Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол, прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки, извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти“

Възложена | 9097659 | Публикувана от Даниела Желева

Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол, прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки, извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти

=================================================================================================================

На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки на 30.03.2020 г. е публикувано Разяснение с изх. № 2801-06679 от 30.03.2020 г.

На основание чл. 192, ал. 4, изр. второ от ЗОП на 05.06.2020 г. са публикувани протоколи от работата на назначената комисия.

Линкове:

Обществена поръчка

Полезни връзки


Банери ➲