Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол

Възложена | 9099479 | Публикувана от Даниела Желева

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол, както следва: 1.1. Ул. "Васил Карагьозов" от о.т. 369 до о.т. 374; 1.2. ул. "Солун" от о.т. 374 до о.т. 373; 1.3. ул. "Софлу" в участъка от ул. "Търговска" до ул. "Грабово"; 1.4. ул. "Добруджа" от о.т. 384 до о.т. 341; 1.5. ул. "Съединение" от о.т. 374 до о.т. 375; 1.6. ул. "Гаврил Кръстевич" от о.т. 35 до о.т. 37; 1.7. ул. "Тракия" от о.т. 37 до о.т. 6; 1.8. ул. "Преображенско Въстание" от о.т. 9 до о.т. 13; 1.9. ул. "Мидия" от о.т. 4 до о.т. 9; 1.10. ул. "Изгрев" в участъка до бл.4; 1.11. ул. "Д-р Петър Бръников" от о.т. 44 до о.т. 40; 1.12. ул. "Ахелой" от о.т. 19 до о.т. 21; 1.13. ул. "Варна" от о.т. 56 до о.т. 57; 1.14. ул. "Ком" от о.т. 143 до о.т. 159.

ВАЖНО!На основание чл.188, ал.2 във връзка с § 131, ал.1 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 25.06.2020 г. Информация за удължаване на първоначалния срок е публикувана в РОП на следния адрес: https://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099983

На основание чл. 192, ал. 4, във връзка с §131, ал. 3 от ЗОП на 25.09.2020 г. са публикувани протоколи от заседанията на комисията, утвърдени на 24.09.2020 г.

Линкове:

Обществена поръчка | Обявление

Полезни връзки


Банери ➲