Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

Затворена | 00339-2020-0009 | Публикувана от Мария Караиванова

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.

За обекта са издадени разрешения за строеж както следва:

- Разрешение за строеж № РС 160/21.11.2017 г. за Строеж: „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА И ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ НАД 1 ХЕКТАР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЯМБОЛ“ – трета категория , етапно строителство;

- Разрешение за строеж № РС 156/20.11.2017 г. за Строеж: „ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЧНА МРЕЖА И МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЯМБОЛ“. В издаденото разрешение за строеж обектът е с обособени участъци с възможност за етапно строителство и въвеждане в експлоатация.

==========================================================================================================

На основание чл. 179, ал. 1 от ЗОП е издадено Решение № РД/02-00519 от 22.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация. Същото е публикувано на следния адрес:https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=985270&mode=view

Линкове:

Обществена поръчка | Решение | Обявление | Решение

Полезни връзки


Банери ➲