Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Извършване на строително – монтажни работи на вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции”

Затворена | 9099480 | Публикувана от Даниела Желева

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – монтажни работи по вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска кухня”, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол” и Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на вентилация на кухня за ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, гр. Ямбол”.

ВАЖНО!На основание чл.188, ал.2 във връзка с § 131, ал.1 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 25.06.2020 г. Информация за удължаване на първоначалния срок е публикувана в РОП на следния адрес: https://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099984

Линкове:

Обществена поръчка | Обявление

Полезни връзки


Банери ➲