Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол”

Затворена | 9019512 | Публикувана от Мария Караиванова

Протокол от приключила публична покана с предмет „Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол” е прикачен към настоящата процедура в част "Файлове"

ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА - проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти в гр.Ямбол, както следва: ЦДГ „Валентина”, спортно училище „Пиер дьо Кубертен”, ЦДГ „Радост”, ДЯ „Мечо пух”, ОУ „Христо Смирненски”, ДЯ „Майчина ласка”, ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, ДЯ „Калинка” и ЦДГ „Люляците”.

Поръчката съдържа три обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 включва:

„ТЕКУЩ РЕМОНТ СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦДГ „ВАЛЕНТИНА”, „ТЕКУЩ РЕМОНТ ПОКРИВ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН”, „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ СГРАДА 2 В ЦДГ „РАДОСТ” и „ТЕКУЩ РЕМОНТ ПОКРИВ ДЯ „МЕЧО ПУХ”

2. Обособена позиция № 2 включва:

„ТЕКУЩ РЕМОНТ ПОКРИВ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” и „ПРОЕКТИРАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ В ДЯ „МАЙЧИНА ЛАСКА”

3. Обособена позиция № 3 включва:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ В ДДЛРГ „ЮРИЙ ГАГАРИН”, „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ ДЯ „КАЛИНКА” и „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ ЦДГ „ЛЮЛЯЦИТЕ”.

Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция.

Линкове:

Публична покана

Полезни връзки


Банери ➲