Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Изработване на стратегически документи за нуждите на община Ямбол по четири обособени позиции“

Възложена | 9097660 | Публикувана от Мария Караиванова

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на стратегически документи за нуждите на община Ямбол по четири обособени позиции.

Обособена позиция № 1 „Разработване на план за интегрирано развитие на община Ямбол за периода 2021 - 2027 година”

Обособена позиция № 2 „Изработване на Дългосрочна общинска програма за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива и Oбщинска програма за Eнергийна ефективност“

Обособена позиция № 3 „Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.“

Обособена позиция № 4 „Разработване на Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.“

Участниците в настоящата процедура могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

Линкове:

Обществена поръчка

Полезни връзки


Банери ➲