Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

Осигуряване на логистика за обучения на служители от администрацията на община Ямбол по проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол“, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, подприоритет 2.2 „Компетентна

Затворена | 9019553 | Публикувана от Даниела Желева

Обществената поръчка обхваща следните дейности:

1. Осигуряване на транспорта на обучаемите и на 2 от членовете на екипа за управление на проекта в 5 специализирани обучения съгласно графика за планираните обучения. Транспортът на участниците в обученията следва да се извърши в съответствие със Закона за автомобилните превози. Транспортирането следва да бъде организирано двупосочно от местоработата на участниците – сграда на община Ямбол, град Ямбол, до избраните места за провеждане на обученията и обратно;

2. Организиране на настаняването за всички участници в двойни стаи, в подходящ хотел, минимум три звезди;

3. Осигуряване наемането на конферентни зали за целта на обученията.

4. Осигуряване на необходимата техника (екран, мултимедия, флип-чартове, безжични микрофони, озвучителна система) за презентации, дискусии и др. в залите за провеждане на обученията;

5. Организиране на кафе-паузи, закуска, обяд и вечеря, според броя на участниците в обученията и екипа за управление на проекта, и продължителността на обученията.

На 13.09.2013г е публикуван утвърден протокол от работата на комисията определена за разглеждане и оценка на подадените оферти.

Линкове:

Публична покана

Полезни връзки


Банери ➲