Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции“

Възложена | 9091967 | Публикувана от Даниела Желева

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 "Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут: гр. Ямбол – с. Чарган - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно";

Обособена позиция № 2 "Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол – с. Калчево - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно";

Обособена позиция № 3 "Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Безмер - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно";

Обособена позиция №4 "Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Завой –– Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол и обратно"

=================================================================================================================

На основание чл. 192, ал. 4, изр. второ от ЗОП 12.09.2019 г. е публикуван Протокол за действията по чл. 97, ал. 3 и 4 от ППЗОП и чл. 192, ал. 4 от ЗОП.

Линкове:

Обществена поръчка

Полезни връзки


Банери ➲