Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в община Ямбол по обособени позиции“

Затворена | 9019700 | Публикувана от Даниела Желева

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в осигуряване на специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в община Ямбол, във връзка с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 от 31 март 2006 г..

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Чарган - ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол и обратно ";

Обособена позиция № 2 "Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Калчево – с. Победа - ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол и обратно";

Обособена позиция № 3 "Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Безмер - ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол и обратно";

Обособена позиция № 4 "Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по следния маршрут – Ямбол - с. Козарево – с. Стара река - СОУ „Климент Охридски“, гр. Ямбол и обратно";

Обособена позиция №5 „Превоз на деца и ученици, учащи в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол от с. Стара река до ОУ „Любен Каравелов” и обратно с таксиметров автомобил.”

На 13.09.2013 г. е публикуван утвърден протокол от работата на длъжностните лица, определени да извършат разглеждането и оценката на офертите

Линкове:

Публична покана

Полезни връзки


Банери ➲