Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по осем обособени позиции

Затворена | 00339-2020-0002 | Публикувана от Мария Караиванова

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената областна и републиканска транспортни схеми по осем обособени позиции, както следва: Позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Свиленград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (Маршрутно разписание (МР) №28101)” Позиция № 2: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Пловдив-Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-05.45ч.), част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол” Позиция № 3: „Обществен превоз на пътници по автобусните линии Ямбол-Тополовград (МР-№28101 и 28102, час на тръгване от Ямбол-08.00ч. и 16.00ч.) и Сливен-Ямбол (МР-№28201; 28202; 28203; 28204; 28205; 28206 и 28207, час на тръгване от Ямбол–06.30ч., 08.30ч., 10.30ч., 12.30 ч., 14.30 ч., 16.30ч. и 18.30ч.), част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол” Позиция № 4: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Карнобат, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-08.00ч.)” Позиция № 5: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Нова Загора, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-07.30ч. и 13.45ч.)” Позиция № 6: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Димитровград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-07.00ч.)” Позиция № 7: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Елхово (експресна линия), част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол (час на тръгване от Ямбол-07.00ч.)” Позиция № 8: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Болярово, част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол (час на тръгване от Ямбол-13.20ч. /само делнични дни/)”

Линкове:

Решение | Обществена поръчка | Обявление

Полезни връзки


Банери ➲