Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“

Изпълнен | 9098531 | Публикувана от Мария Караиванова

Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол.

Линкове:

Публична покана

Полезни връзки


Банери ➲