Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол”

Затворена | 9090417 | Публикувана от Свилен Раднев

„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол”

=================================================================================================================

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП подлежащата на заличаване информация в публикуваните документи е заличена на съответното място.

Линкове:

Обявление

Полезни връзки


Банери ➲