Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

Договаряне без предварително обявление с предмет

Възложена | 00339-2020-0003 | Публикувана от Даниела Желева

Предметът на поръчката включва преработка на Част „Архитектурна” (включително подвижно обзавеждане); Част „Конструктивна”; Част „Електрическа” (слаботокови и силнотокови инсталации, включително външно осветление); Част „Водоснабдяване и канализация” (сградна и площадкова В и К мрежа); Част „Отопление, вентилация и климатизация”; Част „Технологична” – голяма зала (осветление и мултимедия); Част „Паркоустрояване и благоустрояване”; Част „Пожарна безопасност”; Част „План по безопасност и здраве”; Част „Сметна документация”, както и изработване на Част „Енергийна ефективност”; Част „Геодезическа” и Част „План за управление на строителните отпадъци”.

Линкове:

Решение

Полезни връзки


Банери ➲