Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Ямбол, за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”- гр.

Затворена | 9023062

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” чрез внедряване на Информационна /автоматизирана/ система за електронно таксуване /самотаксуване/

“Избор на изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление на сгради по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период

Възложена | 9023057

На 13.12.2013 г. е прикачен файл "Протокол" от оценяване на офертите по настоящата публична покана.

Документацията по настоящата публична покана бе достъпна до 16.30 ч. на 09.12.2013 г.

Намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ямбол

Прекратена | 9022166

Извършване на дейности по залавяне, кастриране, обезпаразитяване, лечение, ваксиниране, маркиране и евтаназиране /при необходимост/ на безстопанствени животни, събиране и извозване на мъртвите живо

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИ

Изпълнен | 00339-2013-0038

На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за прилагане на мерките за информац

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”

Затворена | 00339-2013-0037

На основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет „Избор на консултанти за подпомагане

Показване от 236 до 240 , от общо 254 записа

Полезни връзки


Банери ➲