Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

"Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

Изпълнен | 9091282

"Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

==================================================================

„Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“

Изпълнен | 9091249

Поръчката включва в обхвата си следните дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически за обект „Изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сграда

„Водопровод и канализация по улици в кв.20, кв.23, кв.24 к-с „Диана“ – I етап: „Водопровод от новопроектиран водопровод за УПИ VII-25, кв.20 до съществуващ уличен водопровод по ул. „Граф Игнатиев“; Канализация от о.т. 436 да включване в съществуваща канализация Б ф 1200 по ул. „Граф Игнатиев и от о.т. 433 до о.т.435

Изпълнен | 9090852

Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на ново строителство, в т.ч.:

1. Ново строителство на улични водопроводи и канализации за бъдещи ули

„Текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“, представляващ сграда за търговия с идентификатор: 87374.541.40.1, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 37“

Прекратена | 9090747

Целта на обществената поръчка е изпълнението на текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“ в гр.Ямбол чрез полагане на нова рулонна хидроизолация от два пласта. Пазар „Стара автогара“ е ед

„ИЗКЪРПВАНЕ (ЗАПЪЛВАНЕ) НА ДУПКИ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ”

Затворена | 9090660

„ИЗКЪРПВАНЕ (ЗАПЪЛВАНЕ) НА ДУПКИ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ”

========================================================================================================

Показване от 21 до 25 , от общо 254 записа

Полезни връзки


Банери ➲