Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на об

Възложена | 00339-2013-0018

Всички документи и информации, свързани с протоколи от работата на комисията, решения на Възложителя, сключените и изпълнени договори въз основа на Рамковото споразумениес както и информация за гар

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013”

Изпълнен | 00339-2013-0032

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници в открита процедура за въз

"Доставка и монтаж на обзавеждане на една яслена група в Детска ясла №4 "Калинка", гр. Ямбол"

Затворена | 9019740

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в цялостно обзавеждане една яслена група в Детска ясла №4 "Калинка", ул. "Българка" № 20, гр. Ямбол, с цел ефективното и функциониране, съобр

„Специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в община Ямбол по обособени позиции“

Затворена | 9019700

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в осигуряване на специализиран превоз и превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014г. в общи

Изграждане на улично осветление на паркинги в ж. к. Граф Игнатиев

Затворена | 9019098

Протокол към публична покана с предмет "Изграждане на улично осветление на паркинги в ж. к. Граф Игнатиев"

Показване от 246 до 250 , от общо 254 записа

Полезни връзки


Банери ➲