Общинска администрация Ямбол Република България

Публикуване по чл.15 ПМС №3/2014 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 ОТ ПМС №3 ОТ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА, ОБЩИНА ЯМБОЛ ПУБЛИКУВА УТВЪРДЕНИТЕ БЮДЖЕТИ НА СЛЕДНИТЕ ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ:

ОУ "Любен Каравелов" б-т 2014 г.

ОУ "Николай Петрини" б-т 2014 г.

ЦДГ "Валентина" б-т 2014 г.

ЦДГ "Радост" б-т 2014 г.

ЦДГ "Щастливо детство" б-т 2014 г.

ОДЗ "Свобода" б-т 2014 г.

Полезни връзки


Банери ➲