Общинска администрация Ямбол Република България

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Регионалният исторически музей в гр. Ямбол е учреден през 1952 г. като логичен наследник на местни археологически и научни дружества. Помещава се в двуетажна сграда в центъра на града. Непосредствено до музея има изграден паркинг, което улеснява посещенията на туристите.

Днес фондът на музея наброява над  93 000 експоната, част от които с голяма  историческа и научна стойност. Археологическото богатство на Ямболския регион, експонирано в залата на първия етаж, представя образци на материалната и духовна култура на човека още от неолита (VІІ – VІ хил. пр. Хр.). Тук могат да се видят и малка част от находките, открити при проучването на тракийски и античен град Кабиле, намиращ се на 8 км северозападно от град Ямбол.

Експозицията, организирана на втория етаж в музея е посветена на етнографските особености на Ямболския регион в края на ХІХ и началото на ХХ век. Представя празничната обредност на ямболци посредством костюми, маски, предмети на бита и трудовата дейност, музикални инструменти.

В този своеобразен свят, наситен със знания, емоции и асоциации музеят успешно влиза в ролята на естествен посредник между човека и света.

В музея могат да се закупят специализирана литература, сувенири и информационни издания.

Регионалният исторически музей и АР „Тракийски и античен град Кабиле” са под № 99, от 100-те туристически обекта на България. Печати има и на двата обекта.

Адрес: 8600 гр. Ямбол, ул. „Бяло море” № 2

Телефони:

Директор: (046) 66 27 36

Информация: (046) 66 34 03

E-mail: 

Web: http://www.yambolmuseum.eu/

Работно време (от понеделник до петък):

08:00 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. – 17:00 ч.

В почивните дни (събота и неделя) музеят работи само с предварителна заявка.

Полезни връзки


Банери ➲