Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на родословно дърво

Правно основание:

Необходими документи:

  1. Искане свободен текст
  2. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение:
30 работни дни – 100.00 лв

Полезни връзки


Банери ➲