Общинска администрация Ямбол Република България

Сигнали при увеличена популация на кърлежи

Сигнализирайте фирма "Пест Про Груп" ЕООД на телефон 0899 340 244 при увеличена популация на кърлежите.

В случай, че фирмата не реагира своевременно на Вашия сигнал, моля, свържете се със служител на Община Ямбол на телефон 0875 333 844.

Полезни връзки


Банери ➲