Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » При проблеми със сметоизвозването

При проблеми със сметоизвозването


Сигнализирайте "Грийн Колект" на телефон 046/910 892 при непочистен/и контейнер/и или имате нужда от допълнителен.
В случай, че фирмата за сметоизвозване не реагира своевременно на Вашия сигнал, моля, свържете се със служител на Община Ямбол на телефон 089 55 99 813.

Телефон за подаване на сигнали за нарушители: 046/681 109

Нека бъдем съвестни и отговорни към нашия град, за да бъде по-чист и подреден!