Общинска администрация Ямбол Република България

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ


КРАТКА ИСТОРИЯ НА СПОРТА

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

СПОРТНИ НОВИНИ


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2023

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ 2021/2022

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

Полезни връзки


Банери ➲