Общинска администрация Ямбол Република България

Спортни дейности


КРАТКА ИСТОРИЯ НА СПОРТА

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

СПОРТНИ НОВИНИ


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2023

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ 2023/2024

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ 2023/24

Полезни връзки


Банери ➲