Общинска администрация Ямбол Република България

Оценка качеството на административното обслужване в Община Ямбол

1. Вие посещавате общинска администрация в качеството си на:

2. За какви услуги най-често сте посещавали Община Ямбол:

3. За колко време Ви обслужиха?

4. Спазиха ли се законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас услуга?

5. Удовлетворени ли сте от отношението и професионализма, които демонстрираха служителите на Община Ямбол, докато Ви обслужваха?

6. Общинска Администрация реагира ли своевременно и адекватно на подадените от граждани жалби и сигнали?

7. Моля, поставете цялостна оценка от 1 до 6 (във възходящ ред) за административното обслужване в Община Ямбол.

Полезни връзки


Банери ➲