Общинска администрация Ямбол Република България

Разработване на План за устойчива градска мобилност на община Ямбол

Уважаеми жители на община Ямбол,

В момента разработваме План за устойчива градска мобилност, чиито основни цели са повишаване качествата на пътната инфраструктура, свързаността и достъпността, стимулиране на нискоемисионен и беземисионен транспорт, внедряване на интегрирани и интелигентни системи за управление на мобилността.

Участието Ви в настоящата анкета ще спомогне за добавянето Вашите виждания и проектни предложения като първоначална стъпка по отговаряне на Вашите потребности, гарантирането на реалистичност и широка публичност на документа.

Вашето мнение е ценно за нас!

Благодарим Ви за отделеното време!

1. Вашият пол

2. В коя възрастова група попадате

3. Към коя от изброените групи попадате?

4. Моля, посочете Вашето постоянно местоживеене:

5. Моля, посочете местоположението на Вашето работно/ учебно място:

6. Колко време ви отнема придвижването от Вашето постоянно местоживеене до Вашето училище или работното място?

7. Към 2021 г. по какъв начин се придвижвате в ежедневието си /моля, отбележете до 3 опции/:

8. Към 2016 г. по какъв начин се придвижвахте в ежедневието си /моля, отбележете до 3 опции/:

9. При необходимост от използване на повече от един начини на придвижване какво бихте комбинирали?

10. Какви считате, че са основните проблеми при железопътния транспорт в община Ямбол?

* До 100 символа

11. Според Вас кои са основните недостатъци на техническата инфраструктура за обслужване на автомобилния транспорт в община Ямбол?

* До 100 символа

12. Имате ли наблюдения за кръстовища в град Ямбол с висок риск от възникване на пътно-транспортни произшествия? /Моля, по възможност посочете кръстовищата с изброяване пресечните улици, причините за ПТП и възможностите за тяхното отстраняване./

* До 1000 символа

13. Според Вас кои са основните предпоставки, които ви ограничават в придвижването пеша?

* До 100 символа

14. Какъв екологичен и икономичен начин на придвижване бихте използвали в ежедневието си вместо личен автомобил?

15. При какви условия бихте заменили използването на личен автомобил с масов градски обществен транспорт?

* До 100 символа

16. При какви условия бихте заменили използването на личен автомобил на дизел, бензин и газ с електромобил, електрически велосипед и електрическа тротинетка?

* До 100 символа

17. Какви считате, че са основните проблеми при градската логистика в община Ямбол? При градска логистика се обхващат дейностите по спедиция, товарене и разтоварване на стоки при търговски обкети, цялостна транспортна дейност.

* До 100 символа

18. Какви интегрирани и интелигенти системи считате за необходимо да бъдат въведени в община Ямбол в периода 2021 – 2027г.?

* До 100 символа

19. Според Вас кои приоритети трябва да се заложат в транспортната политика на община Ямбол?

* До 100 символа

20. Какви проектни предложения за развитие на устойчива градска мобилност в община Ямбол бихте предложили?

* До 1000 символа

Полезни връзки


Банери ➲