Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на удостоверение за верен ЕГН

Правно основание: чл.120 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:

  1. Заявление по образец - ЕГН [ Размер на файла: 278.41kB ]
  2. Документ за самоличност
  3. Удостоверение за раждане и/или друг удостоверителен документ

Такса: Не се таксува.

Срок: 2 работни дни

Валидност: до промяна на обстоятелствата
Подписва: Началник ТЗ „ГРАО

Полезни връзки


Банери ➲