РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ,

 

ПРОВЕДЕНА НА 10 МАЙ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Предложение за допълнение към т.2 от дневния ред на XLІІІ сесия на ОбС Ямбол, първо заседание, проведено на 27.04.2007г. (награди на млади таланти)

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

  1. Предложение относно удостояване с Голямата награда на град Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

  1. Предложение относно удостояване с годишна награда за принос в подобряване на икономическата среда в община Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

  1. Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Ямбол”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

  1. Предложение относно приемане на химн на град Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

  1. Предложение относно назначаване на градски градинар.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение за допълнение към т.2 от дневния ред на XLІІІ сесия на ОбС Ямбол, първо заседание, проведено на 27.04.2007г. (награди на млади таланти)

ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.На осн.т.7.1 от Раздел ІІІ на Статут за наградите на община Ямбол, ОбС - Ямбол присъжда награда Златен плакет на

            - Александра Георгиева Христова – 12 клас от Г ”В. Левски” – финалист на международен конкурс „Марио и Алберто Иполито”, преподавател Боряна Стамболова.

            - Орлин Веселинов Проданов – 12 клас от Г. „В. Левски” – финалист на Международен конкурс„Марио и Алберто Иполито”, преподавател Боряна Стамболова.     

            2. На осн.т.7.2 от Раздел ІІІ на Статут за наградите на община Ямбол, ОбС -  Ямбол присъжда награда Сребърен плакет на:

            - Стоян Иванов Димитров от МГ „Ат. Радев” – лауреат на национална олимпиада по биология, преподавател Георги Петров Сеизов.

            - Доника Спасова Стаматова от МГ „Ат. Радев” – лауреат на национална олимпиада по биология, преподавател Георги Петров Сеизов

            3. На осн.т.5 от Раздел ІV на Статут за наградите на община Ямбол, ОбС -  Ямбол присъжда награда  Почетна грамота и предметна награда на:

            - Панайот Валентинов Белчев – VІ „в” клас на ОУ ”Хр. Смирненски” за завоювано ІІ място на Национален конкурс „Любим анимационен герой”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване с Голямата награда на град Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание т.1 раздел ІІІ от Статута за наградите на община Ямбол, за принос в областта на обществено – икономическия живот на общината, удостоява с Голямата награда на град Ямбол за 2007г. Николай Георгиев Султанов, диригент на КА „Дианополис”, за изключителният му принос в сферата на културата и обществения живот в общината.

 

           

 

      ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно удостояване с годишна награда за принос в подобряване на икономическата среда в община Ямбол.

 

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

            Предложението беше оттеглено.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Ямбол”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание т.1 раздел ІV от Статута за наградите на община Ямбол, за принос в областта на обществено – икономическия живот на общината, удостоява със званието „Почетен гражданин” на град Ямбол г-жа Стефка Христова Пастърмаджиева – главен художествен ръководител на Хорова школа „Проф. Георги Димитров” – град Ямбол за изключителния й принос в музикалната култура и обществения живот в общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на химн на град Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

ОбС – Ямбол приема да започне обсъждане възможността марша на 29 Ямболски пехотен полк да бъде преработен  като химн на гр. Ямбол. Обществения съвет заедно с общинската администрация и експерти до края на месец юли 2007 г. да предложат окончателен вариант на текст и аранжимент.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно назначаване на градски градинар.

 

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.Задължава кмета на община Ямбол да внесе на заседанието на ОбС през месец юни предложение за назначаване на градски градинар със съответното образование и квалификация.

            2.Кмета на община Ямбол да предложи на групата ямболски работодатели договор, съобразен със законите в страната, за съвместна дейност по възстановяването и поддръжка на Градския парк. Същият да дава възможност за включване и на други желаещи фирми и организации, подкрепящи идеята за поддържане на Градския парк.

            3.Кмета на община Ямбол през месец юли да внесе в ОбС програма със съответното финансово обезпечение, за възстановяване и поддръжка на Градския парк.