РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 17 ФЕВРУАРИ 2021г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1. Предложение относно писмо с входящ номер В-0080/12.02.2021г. от група съветници за произвеждане на местен референдум.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно писмо с входящ номер В-0080/12.02.2021г. от група съветници за произвеждане на местен референдум.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

 

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос „Съгласни ли сте с двугодишен мораториум /разсрочване/ на изграждането, въвеждането в експлоатация и самата експлоатация на телекомуникационно оборудване, работещо по стандарт 5G /пето поколение/ на територията на Община Ямбол?“,  поради неговата незаконосъобразност.