РЕШЕНИЯ

 

НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 18 ЯНУАРИ 2021г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMO001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие община Ямбол да разкрие социалната услуга топъл обяд като местна дейност;

2.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. през 2021г.