ПРОТОКОЛ № VI

 

 

            Днес, 27.02.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0026/20.02.2020г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 32. Отсъстваха Александър Стойков, Атанас Илчев, адв. Георги Георгиев, Иван Чолаков, Димитър Горнаков.

            На заседанието присъства г-н Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

            В 9:05 часа присъстваха 29 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри шестото заседание на Общинския съвет.

            Георги Миланов положи клетва като общински съветник и подписа клетвен лист.

            Шиков – Преди да пристъпим към дневния ред ще направим едно извън заседателно обсъждане което е важно. Днес се открива Кукерландия и всички знаете, че светът е изпаднал в лека суматоха и паника, колко медийно раздухана, колко дължаща се на социални медии, колко наистина притеснителна, това всеки преценя за себе си. Вчера беше проведен съвет при областния управител в присъствието на кметовете на двете общини, където се обсъди за или против провеждането на фестивала. Г-н Ревански ще сподели какво се е случило там. Всеки може да изкаже становище и смятам да завършим с едно гласуване – ОбС да изкаже гражданското си мнение.

            Ревански – На снощното заседание имаше представители на всички общини РЗИ, Полиция, Гранична полиция. Обсъди се обстановката в страната и ямболски регион и има ли рискове за тази инфекция корона вирус. Професионалистите се изказаха, че за тях няма особени притеснения, тъй като мероприятията основно са на открито - техните притеснения бяха за мероприятията на закрито. За мен на първо място е сигурността на гражданите и попитах професионалистите, ако те са мое място и предстои такова мащабно събитие, посетено от много граждани и чужденци какво биха направил. Техния отговор беше, че биха  разрешили да бъде проведено такова мероприятие. Проблема е, че мероприятието започва днес и всички групи вече пътуват. Само една група се е отказала, от Молдова. Техния министър на образованието е забранил да пътува една ученическа група. Докторите казаха, че е най-важно да се спазват хигиенните изисквания, да се мият ръцете. Лично моето мнение е малко по-крайно за това събитие. Все пак професионалистите се изказаха и в крайна сметка събитието е в ход и много трудно би се спряло и отложено за догодина. Надявам се искрено да нямаме някакви проблеми по време на фестивала.

            Шиков – Моето мнение ще кажа. По време на събитието няма да има такива проблеми. Не съм лекар, струва ми се че медийното влияние е твърде засилено, ползват се манипулативно информациите за създаване на паника и се постигат повече вреди отколкото ползи, но това са рисковете на глобалния свят. Всяка година има грип, почиват хора, процента смъртност не е нещо страшно. Така е, но не съм виждал по време на другите зими и грипни епидемии затворени милионни градове, правителства за обявяват изолации на области, и то европейски правителства. В Германия се отменят фестивали, във Венеция на средата беше отменен фестивала. И всеки мислещ човек си задава въпроса, че не може да е толкова обикновен този вирус, след като правителствата в Европа взимат такива мерки. В момента сме пред едно събитие, на което ще се съберем 25 000 човека, те ще са от цялата страна, знаете хигиената по време фестивала, какво миене на ръце, ядат се едни кебапчета от скарите, полусурови меса, което също и възможност за някакъв вид разпространител. За мен никой няма да обвини никого, ако това събитие не се проведе. Задайте си въпроса някой от гражданите би ли повдигнал обвинение защо тая година отменяме Кукерландия. Някой от вас смята ли, че вируса ще подмине България2 Вчера беше установен в Македония. На 99% съм сигурен, че вече го има и в България, просто още не установен, понеже е дълъг периода  на проявяване и не всеки отива да го тестват. Човек си мисли ако сега ми намерят този вирус ще ме затворят тука и като знаем условията какви са никой не бил би щастлив от този факт. Въпрос на дни е да се диагностицира първия случай. Мислите ли че тогава  РЗИ в Ямбол ще е а същото мнение? Събитието е много рисково, имаме някаква възможност да реагираме навреме. Да, традиционен фестивал е, много популярен, от друга страна стоим пред много голям риск. Друго, което трябва да отчетем тук е, че в България не сме със системата на Италия или Южна Корея, след като хората вече се разболеят. Ямболската болница какво може да поеме при нужда, всички знаем какво е състоянието. Хората ще се лекуват при домашни условия. В България една такава епидемия ще има по-тежки последствия от колкото в Италия. Това е лично мое мнение, не ангажирам никого, но смятам, че може да вземем някаква мярка, която няма фатални последствия. Нещо, ако се случи в последствие представете си обвинения – аз казвах, вие на слушахте и т.н. Двете общини тъкмо са затоплили отношения, догодина пак ще има Кукерландия, пак двете общини ще я правят. Ние като общински съвет можем само да дадем становище.

            Ревански – Моето лично мнение е, че Кукерландия трябва да бъде отложена. Не знам имаме ли някаква възможност за допитване през социалните мрежи. Най-големия проблем е, че няма време.

            д-р Р. Георгиев – Излишно паника да не всяваме и да се придържаме към фактите. В България още изолиран случай няма. Че ще има това е ясно. В минути преди откриване на празника ние ще гласуваме декларация той да не се открие. Резервациите са факт, ако може единственото разумно нещо е международните групи да бъдат помолени да е идват. Защото докато няма нулев случай, предпазни мерки и да спазваме, ние вируса го нямаме в България. За ямболската болница не съм оторизиран да говоря, но като човек, който работи десет години на първия фронт с колегите от спешно отделение, ние екипировка нямаме. Тепърва чакаме от РЗИ да доставят. Вчера знам, че са говорили на съвета за някакви 150 маски, които липсвали. Дайте да видим за болницата може ли да направим нещо, защото знаете първи ще отговарят личните лекари. Дали медицинската общност е подготвена за това нещо, което чака България? Ако ние сега отменим Кукерландия, значи имаме някакви факти. Населението какво да прави – да тръгне да се запасява с някакви работи? Това ли казваме ние? Защото нямаме техническо време. Ако може международните групи да бъдат помолени да е идват.

д-р В. Вълчев – Подкрепям д-р Георгиев. Като лекар, от седмица или десет дни отговарям на въпроси на близки и на познати. Не мисля, че корона-вируса в България е по-различен от другите грипни вируси. Да, той е непознат, за човечеството, но смъртността се извежда на първо място от всички медии. Официалната статистика е такава, че като процент смъртност не са толкова високи резултатите, в сравнение други грипни вируси. Не съм чел в България да има отмяна на масови мероприятия на открито. Моето лично мнение е, че може превантивно да се помолят международните групи да отложат идването. Не знам дали е възможно. Моето мнение като лекар е такова, че риска от заразяване е много по-голям ако пътуваш в автобус от Ямбол до София, да бъдеш на концерт в зала Диана или в някой от големите магазини. Истеризацията не е много добър избор, не знам защо така медиите преекспонират нещата и залагат на смъртността, а не на огромния брой излекувани пациенти. Всяка година вирусните инфекции взимат жертви. И в нашата болница е така, тази година не се размина без такива. Нещата малко по-трезво и по-спокойно трябва да се мислят. В социалните мрежи виждам че всичко ври и кипи. Всички са компетентни, дават съвети. Отмяната на такова мащабно събитие, без да имаме някакви факти, ще бъде много лош сигнал към населението в града и в областта. Притесненията и паниката, която ще настане ще бъде доста по-сериозна. Това е моето мнение като лекар.

            Ем. Кремъкова – Чухме лекарите, няма единно мнение, нещата са противоречиви. Понеже организатори на това събитие са кметовете на двете общини и би следвало те да вземат решение, не ние. Лично за себе си не мога да дам мнение дали трябва ли не трябва като гражданин на Ямбол, въпреки, че съм биолог не мога да кажа дали е редно или не. Мисля, че това не е наше решение и становище. Кметовете на двете общини трябва да вземат решение.

            Шиков – Тук общинският съвет си противоречи. По някой въпроси имаме голямо желание да дадем мнение и да наложим решение на кметовете, пак без да сме големи професионалисти в областта, а по други въпроси бягаме от отговорност и казваме кметовете да си решат. Да, спор няма, ОбС Ямбол не може да каже няма да има Кукерландия. Ние сме представители на града и до някъде обобщаваме мнението. Затова всеки от нас си казва мнението, провеждаме едно ориентировъчно гласуване и с това закриваме въпроса, кметовете взимат решения от там нататък.

д-р Влахова – Не трябва да се пренебрегва една такава епидемия, която може да стане пандемия. Самия фестивал е в ход и е много трудно да бъде отменен в последната минута, аз смятам, че е редно когато има такава епидемиологична обстановка трябва да има малко паника, защото сме длъжни да се предпазим, гражданите и членовете на семействата. Така че медиите с малко повече присъствие да обясняват на всички, които се струпват на този голям празник да предприемат мерките, които са необходими за предпазване на хората. И действително малко съдействие от РЗИ за международните групи, които по някакъв начин да бъда проверени имат ли фибрилни, кашлящи и т.н. и те да не бъдат допускани на местата със струпване на хора. Това е моето мнение, едва ли може да отмени фестивала, но всяко такова струпване в такава обстановка е риск да се развие епидемия. Трябва да ви кажа, че ние не сме подготвени като болница да посрещнем една такава епидемия в нашия град.

Шиков – Мисля, че чухме достатъчно мнения, с цел да си преминем към рутинната дейност и все пак ОбС да завърши с обобщено мнение, предлагам да проведем гласуване.

Подлагам на гласуване становище на Общински съвет Ямбол, че фестивала  Кукерландия не бива да бъде провеждан.

Гласували      за – 14                        против – 5                             въздържали се – 8

Смея да твърдя, че ОбС Ямбол счита вируса за сериозна заплаха.

Преминаваме към дневния ред назаседанието.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Доклад от ВК за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол – втори етап.

ВНОСИТЕЛ: ВК

2.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ към него за 2019г. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОСНВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

4.      Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост в Приложение № 1 към НРПУРОИ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за ПУП ПРЗ на ПИ с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 И 87374.532.144 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ VIII-107 „за ЖС и КОО“ в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно отписване на несъбираеми вземания от такси за ползване на ДГ "Пролет" през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за дарение.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.537.23.4 и определяне на пазарна цена, ул. "Д. Благоев" бл.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идн. 87374.552.29 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект „Пристройка към сграда с идн. 87374.552.29.4с адм. адрес: гр. Ямбол, ж. к. “Възраждане, бл. 65, вх. Б.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване върху ПИ - ЧОС, ул. "Чумерна" № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда в местност "Бакаджик.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2020-2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост, ул. "Ж. Андреев" № 112, бивше училище "Р. Ив. Колесов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно изменение на Решение № II-8/25.11.2019г. на ОбС Ямбол, с което е определен размера на възнаграждението на председателя на съвета.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно създаване на временна комисия „Екология“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на управлението на битовите отпадъци и водоснабдителната мрежа на територията на общината.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

26.  Предложение относно създаване на временна комисия „Транспорт“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на градския транспорт, таксиметровите услуги и организацията на трафика на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

27.  Предложение относно промяна на Транспортна схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно приемане на решение за промяна на границите на зоните за местоположение на територията на Община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

Шиков – Имам три предложения по дневния ред. Първо по т.24, благодаря на г-н Ревански за описаното в мотивацията, благодаря за вниманието. Считам, че текущото положение е добро и тъй като имам доста други задължения моля, тази точка да бъде оттеглена.

Ревански – Оттеглям точката, не мога да пренебрегна вашето желание.

Шиков – Относно т.27 за промяна на Транспортната схема искам да кажа, че е доста обемна като материал, необходимо е сериозно оглеждане, обсъждане. Моето мнение и на секретаря на Община Ямбол е, че тази точка трябва да бъде отложена за следваща сесия. В днешния дневен ред има и предложение за създаване на ВК „Транспорт“, чиято задача ще бъде точно такава да се проучи всичко, свързано с транспорта в общината и да излезе с доклад до ОбС.

Третото ми предложение е за включване в дневния ред на нова точка - Предложение от кмета на общината относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 25.03.2020г. Мотивите ми за това са, че е много вероятно до тази дата да няма друго заседание на общински съвет и да не се налага свикване за една точка, която е и съвсем рутинна освен това.

Ревански – Оттеглям т.19 от проекта за дневен ред. Имало е притеснения на заседанията на ПК, че това училище се продава. Няма такова нещо. Ще се потърси някакво ПЧП, помощ от читалища, училища и т. н. След едно сериозно обсъждане може да се предложи за преобразуване от ПОС в ЧОС.

Важаров – Предлагам да отпадне т.22 от проекта за дневен ред относно помещение за НЧ „Умение“.

Шиков – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Важаров – Всяка година, през месец март, всички читалища представят отчет. Считам, че когато читалище „Умение“ представи отчета тогава трябва да разгледаме тяхното искане и предложението на кмета. Бих искал да имаме информация как ще го стопанисва, какви ремонти ще прави и повече подробности за програмата Дворец на здравето.

Калиманов – Бих искал да изкажа противно мнение. На предното заседание давах отчет за дейността на всички читалища, има днес информация от читалището. Не виждам защо трябва да отлагаме тази точка. Това читалище няма помещение за дейност, ще поискат и други може би. Трябва да сме отворени към народните читалища.

Шиков – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението т.27 да бъде отложена за следващо заседание.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението за нова точка относно заседанието на Асоциация по В и К.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението т.22 да бъде отложена за следващо заседание.

Гласували      за – 11                        против – 12                           въздържали се – 8

Не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред с приетите промени.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Доклад от ВК за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол – втори етап.

ВНОСИТЕЛ: ВК

2.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ към него за 2019г. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОСНВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

4.      Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост в Приложение № 1 към НРПУРОИ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за ПУП ПРЗ на ПИ с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 И 87374.532.144 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ VIII-107 „за ЖС и КОО“ в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно отписване на несъбираеми вземания от такси за ползване на ДГ "Пролет" през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за дарение.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.537.23.4 и определяне на пазарна цена, ул. "Д. Благоев" бл.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идн. 87374.552.29 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект „Пристройка към сграда с идн. 87374.552.29.4с адм. адрес: гр. Ямбол, ж. к. “Възраждане, бл. 65, вх. Б.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване върху ПИ - ЧОС, ул. "Чумерна" № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда в местност "Бакаджик.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2020-2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно създаване на временна комисия „Екология“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на управлението на битовите отпадъци и водоснабдителната мрежа на територията на общината.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

24.  Предложение относно създаване на временна комисия „Транспорт“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на градския транспорт, таксиметровите услуги и организацията на трафика на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

25.  Предложение относно приемане на решение за промяна на границите на зоните за местоположение на територията на Община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 25.03.2020г.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад от ВК за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол – втори етап.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

Йоргова – Представи предложението по приложения материал.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

 

1.      Красимир Митрев

2.      Диана Колева

3.      Величко Гаджолов

4.      Мариана Андреева

5.      Пепа Георгиева

6.      Желязко Желязков

7.      Стоян Стоянов

8.      Петър Жеков

9.      Еленка Тодорова

10.  Димчо Добрев

11.  Радка Димитрова

12.  Тодорка Муцова

13.  Желязко Янакиев

14.  Стефка Бакалова

15.  Руска Дженкова

16.  Павлинка Бакалова

 

2. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

 

17.  Боян Русев

18.  Антония Пеева

19.  Йордан Стефанов

20.  Иван Хаджиев

21.  Добри Стоев

22.  Зоя Иванова

23.  Елка Динева

24.  Ваньо Паскалев

25.  София Иванова

26.  Йорданка Вълева

27.  Стойка Башаева

28.  Станка Йовчева – Гюмишева

29.  Янка Атанасова

30.  Красимира Желязкова

31.  Здравко Аврамов

32.  Калоян Шейтанов

33.  Стамо Стамов

34.  Диан Цонков

35.  Жана Драганова

36.  Димитринка Железова

37.  Марийка Маджарова

38.  Донка Господинова

39.  Живка Жекова

40.  Мария а Попова

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ към него за 2019г. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОСНВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Влахова – В мотивацията на предложението е записана Националната стратегия за борба с наркоманиите 2014-2018г. В момента действа Стратегията за 2019-2023г. В отчета и правилника, ако се споменава някъде е добре да се замени.

Шиков – Мисля, че отчета е редно да се ползва от тази стратегия, която е написана.

Калиманов – Имам препоръка към изготвилия отчета, много е тежък, много неща са излишни, записани са някои невъзможни неща. Не можем да търсим отговорност от този състав естествено, защото съвсем наскоро го избрахме, но им предлагам помощ и подкрепа, винаги съм на разположение.

 

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

1, Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него за 2019 година. (Приложение № 1).

2. Приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол. (Приложение № 2).

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кънева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.3, ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, реда,   сроковете и начините за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019г. в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.         

                       

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост в Приложение № 1 към НРПУРОИ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират с 3.8 %, считано от 01.03.2020г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.03.2020г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението, предлагат промени. (приложен протокол)

Йорданов – В предложението от администрацията за посочените цени са дадени като пример общини, които според статистиката на Министерството на земеделието са едни от първенците по добив в нашата страна. Имат над средни за страната по четирите основни култури пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед, докато Ямбол като община и като област, средните добиви са под средните за страната, т.е. примера с тези общини  не е правилен, сравнява се кон с кокошка, така да се каже. Общини, които добиви като нашите са общините в област Ямбол и на страницата на областна дирекция по земеделие с протокол № 2 от 10.02.2020г. на база предоставените на всички общински служби сключени сделки за земя арендуване и под наем, средната цена за областта, която съм сметнал по официални данни от областна дирекция е 27.46 на дка., не бива да се допуска, че в предложението за нашата Наредба за изменението все пак това е базова цена или начална тръжна цена, ако има голям интерес към тази земя, то тя би могла да се стигне и над посочените суми посочени от администрацията. За земята с по-ниска категория съм посочил просто да бъде с 10% сумата на средните сделки в нашата област. Колегите от ПК ОИКДОУСОС приеха предложението, което предложих и сега представям методиката за цената. Относно пасищата, основния мотив някой да вземе пасище колеги е субсидията за тези пасища. Субсидията в момента е 29 лв. върху, която се дължи данък 10% при положение, че ние искаме 20 лв. наем и всички наши пасища, които предлагаме за арендуване или за наем имат нужда от чистене, ще бъде не рентабилно при една цена за чистене 10 лв. да бъдат взети тези пасища. Средната цена за тези пасища, които сме предложили е 8.63 лв., която е средна за областта. Относно пчелните семейства няма икономическа логика, когато върху един дка. земя някой изкара приблизително 100 пъти по-висока сума като печалба от този, който ще я работи със зърнени култури и ще плати данък върху 100 пъти по-висока сума, да му слагаме по-висок наем, икономическата логика е, че би трябвало да привличаме такива хора, а не да им слагаме по-висока цена за наем.

Тодоров – Само да ви разясня, че в ПК ОИКДОУСОС направихме много дълбок анализ на тези цени и всички групи се обединихме за тази промяна, така че благодаря на колегата смятам, че корекциите са правилни. Предлагам да приемете така направените промени.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК ОИКДОУСОС.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промените.

Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК):

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с решение №11/1996 г. на ОбС – Ямбол, в сила от 01.01.1997 г., изм. с реш. №14/ 21.02.1997 г., изм. с реш. №19/22.08.1997 г., изм. с реш. №24/16.03.1998 г., изм. с реш. №27/05.06.1998 г., изм. с реш. №34/30.10.1998 г., изм. с реш. №42/14.07.1999 г., изм. с реш. №10/14.04.2000 г., изм. с реш. №19/03-10.11.2000 г., изм. с реш. №24 от 09.03.2001 г., изм. с реш. №25/13-20.04.2001 г., изм. с реш. №27/06.07.2001 г., изм. с реш. №29/28.09.2001 г., изм. с реш. №31/21.12.2001 г., изм. с реш. №35/29.03.2002 г., изм. с реш. №41/14.12.2002 г., изм. с №43/25.04.2003 г., изм. и доп. с реш. №8/25.06-02.07.2004 г., изм. с реш. №9/30.07-03.09.2004 г., изм. с реш. №11/19.11-25.11.2004 г.; изм. и доп. с реш. № ХІV-2/04.02.2005 г., доп. с реш. № Х-7/27.06.2008г., доп. с реш. № ХХV-31/17.09.2009г., изм. с реш. № ХХІХ-8/19.12.2009г.,  доп. с реш. № ХVІІІ-1/28.01.2013г., отм. текстове с Решение на ЯАС № 24/03.02.2017г., в сила от 21.02.2017г.)

 

Приложение № 1 от наредбата се изменя по следния начин:

57

Земеделска земя за:

 

 

т.1 - ниви с категория на земята от І-ва до ІV-та

27.46 лева на декар (годишно)

 

т.2 - ниви с категория на земята  V-та и над V

24.71 лева  на декар (годишно)

 

т.3 - мери и пасища

8.63 лева на декар  (годишно)

 

т.4 - за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ И ОГФ

24.71 лева на декар (годишно)

 

Заключителни разпоредби

 

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

           

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кънева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – Групата на ПП БСП в този ОбС ще подкрепим така направеното предложение от вносителя, защото поставянето, извеждането въобще на темата за подпомагане на младите семейства с деца посещаващи яслени групи е от БСП, тя е наша и не от този мандат само, а още от предходния мандат ние поставяме тази тема пред ОА и разбира се пред предходния ОбС. Наясно сме, че управленския екип и неговата група в този ОбС модифицира нашето първоначално предложение за изцяло отпадане на таксите за посещения на детски ясли и това е съвсем разбираемо, естествено, защото този управленски екип има своите виждания, за нас обаче държа да подчертая, че е важно, че направихме заедно първата крачка и ние сме до някъде удовлетворени. Знаете, че нашата група също има проект за изменение на тази наредба, който стои на страницата на общината и със сигурност на следващо заседание на ОбС ние ще разглеждаме нашето предложение за пълно отпадане на таксите, в това няма според мен нищо лошо. Използвам възможността да заявя, че разглеждаме тази точка, че ангажимента на БСП пред гражданите на Ямбол в тази посока остава и ние ще работим още от сега в тази посока, така че от бюджет 2021 на Община Ямбол да успеем да постигнем тази наша идея.

Георгиев – Групата от ПП ГЕРБ подкрепя така направеното предложение за изменение на наредбата, подкрепихме го и в комисията по БФ въпреки, че видно от протоколите от гласуването някои колеги от групата общински съветници най-отляво не го подкрепиха и въобще не гласуваха ние ще го подкрепим.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл.9 и чл.8, ал.1 във връзка с чл.6, ал.1, б. „в“ от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК):

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, както следва:

 

§ 1. чл. 25 се изменя, както следва:

 

(1) За ползване на детски ясли, детска кухня, детски градини, родителите или настойниците, или други лица, които полагат грижи за детето, дължат следните месечни такси:

 

Вид на таксата

Мярка

Такса

1. За ползване на детска ясла или яслена група към детска градина

за месец

17,00

2. За ползване на детска градина от дете, не подлежащо на задължителна подготовка за училище, преди постъпването му в първи клас

за месец

38,00

3. За осигуряване на храна за дете, подлежащо на задължително обучение задължителна подготовка за училище, преди постъпването му в първи клас

за месец

28,00

4. За ползване на детска кухня

за ден

1,80

5. За приготвяне на храна в детските ясли за обяд на деца на възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се отглеждат в домашна обстановка

за ден

1,50

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.9 и чл.8, ал.1 във връзка с чл.6, ал.1, б. „в“ от от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание

                                  

         

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол) - Преди да кажа нашите предложения за изменения искам да направим една корекция към приложение 1 към чл.2 на стр. 9, предполагам, че това са технически грешки, които трябва да бъдат отстранени, към  чл.2, т.12 да бъде премахнато колоездене и да бъде присъединено към т.1, като олимпийски спорт, а към т.2 да бъдат записани брейк и снукър. Има предложения от г-н Говедаров в чл.3, ал.1 на стр. 4 това вече е от самата наредба буква „г“ да придобие следния вид: „Да организират и задължително да участват в национални шампионати съгласно наредбата, целта тук е клубове, които представят общината, наистина да я представят и когато се явяват на съответните шампионати да представят нашата община и така би било редно, след като са финансирани от община Ямбол. Това е едното предложение, другото предложение е чл.19 на стр. 7 да бъде въведена нова т.5 и да гласи: „Възнаграждение по трудови договори за състезатели и треньори след съгласуване и утвърждаване от общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно туристическа дейност“, след което т.5, която до този момент е била, т.6 става т.7 и т.7 става т.8. Това са предложенията на нашата комисия.

Ребров - Идеята на всички нас е да приемем наредба, която в най-висока степен да е удовлетворяваща за спортните клубове и разбира се - да е справедлива. За да направим още една крачка в тази посока, след усилената работа в постоянната комисия по образование, спортни и младежки дейности, ще направя допълнителни предложения пред вас и вярвам, че след обсъждане те ще бъдат подкрепени.

1. Предлагам в проекта за наредбата да се изчистят грешките, допуснати в различното наименование на Общинска експертна комисия, упомената по различен начин в различните раздели: В глава III - Финансово подпомагане. Раздел I. чл. 11, ал. 1 е записана като Общинска експертна комисия за спорта; В глава V, чл. 22. ал. 1 е записана Общинска експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност; В глава VI, чл. 23 е записано само Общинска експертна комисия и т.н. В тази връзка предлагам в проекта на наредбата наименованието на тази комисия да се унифицира и да се запише по следния начин: „Общинска експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт н спортно-туристическа дейност".

2. Предлагам допълнение в глава III. Раздел I, в чл. 11. ал. 2 - нова буква з)., която да гласи: да съдържат информация за размера на месечната такса за обучение (ако има такава) и копие на решението на органа, който я е определил.

3. Предлагам промяна в глава V, чл. 22. ал. 3, тире 1 -во да придобие следният вид: „изготвя методика за разпределяне на средствата за финансово подпомагане на спортните организации в община Ямбол, която се представя на всички общински съветници в Общински съвет Ямбол за сведение".

4. Предлагам в глава V, чл. 22, нова алинея 4, с две тирета, която да има следния вид: ал. 4. Взема решения за стимулиране на спортни клубове:

- които имат състезатели, обучаващи се в СУ „Пиер дьо Кубертен" - град Ямбол; .

- които не събират месечни такси за обучение;

Кремъкова – Колеги, предлагам всички тези предложения, които се дават нека да се правят в комисия. Сега в зала е много трудно да се прецени, доколко могат да бъдат направени тези промени и доколко не, все пак до 23.01 тази наредба стоя в интернет- пространството, би следвало досега да си направят тези промени, аз от г-н Ребров не чух тези предложения да са направени в самата комисия, просто не виждам как могат да се осмислят толкова бързо и да се приемат.

 

Говедаров – Така направените предложения от колегата Ребров бяха обсъдени, но не са записани, защото те касаят принципно експертната комисия, ако приемем за правило, че по принцип деца и спортове, които вкарват деца в спортно училище по презумпция получават точки в експертната комисия говоря, те по презумпция ще получат по-голяма субсидия. А това, което касае последната точка, която той иска да добавим, последното тире смятам, че то няма никакво отношение към работата нито на експертната комисия, нито при разпределянето на средствата от нея, тъй като по закон ние не можем да забраним на клубовете да събират такси, те са самостоятелни юридически единици, които могат да привличат собствени средства и могат да ги разходват така, както на тях им е удобно, това е едно и второто, което е по този начин, изказвам ви нещо, което ние сме коментирали и ако го приемем ще влезем в един омагьосан кръг и всички, които събират такси в един момент ще кажат, че не събират такси и ще виснат на врата на тази комисия за допълнителни средства. Стимулирането на спорта може да става по съвсем различни начини, а не с приемането на едни точки, които пак касаят тази експертна комисия, която реално няма как да ги вземе под внимание.

Георгиева – Аз правя предложение за промяна в предложението, а именно Глава 5, чл. 22, ал.3, тире първо да придобие следния вид, г-н Ребров изчете: „Изготвя методика за разпределяне на средствата за финансово подпомагане на спортните организации в община Ямбол“, която се представя на всички общински съветници в ОбС – Ямбол за сведение, а аз държа тази методика да бъде представена и гласувана от ОбС – Ямбол. Не аз, групата съветници от ПП БСП като цяло държи.

Говедаров – Първо, искам да ви кажа, че ние няма как да изготвим методика, трябва да изготвим критерии, въпроса е, че няма как да изготвим методика, защото методика без критерии няма, ние трябва да сложим критерии за разпределяне. Критериите са част от методиката, поне мен така са ме учили. Ние трябва да сложим критерии, а не да приемаме методика и да унифицираме. За едни критериите ще важат, за други не в такава степен, така че моля ви се нека да се разграничим, има разлика. По всяка вероятност тези критерии ще бъдат изработени и при всички положения те ще бъдат публикувани на сайта на общината и няма защо да го упоменаваме.

Шиков – Г-н Говедаров, според мен основната идея е дали ще се нарича критерий или методика е да мине през одобрение на ОбС, наречете го, както искате.

Говедаров - Трябва да бъдат критерии, моето предложение е да бъдат критерии, а не методика.

Шиков - Вносителя съгласен ли е да останат критерии? Според мен могат да се използват и двете, друго е съществото на предложението.

Брънков – Искам само да кажа на колегите от ляво, имаше, както вие всеки път гоните някакви неща дали са качено в интернет- пространството и т.н.,  имахте възможността да го обсъждате и да вкарвате предложения, не в зала сега да променяме постоянно предложения, от сега внесено предложение и да става някаква полемика в залата, не е добре.

Шиков - Имат право да внесат корекции.

Брънков - Мисълта ми е, че към момента да правите такива сериозни корекции на така направени вече предложения, не е сериозно, трябва да се обсъди в комисия или предварително да се запознаят колегите, те не могат да вземат адекватно решение в момента.

Говедаров – Доста сериозно обсъждане имаше по тази тема и по тези точки, които се предлагат и доста сериозно защитих аргументите си защо е безсмислено да бъдат направени тези корекции, защото те реално не касаят работата нито на експертната комисия, нито начина, по който ще бъдат разпределени парите, нито абсолютно нищо. Това в момента е просто едно, ако прочетете така ще разберете, че това не е нито някакъв коректив, който вие предлагате да бъде приет, ако е аз ще се съглася с него, но той не е.

Шиков – Г-н Говедаров, имате забележка за излизане за изказване без покана, моля да се съобразявате с реда следващия път.

Калиманов – Аз съм може би единствения, който спазва процедурата, както г-н Брънков каза. Внесох си предложението, ОА разгледа, каза си мотивите с някои се съгласих, а с други не. Няма да ги коментирам тук, за да не отнемам много време, че стана голяма дискусия по тази Наредба. Аз се радвам, че има такава дискусия колеги, и наистина така трябва да работи ОбС. Не виждам нищо лошо всеки един от нас да прави предложения по време на заседание, преди комисия, след комисия, така че мисля, че във всички тези спорове истината ще излезе наяве и ще стигнем до едно консенсусно решение в крайна сметка. Едно от моите предложения, които не беше прието, моето съм направил по каналния ред е публикуването на така наречения протокол от експертната комисия. Не знам защо се притесняват всички, това са едни обществени ресурси, които ние сме гласували в бюджета и мисля, че трябва да бъдат показани, ние като общински съветници и после тази комисия, която ще ги разпределя, за кой ги е разпределила. Ние дойдохме с идеята, че ще променяме нещата, че всичко ще бъде прозрачно. Направих си труда да проверя в сайтове на други общини и ми направи впечатление, че всички тези спортни клубове кой колко е получил няма нищо тайно. Дали ще има скандали, то винаги ще има скандали, все ще има недоволни, все ще има неудовлетворени, някои пък ще бъдат предоволни, че сме им дали толкова, затова гласуваме тези комисии, те да поемат тази отговорност от наше име. И предлагам пак в чл.22, ал.6 от Наредбата да бъде записано: „Публикува протокола на общинската комисия“, за да знаят нашите съграждани за какво ние сме разпределили 150 000 лв. и за кои клубове, а дали ще има скандали това нас не ни засяга.

Георгиева – Само едно нещо ще подчертая, 15 години тази наредба не е променяна. Мисля, че всяко едно предложение, което се направи в момента е удачно, разумно, какво пречи да се приеме? И всяка година наредбата може да се променя и да се актуализира. Мисля, че нищо не пречи в този смисъл, в който се подадоха самите предложения да бъдат приети и да видим как ще заработят. Няма нищо, което да не е резонно, да не е ефективно, дайте ще го видим дали наистина накрая ще има резултат. Затова ви умолявам да приемем предложенията, да ги гласуваме и да не отлагаме наредбата, защото така ще закъснеем с работата на комисията.

Брънков - Уважаеми колеги, нека не бъдем погрешно разбрани, нямаме против промяна към нещо ново, към нещо работещо. Въпроса е, че към момента ни се предлага нещо, което кардинално променя някакви неща и трябва да бъдат обсъдени. За да разбера, че е изчистено трябва да го дебатираме и да го обсъдим в комисия или в някаква работна среда. Така в зала някак не вървят нещата.

Миланов – Предлагам тази точка да я отложим, 15 години не е била приета, 1 месец няма да ни затрудни чак толкова. Благодаря на колежката, че каза, че 15 години не е променяна тази наредба. Да си предложат хората предложенията, ако не са толкова съществени ще го разберем всички, ако са съществени още по-хубаво ще ги разберем пак и ще гласуваме на следващото заседание. Какво толкова има? Стана голям дебат за едни несъществени предложения, които никой не разбра.

Георгиева – Уважаеми колеги, с дълбоко уважение към всички вас аз много внимателно слушах г-н Русин Ребров, той много ясно подчерта, че действително в ПК ОСМД се е работило много упорито, много консенсусно, търсели са се най-добрите решения. Тези предложения, които той направи са предложения и на останалите съветници от групата на БСП, тъй като всеки един от нас е в различни комисии. В този смисъл ние сме се стремели да допълним, да обогатим тази наредба така, че тази комисия наистина да работи с едни добри правила, да са по-ясни нещата мисля, че всичко това е обсъждано преди това в комисия, ние сме го поизчистили малко и за да не бавим както каза г-жа Йоргова работата на тази комисия, г-н Шиков, аз правя предложение след почивката или по време на почивката г-жа Кремъкова, надявам се да не откажете, ПК ОСМД нека да направи едно заседание по тези предложения и наистина тогава информирано да гласуваме. Мисля, че колегата ще може да ви обясни за какво става въпрос.

Шиков – Да споделя само моето мнение. Според мен настъпи известно объркване от това, че предложенията станаха твърде дълги. Четейки ги на листа пред себе си, не виждам нищо толкова съществено с изключение на това касаещо даване на точки за не събиране на такси, което е последната част от предложението. Имаме пет такива предложения, които са свързани с качване на сайт, гласуване от ОбС, уеднаквяване на име и едно наистина, което е малко по-подлежащо на обсъждане, дайте да си минем по предложенията едно по едно. Като ви ги чета доста по-бавно мисля, че ще разберем за какво става дума и всеки ще си гласува, както смята, че е правилно и не са такива страшни предложенията.

Тюфекчиева – Колеги, аз също уважавам промените и предложенията, но аз лично се обърках. Пред Вас са г-н Шиков, виждате ги, считате ги за незначителни, аз не мога да преценя дали са такива, предложението ми е за отмяна за следващо заседание.

Шиков – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 19                        против – 8                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

Ревански – Моля, да ме извините. Налага се да пътувам. Ще изпълня всички ваши решения. Г-н Керемидчиев ще ме замести.

 

Шиков - Обявявам десет минути почивка, малко преди почивката по правилник.

След почивката кворум 30 съветника, 11.00 часа.

 

Кремъкова – ПК ОСМД разгледа направените предложения. Отново ще ги прочета, защото не знам дали всички успяха или не успяха да се запознаят с тях. Първото предложение е наименованието на комисията в наредбата да се унифицира или да се запише по следния начин: „Общинска експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание спорт и спортно туристическа дейност“. На някои места имаше малко по-различно наименование, но предполагам всички сте съгласни, че трябва да се унифицира името на комисията в тази Наредба. Следващото предложение в Глава 3, раздел 1, чл.11, ал.2 въвежда се нова буква „з“: „Да съдържат информация за размера на месечната такса за обучение, ако има такава и копие на решението на органа, който я е определил“, комисията прие това предложение. Следващото предложение е в Глава 5, чл.22, ал.3, тире първо да придобие следния вид: „Изготвя методика за разпределяне на средствата за финансово подпомагане за спортните организации в община Ямбол, която се представя на общинските съветници в ОбС –Ямбол за сведение“, с което комисията също беше съгласно. Четвърто предложение, по втория вариант на г-жа Георгиева: „Изготвя методика за разпределяне на средствата да бъдат одобрени от ОбС и да се одобряват в ОбС, т.е. да бъдат гласувани на заседание на ОбС“, тук комисията беше категорично против. В Глава 5, чл.22 да се добави нова ал.4 с две тирета, която има следния вид: „ал.4 Взема решения за стимулиране на спортни клубове, които имат състезатели обучаващи се в спортно училище „Пиер Дьо Кубертен“ гр. Ямбол. И следващо тире „Които не събират месечни такси за обучение“, отново беше прието това предложение. За публикуване на протокола от общинската експертна комисия за разпределение на бюджетните средства представени на спортните клубове и техните обединения, комисията е съгласна.

Шиков – Оттеглят се предложенията за отлагане от г-н Миланов и г-жа Тюфекчиева. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението относно таблицата в приложение 1.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Ем. Кремъкова, Яв. Брънков са „за“.

Подлагам на гласуване предложението относно чл.3, ал.1, буква г). за участие в национални шампионати.

Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението относно чл.19, т.5 нова и преномериране.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – няма

            Още шест съветника са „за“.

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението относно наименованието на ЕК.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението относно чл.11, ал.2, буква з).

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 6

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението относно чл.22, ал.3, методика и представяне на ОбС за сведение.

Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 4

            Приема се

Подлагам на гласуване предложението относно чл.22, ал.3, методика и представяне на ОбС за приемане.

Гласували      за – 12                        против – 7                             въздържали се – 10

            Не се приема

Подлагам на гласуване предложението относно чл.22, ал.4 нова, преномериране.

Гласували      за – 22                        против – 1                             въздържали се – 7

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението относно публикуване протокола на ЕК на сайта на Община Ямбол.

Гласували      за – 24                        против – 2                             въздържали се – 4

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промените.

Гласували      за – 23                        против – 2                             въздържали се – 5

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.6 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК):

1. Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, както следва:

           

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА  УСЛОВИЯТА  И  РЕДА  ЗА  ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ  НА  СПОРТНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  И ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА  СПОРТНИТЕ  ОБЕКТИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ  В  ОБЩИНА  ЯМБОЛ

 

ГЛАВА  ПЪРВА.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази Наредба се определят условията и редът за предоставяне от община Ямбол на средства, утвърдени от Общинския съвет и от други целеви източници за финансово подпомагане на:

1. дейностите на спортните клубове и техните обединения;

2. експлоатация и ремонт на спортните обекти и съоръжения.

 

Чл.2. Средствата по чл.1, т.1 от настоящата наредба се предоставят на спортните клубове и техните обединения, които развиват основни спортове с престижни или социални функции. Основни спортове, съгласно приложение № 1 на тази Наредба, се одобряват от Общинския съвет и се включват в Общинската програма за развитие и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

 

ГЛАВА  ВТОРА.

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 

РАЗДЕЛ I.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Чл.3. Спортните клубове, които община Ямбол финансово подпомага, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието:

а. да организират спортните занимания на гражданите и практикуването на физическа активност и спорт;

б. да предоставят спортни услуги;

в. да организират и провеждат тренировъчна и състезателна дейност;

г. задължително да участват в национални шампионати, съгласно Наредби.

д. да осъществяват и други дейности, свързани с развитие, популяризиране и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание и спорта.

/2/. да са вписани в публичните регистри на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта и община Ямбол.

/3/. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност.

/4/. да не са в ликвидация.

/5/. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

/6/. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол.

/7/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

Чл.4. Обединените спортни клубове, които община Ямбол финансово подпомага, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;

/2/. да са вписани в публичните регистри на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта и на община Ямбол;

/3/. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

/4/. да не са в ликвидация;

/5/. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени;

/6/. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол;

/7/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

 

РАЗДЕЛ II.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл.5./1/. Създава се публичен регистър на спортните обекти и съоръжения на територията на община Ямбол.

/2/. Спортните обекти и съоръжения са общинска собственост и са описани в  приложение 2, неразделна част от настоящата наредба.

 

Чл.6. /1/. Предоставянето на спортните обекти и съоръжения за ползване на спортните клубове и техните обединения, се извършва с Решение на Общинския съвет и по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане общинско имущество.

/2/. Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на спортен обект подава мотивирано искане до Кмета на общината, към което прилага:

а.  период и/или график за използването на спортния обект;

б.  описание на дейностите, за които ще бъде използван спортния обект;

в.  лицата, които ще участват в дейностите по б. „б“;

г. съгласие от лица или органи за провеждане на дейностите по б. „б“, когато такова е необходимо.

Чл.7. Средствата за подпомагане на спортните обекти и съоръжения се предоставят на спортните клубове, на техните обединения или на друго звено определено за тяхното стопанисване.

Чл.8. Средствата се предоставят при спазване на следните изисквания:

/1/. спортните обекти и съоръжения да са общинска собственост.

/2/. спортните обекти и съоръжения да служат за трайно задоволяване на потребностите в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

/3/. да се ползват само за съответните дейности, за които са предоставени. Лицата, на които са предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.

/4/. в тези обекти да се провеждат състезания от общинския и националните спортни календари.

/5/. да се предоставят безвъзмездно за определено време за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на организации в системата на:

 а. предучилищното и училищното образование, включително организирани извън учебния план;

б.  висшите училища;

в.  въоръжените сили, в системата на МВР;

г. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие и популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания

при условия и ред определен от съответните звена стопанисващи и управляващи обектите и съоръженията.

Чл.9. Общинският съвет и Общинската администрация, могат да искат сведения, както и чрез свои служители да се запознават и контролират състоянието на предоставените спортните обекти и съоръжения.

Чл.10. Спортните обекти - общинска собственост, и спортните обекти, които са изградени въз основа на учредено право на строеж върху имоти - общинска собственост, се застраховат в полза на собственика срещу следните минимални рискове: природни бедствия, пожари, аварии и земетресения.

 

 

ГЛАВА  ТРЕТА.

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

РАЗДЕЛ I.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Чл.11. /1/. Спортните клубове, чиито спортове са включени в Приложение № 1, предлагат на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност проект за финансово подпомагане на дейността им.

/2/. Проектите трябва да отговарят на следните изисквания:      

а. да предлагат конкретни дейности по вида спорт, съобразени с възрастовите особености и регионалните възможности за тяхното практикуване;

б. да отразяват числеността и седмичната натовареност на занимаващите се по групи;

в. да имат разработени програма и методика за изпълнение;

г. да имат поименен списък с имената и квалификацията на треньорите /съгласно Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри, издадена от Министъра на младежта и спорта/, които изпълняват проекта;

д. да имат предоставена общинска база, даваща възможности за изпълнение на проекта;

е. да са включени в общинската програма за развитие на спорта;

ж. План-сметка с необходимата сума за реализация и каква част от нея са осигурени от собствени източници.

з. да съдържат информация за размера на месечната такса за обучение (ако има такава) и копие на решението на органа, който я е определил.

/3/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.12. /1/. Обединенията на спортните клубове, предлагат на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност проект за финансово подпомагане на предоставените им за ползване спортна база и съоръжения.

/2/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.13. /1/. Проектите се представят в Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. Десет дни след приемане на общинския бюджет, Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност предлага на Кмета на община Ямбол, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за дейност на спортните клубове и техните обединения.

/3/. списъкът следва да съдържа:

а. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Министерството на младежта и спорта;

б. пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение;

в. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

г.пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

Чл.14. /1/. Спортните клубове могат да получават финансиране и от получени средства за дарения в община Ямбол, когато същите са с конкретно целево предназначение за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

            /2/. Реда и условията за получаване на помощи и дарения, направени от физически и юридически лица в полза на Община Ямбол е уреден във Вътрешните правила за получаване и управление на помощи и дарения  в община Ямбол и приложенията към тях.

 

РАЗДЕЛ III.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл.15. Организациите, които ползват спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, кандидатстват за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортните обекти и съоръжения с проект.

Чл.16. /1/. Проектът трябва да съдържа:

а. информация за спортния обект /описание на възстановителните работи, които ще се извършват/;

б. описание на обекта, включващ отделните спортни зали, съоръжения, писти и прилежащите терени и сгради;

в. копие на документа, удостоверяващ предоставените му права върху имота;

г. брой на спортните организации, ползващи обекта;

д. план-сметка с необходимата сума за реализация на проекта и каква част от нея са осигурени от собствени източници.

/2/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.17. /1/. Проектите се представят в Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. Петнадесет дни след приемане на общинския бюджет Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност предлага на Кмета на община Ямбол, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за подпомагане възстановяването, управлението и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения

/3/. списъкът следва да съдържа:

а. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Министерството на младежта и спорта;

б. пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение;

в. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

г. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА.

ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ

 

Чл.18. /1/. Условията за финансово подпомагане от община Ямбол по реда на глава Трета, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/2/. Договор за финансово подпомагане на проект по реда на тази наредба, се сключва в петнадесет дневен срок от издаване на заповед на кмета на общината за одобряването на списъка с проектите, предложени от Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Чл.19. Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове и техните обединения, включват разходи свързани със спортната им дейност:

1.такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни организации.

2.участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия – пътни, дневни, нощувки и такси за участие.

3.разходи за организиране на състезания – възнаграждения по граждански договори за съдии, медицинско осигуряване и обслужващ персонал.

4. възнаграждения по граждански договори, и стипендии.

5. възнаграждения по трудови договори за състезатели и треньори след съгласуване и утвърждаване от Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

6. екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване.

7. закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения.

8. експлоатация, ремонт на предоставените им по договор спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.

Чл.20. Всички разходи задължително се утвърждават с Решение на Управителния съвет на спортния клуб.

Чл.21. Спортните клубове и техните обединения, получили финансови средства по тази Наредба, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата по предназначение. Те се отчитат с междинни отчети и финален отчет    /приложение №  3/ и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

 

 

ГЛАВА ПЕТА.

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

 

 

Чл.22. /1/. Кметът на общината назначава със Заповед Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, за срока на мандата си.

/2/. Комисията се състои от седем члена - Председател - Зам.-кмет на община Ямбол, Секретар - длъжностно лице от дирекция „Хуманитарни дейности“ и членове двама общински съветника - предложени от Председателя на ОбС - Ямбол, Директора на общинско предприятие Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" и двама представители на спортните клубове и техните обединения.

/3/. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност:

- изготвя методика за разпределяне на средствата за финансово подпомагане на спортните организации в община Ямбол, която се представя в Общински съвет Ямбол за сведение.

- разглежда проектите по раздел трети и предлага на кмета списък с утвърдените проекти и размера на разпределените финансовите средства.

- прави предложения за предоставяне или отнемане на спортно материалната база на спортните клубове и техните обединения.

- решава и други въпроси, свързани с развитието на спорта.

/4/. Взема решения за стимулиране на спортни клубове:

- които имат състезатели, обучаващи се в СУ „Пиер дьо Кубертен" - град Ямбол; .

- които не събират месечни такси за обучение;

/5/. За своята работа Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност съставя протокол. Протоколът се подписва от всички членове задължително, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него.

/6/. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност води публичен регистър на спортните организации, спортните обекти и съоръжения на територията на община Ямбол.

/7/. Публикува протокола на Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност за разпределение на бюджетните средства, предоставени на спортните клубове и техните обединения, на сайта на Община Ямбол.

 

ГЛАВА ШЕСТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.23. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност или други упълномощени от Кмета длъжностни лица, упражняват контрол върху финансовите средства на спортните клубове и техните обединения, които са получили от Общинския бюджет, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място. Проверката приключва с констативен протокол.

Чл.24. Спортните клубове, техните обединения, които използват не по предназначение предоставените им по тази Наредба финансови средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. Финансовите средствата се възстановяват по ред, определен със Заповед на Кмета на Община Ямбол.

Чл.25. Спортен клуб или тяхно обединение губи правото си на финансово подпомагане по настоящата Наредба за срок от две години при:

-констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.

-финансови нарушения или задължения към държава или община, установени от съответните компетентни органи.

-представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаването на документите за кандидатстване по чл.11 в това число неверни данни за класиране в спортно-техническите протоколи за класиранията на състезанията.

-спортни клубове, които събират такси от деца и младежи до 18 годишна възраст, без това да е регламентирано по съответния ред и/или за същите не се издава разходооправдателен документ.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Спортни клубове, получили членство в лицензирана национална спортна федерация в годината на финансиране не подлежат на финансово подпомагане.

§ 2. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти.

§ 3. Тази Наредба се приема на основание чл.6 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 4. В правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт – бюджетна дейност към община Ямбол“, в чл.6, ал.1, текстът „спортна зала „Диана“, Градски стадион, футболно игрище „Георги Дражев“ и съоръженията в Градски парк, парк Боровец“ се заменя със „съгласно Таблица № 1 към чл.25“, чл.17, ал.1 се изменя по следния начин „Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно от спортните клубове и техните обединения, които отговарят на условията на чл.3 и чл.4 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, в чл.25 Таблица № 1 се изменя, като след т.3 се добавят т.1.1.4 и т.2 „Спортни съоръжения“ от Приложение № 2 към  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, със съответните местонахождения и площ, когато е приложимо.

§ 6. С тази Наредба се отменя Правилникът за  условията  и  реда  за  субсидиране дейностите  на  спортните  организации  и експлоатация  на  спортните  обекти  и съоръжения  в  община  Ямбол, приет на заседание на 43-та сесия на ОбС Ямбол проведено на 25.04.2003 г. и изменен на заседание на 7-та сесия на ОбС Ямбол, проведено на 27.03.2008 г.

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

към чл.2

 

 

 

 

С П И С Ъ К

 
 

 


 

НА ОСНОВНИТЕ СПОРТОВЕ

  С ПРЕСТИЖНИ И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ ЗА СУБСИДИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ

 

 

 

 

 ВИД СПОРТ

 

ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

 

 

1.

 

БАСКЕТБОЛ, БОКС, БОРБА, ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ, ВОЛЕЙБОЛ, ГИМНАСТИКА - СПОРТНА, ХУДОЖЕСТВЕНА, БАТУТ, ДЖУДО, КАРАТЕ, КОЛОЕЗДЕНЕ, ЛЕКА АТЛЕТИКА, МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ, , СТРЕЛБА, СПОРТНО КАТЕРЕНЕ, ТЕНИС, ТЕНИС НА МАСА, ХАНДБАЛ, ФЕХТОВКА,  ФУТБОЛ.

 

         

             ВОЕННО-ПРИЛОЖНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПОРТОВЕ

 

2.

 

АЛПИНИЗЪМ, БОЙНИ СПОРТОВЕ, БРЕЙК, ВОДОМОТОРНИ СПОРТОВЕ, КАНАДСКА БОРБА, МОДЕЛИЗМИ, МОТОЦИКЛИТИЗЪМ, ОРИЕНТИРАНЕ, ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ, СНУКЪР, СПОРТЕН РИБОЛОВ, СПОРТНИ ТАНЦИ, ТУРИЗЪМ, ШАХМАТ.

 

 

 

 

Приложение № 2

към чл.5 ал.2

 

 СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В ОБЩИНА ЯМБОЛ:

 
      

 

 

 

 

1.      СПОРТНИ ОБЕКТИ

 

1.1.1. СПОРТНА ЗАЛА “ДИАНА”                                                                         гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК

 

1.1.2.  СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ Г.ДРАЖЕВ ”                                                       гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК

 

1.1.3.  СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СТАДИОНА”                                 гр.Ямбол, УЛ.“ЯМБОЛСКА КРЕПОСТ“

 

1.1.4.  ПЛУВЕН БАСЕЙН “ГПЧЕ”                                                               гр.Ямбол, КВ.“ЗЛАТЕН РОГ“ 110

 

2.      СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

2.2.1. ГРЕБЕН КАНАЛ                                               гр.Ямбол, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, ул. „Ормана“ №22

 

2.2.2. СТРЕЛБИЩЕ                                                гр.Ямбол, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, ул. „Ормана“ №22

 

2.3.1. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “АРЕНА”                             гр. Ямбол,  кв.“ЗЛАТЕН РОГ“ ул.“Дружба“ 

 

2.3.2. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗЛАТЕН РОГ”              гр.Ямбол, кв.“ЗЛАТЕН РОГ“ /между бл.15 и бл.8/

 

2.3.3.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗОРНИЦА”                     гр.Ямбол, кв.“ЗОРНИЦА“ / между бл.1 и бл.8 /

 

2.3.4.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ДИАНА”                                 гр.Ямбол, кв.“ДИАНА“ / северно от бл.14 /

 

2.3.5. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ГР.ИГНАТИЕВ 1”   гр.Ямбол, кв.“ГРАФ ИГНАТИЕВ“ / източно от бл.86 /

 

2.3.6. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ГР.ИГНАТИЕВ 2”      гр.Ямбол, кв.“ГРАФ ИГНАТИЕВ“ / южно от бл.72 /

 

2.3.7. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “РАКОВСКИ”                                    гр.Ямбол, ул.“Г.С.РАКОВСКИ“ 40-44

 

2.3.8. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “БЕНКОВСКИ”                          гр.Ямбол, кв.“Г.БЕНКОВСКИ“ / до бл.21 /

 

2.4.1. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “БОРОВЕЦ”                            гр. Ямбол, ПАРК“БОРОВЕЦ“ / южен вход /

 

2.4.2. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ГРАДСКИ ПАРК”        гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК“ / срещу Детския кът /

 

2.4.3. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “РАКОВСКИ”               гр.Ямбол, ЦГЧ / м/у ул.“Богомил“ и ул.Г.Раковски /

 

2.4.4. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ЧУМЕРНА”                                                         гр.Ямбол, ул.“ЧУМЕРНА“

 

2.4.5. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ЗОРНИЦА”                                          гр.Ямбол, кв.“ЗОРНИЦА“ / до бл.6 /

 

2.4.6. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “БАЛАТОН”                                      гр.Ямбол, кв.“АВРЕН“ ул.“Балатон“№2

 

 

 

Приложение № 3

към чл.21

 

Ф  О  Р  М  У  Л  Я  Р

 
 

 

 


ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ _______ / _________

 

ОРГАНИЗАЦИЯ:_______________________________________________________

                                                                         наименование на организацията

ДОГОВОР №___________/_________год.

 

Утвърдена сума:

 

 

Решение №

На

Банкови преводи

от Община Ямбол

Първи транш

Вид на доку-мента: / Дата

Втори транш

Вид на доку-мента: / Дата

Трети транш

Вид на доку-мента: / Дата

            лв.

 

            лв.

 

            лв.

 

Отчетени средства до дата на този отчет

Първи транш

Вид на доку-мента: / Дата

Втори транш

Вид на доку-мента: / Дата

Трети транш

Вид на доку-мента: / Дата

 

            лв.

 

            лв.

 

            лв.

 

 

Размер на средствата, които се отчитат с този отчет:

Лв.

словом

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:

Вид на отчетния документ

№ / Дата

Описание на извърените разходи

Стойност

 

Лв.

Ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

 

Изисквания:                                                    печат               Председател:______________________

Към формуляра за финансов отчет се                      на

прилагат ксерокопия с подпис, печат             организацията

и текст “Вярно с оригинала” на всички                                          Гл.счетоводител: ___________________

оригинални документи за направените

разходи по договора.

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на чл.8 от Закона за счетоводството в т.ч. *  към всяка фактура се прилага касова бележка, *  към всеки разходен документ – разходен касов ордер. 

                   

_____________20___ год.,  гр.Ямбол

            Сивкова – отр. вот - Гласувах „против“, защото тази наредба е именувана Наредба за финансово подпомагане и от тази Наредба трябваше да стане ясно как се разходва финансовия ресурс. Аз от спорт не разбирам, но разбирам от едно, че след като сме гласували едни 530 000 лв. в бюджета на общината за такива дейности, законодателят в подзаконов нормативен акт изисква от нас да имаме наредба, по която финансовото подпомагане да стане ясно. Сега прехвърляме реално с това гласуване финансово средствата да се разпределят от една комисия, в която има единствено двама представители от ОбС, т.е. дори нашите представители на ОбС, на тази институция, нямат мнозинство, затова гласувах „против“, защото тази Наредба не дава яснота за тези 530 000 лв. как ще бъдат разпределени.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

            Аз също съм „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Валентин Василев разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за гаражи и автосервиз“.

                 При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ V – 79 с отреждане за гаражи и автосервиз“, кв./масив/ 25.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

          Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 И 87374.532.144 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал.2 и т.5, във връзка с чл. 104, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по ККарта на гр. Ямбол  

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ VIII-107 „за ЖС и КОО“ в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VIII-107 в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, засягащо и УПИ II–за озеленяване и УПИ III–за алея, кв. 112, както и тупикова улица с осови точки 538-539

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отписване на несъбираеми вземания от такси за ползване на ДГ "Пролет" през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кънева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Взимам отношение, тъй като аз бях единствения в комисията, който гласува „против“ и пак ще гласувам „против“. Мисля, че директорката г-жа Златева, за втори път, ако си спомняте правим едно отписване на нейни средства. Миналия път и дадохме, че не може да си раздаде заплатите декември месец, ако се сещате с още една ЦДГ, това е едно второ нейно провинение или не знам как да го кажем. След това гледаме, че 2015 г., 2016 г. гледаме, че много активно си ги е събрала и т.н. Мисля, че не е редно през едните години да събираме таксите от детските градини и да ги даваме на 100%, а в този случай не ги е събрала. Сега тук някой ми подсказва, че тя не е била тогава директор, но тя имаше възможност през 2015 г., 2016 г. да направи опити да отиде при тези родители и да поиска малката сумичка, с която ще ощетим нашата община. Крайно време е, тук е хубаво, че е ресорния зам. – кмет, че г-жа Златева да си влезе малко в роля. Там трябва явно сериозно обучение как се управляват публичните ресурси, или не може да си прави сметката, или нещо и куца. Така че, много моля, няма да задавам въпроси към вносителите, но моля да се обърне внимание.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 19                        против – 3                             въздържали се – 7

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.173, ал.1 и чл.171, ал.1 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс:

Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от счетоводните регистри на ДГ „Пролет“, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Ямбол, несъбираемите начислени и осчетоводени през 2014г. публични  вземания  с изтекъл давностен срок в размер на 370.30 лева.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за дарение.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кънева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – С дълбоко уважение към служителите на областната дирекция на МВР към техния труд, с разбиране за недобрите условия за работа, позволете ми да изразя несъгласие към така направеното предложение от администрацията. Първо, цитира се договор за дарение на община Ямбол, за санитария за баня и за тоалетна. Дарителят със сигурност е направил това дарение с волеизявление за нуждите на нашата община, кои сме ние, че да предаряваме. Не е коректно, не е етично към дарителя, не съм убедена, че е и законосъобразно. Може ли да ни информирате кой е дарителя и точно какво е записано в договора за дарение на община Ямбол. Второ, предлага ни се освен това да предоставяме сумата от 4 000 лв. от бюджета за реализиране на ремонт на санитарните помещения. Къде се намират тези помещения, в сграда държавна собственост, а ние постоянно обсъждаме как имаме проблема с ремонта на имотите общинска собственост. Разберете, не е редно това, което ни се предлага, ако искаме да помогнем, нека да обсъдим други варианти, но не с едно подобно решение, то принципно не е правилно. Вижте парична помощ на областни дирекции на МВР се прави по изрично писмено тяхно искане и то само за дейности, които действително касаят обезпечаване на сигурността на гражданите примерно недостиг на гориво или нещо подобно, такова нещо тук няма, тук ще правим ремонт на тоалетните. Нека да не бързаме с гласуване на едно такова предложение. Дано вече не сме дали някакво обещание в аванс, дано не сме и направили ремонта, за да не изпаднем, ако вземем друго решение в неудобно положение. Но аз предлагам да помислим за отлагане на тази точка и да я обсъдим в друг вариант, разберете, не е редно това, което ни се предлага, това е публичен ресурс, това е дарение на община Ямбол и 4 000 лв. от бюджета не е достатъчно обосновано това предложение, не е правилно наистина.

Керемидчиев – Дарението е от г-н Ревански, четирите хиляди са от бюджета на общината. Става въпрос за тоалетна в КАТ, която се ползва от гражданите, а с новите документи там става голямо струпване на хора. Нека Общински съвет реши дали да се направи това дарение.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението за отлагане на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 8                          против – 20                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):

1. Дава съгласие за сключване на договор за дарение, по силата на който Община Ямбол да предостави на ОД на МВР – Ямбол материални активи (вещи-строителни материали), на стойност 1688.24 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и осем лева и 24 ст.) и сума в размер на 4000 (четири хиляди) лв., за извършване на ремонт на санитарни помещения в сгради, собственост на ОД на МВР – Ямбол.

2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Ямбол.

 

 

 ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.537.23.4 и определяне на пазарна цена, ул. "Д. Благоев" бл.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението, предлага да се добави „без ДДС“. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване допълнението.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Ем. Кремъкова – Гласувах „за“.

Яв. Брънков – Гласувах „за“.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена, в размер на 21 045.00 лв., без ДДС, на която да се учреди право на надстрояване  на ЕООД  „Браян Термоизол”, ЕИК 128595875 върху общински ПИ 87374.537.23 по КК и КР на град Ямбол, с площ 1 801 кв.м. и начин на трайно ползване за комплексно застрояване,  за който е отреден УПИ V за ЖС в кв.10 по плана за централна градска част, одобрен с решение XLVIII-1/03.10.2007 г. на ОбС Ямбол за площ от 75 кв.м. за обект  „Надстройка на един етаж на сграда с идентификатор 87374.537.23.4“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „“Д. Благоев“ № 15.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идн. 87374.552.29 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект „Пристройка към сграда с идн. 87374.552.29.4“ с адм. адрес: гр. Ямбол, ж. к. “Възраждане“, бл. 65, вх. Б.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението, предлага да се добави „без ДДС“. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване допълнението.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост учредява право на строеж на Алексей …Славов, с местоживеене: гр. Ямбол, ж.к…. от 25.72 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.29, по КК на град Ямбол, целият с площ 6676 кв.м. за изграждане на обект „Пристройка към сграда с идентификатор 87374.552.29.4“, находящ в ж.к. „Възраждане“ бл.65, вх. Б и определя пазарна цена в размер на 1 783.10 лв. (хиляда седемстотин осемдесет и три лева и десет стотинки), без ДДС, за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване върху ПИ - ЧОС, ул. "Чумерна" № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            М. Тюфекчиева – Гласувах „за“.

Г. Георгиев – Гласувах „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 38, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, определя пазарна цена на право на пристрояване от 8.14 кв.м. върху ПИ 87374.551.101 по КК на град Ямбол, частна общинска собственост, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден с УПИ XXII 4613 за ЖС в кв. 30 по ПУП ПРЗ на град Ямбол, целият с площ 337 кв.м., с административен адрес ул. „Чумерна“ № 9, град Ямбол, за обект: „Основен ремонт на покрив, преустройство и пристройка на жилищна сграда“, в размер на 929.50 лв. без ДДС, на която цена учредява вещното право на Калин … Георгиев, живущ в град Ямбол, ….

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда в местност "Бакаджик.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението, предлага на ОбС втори вариант на решение. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя втори вариант.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на Поземлен имот с идентификатор 80217.33.331 с площ 12 305 кв.м. по КК и КР на село Чарган, местност Бакаджик, одобрени със заповед РД-18-448/02.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ I 15  - За курортно строителство и хотелски комплекс, кв.33  по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г. в размер на 110 745.00 (сто и десет хиляди седемстотин четиридесет и пет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на ЕООД „Дичони“ с ЕИК 128602120, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Батак“ № 3, представлявано от Динко …Господинов.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за продажба на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението, предлага да се добави поправи техническа грешка, т.2.1 да се допълни в решението с цената на отделните видове дървесина. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване допълнението към.2.1.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване поправянето на грешката в номерацията.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълненията.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, буква „б“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

     1.Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

     2.Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост –оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество  за 39,05 м3 в оценителния доклад , при следните условия:

        2.1. Начална тръжна цена за 39,05 м3 е 1929.50 лв. без ДДС.

-          дървесина на трупи – 75 лв. м3 без ДДС;

-          дърва - 40 лв. м3 без ДДС.

        2.2. Депозит за участие в търга - 192.95 лв. без ДДС, който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол.

        2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв., без ДДС.

        2.4. Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

 ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2020-2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Аз съм „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Общински съвет гр. Ямбол, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.1 и ал. 3 и чл.37о, ал.1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, реши:

  I. Определя пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2020-2021 година, описани подробно в Приложение 1;

ІІ. Одобрява цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответствия с Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ);

ІІІ. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на Община Ямбол, съгласно Приложение 2;

ІV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2020-2021 година, съгласно Приложение 3;

            V. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия.

 


 


        

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Ямбол

Предназначение на имота

Кадастрален идентификатор

Местност

Категория на земята

Площ /кв.м

 

1

пасище, мера

87374.17.34

Ормана

VI

12 123

за общо ползване

2

пасище, мера

87374.19.914

Червен баир

X

18 697

за индивидуално ползване

3

пасище, мера

87374.19.915

Червен баир

X

24 570

за индивидуално ползване

4

пасище, мера

87374.20.115

Германските могили

VI

156 555

за индивидуално ползване

5

пасище, мера

87374.20.120

Германските могили

VI

35 897

за индивидуално ползване

6

пасище, мера

87374.20.122

Германските могили

VI

14 896

за общо ползване

7

пасище, мера

87374.28.51

Маслака

X

22 514

за индивидуално ползване

8

пасище, мера

87374.40.309

Данкините агъли

ІІІ

13 290

за общо ползване

9

пасище, мера

87374.41.316

Данкините агъли

III

39 339

за индивидуално ползване

10

пасище, мера

87374.41.969

Данкините агъли

ІІІ

72 709

за индивидуално ползване

11

пасище, мера

87374.58.508

Балар дере

ІV

10 068

за общо ползване

12

пасище, мера

87374.60.541

Чукура

V

37 825

за индивидуално ползване

13

пасище, мера

87374.68.589

Елескьой

X

62 074

за индивидуално ползване

 


Приложение  2                       

 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Ямбол, съгласно чл.37о, ал.2, включват:

 

1. Перспективен експлоатационен план за паша.

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община Ямбол съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на Земеделието и храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята”.

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.

 

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и индивидуално ползване.

2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ). Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения към Общинския поземлен фонд.

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и се обявява в общината и се публикува на интернет страницата на общината.

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината от първи до десети март на текущата година, към което прилагат документи

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на т.2.1.3 и разпределя имотите за землището. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи.

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.3. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице протоколите и заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

2.1.8 Въз основа на протоколите на комисиите по т. 2.1.5 и 2.1.6 и след заплащане на наемната цена, Кмета на общината сключва договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и се регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

2.1.9. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.10. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.9 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.11. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване.

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

 

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.

3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

 

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите

Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват съществуващите прокари и полските пътища.

 

    5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата

    5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:

            5.1.1. За почвения слой не се допуска:

     1) нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва, разораване;

     2)    преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;

     3)    едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой;

 

    5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при паша, не се допуска:

    1)  паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;

    2) унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в ландшафта;

    3)  оставянето на пашуващите животни без надзор;

    4)  внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;

    5)  не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището;

    6) собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

    7) опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

    8) поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –чешми, корита и др.

 

       6. Ветеринарна профилактика

     6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци.

    6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

 

         7. Охрана

Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.

 

         8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия и на развитието на животновъдството на територията на общината

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.

 

Приложение 3

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година е разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ

            Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд на територията на Община Ямбол, като определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ.

III. ЦЕЛ

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за общо и индивидуално ползване на територията на Община Ямбол, включени в списъка в Приложение № 1.

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на Община Ямбол в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общинския съвет на Община Ямбол с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците.

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

1. Общината e длъжна:

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на ползването на пасищата и мерите.

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:

2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са регистрирани земеделски производители с животни;

2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни;

2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни, независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата;

2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят начина на трайно ползване;

2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;

2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването им;

2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, включително:

·         Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.

·         Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.

·         Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).

2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни /задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;

2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за растителна защита;

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища;

2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмета на Общината:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;

2. Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности”:

2.1. Отговаря за актуализацията на плана;

2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана;

2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;

2.4. Води регистър на сключените договори и следят техните срокове.

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, Община Ямбол взаимодейства с: Общинска служба по земеделие Тунджа – Ямбол, ОД „Земеделие“ гр. Ямбол и ОДБХ – Ямбол.

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход на бюджета на общината.

 

 

 


 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 34 кв.м., находящ се на втория етаж в имот публична общинска собственост – ОУ „Николай Петрини” гр. Ямбол, ул. „Битоля” №35, кв.2, парцел ІІ по плана гр. Ямбол,  актуван с АПОС №136/05.05.2000г., при следните условия:

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 124.78лв., без ДДС /определена по т.1 и т.11 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 750.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Ем. Кремъкова – Гласувах „за“.

Яв. Брънков – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 17.40 кв.м., находящ се на втори етаж в имот публична общинска собственост – ЕГ „Васил Карагьозов” гр. Ямбол, ж.к. ”Златен рог” № 110, кв.8, парцел 1 по плана гр. Ямбол,  актуван с АОС №80/23.07.1999г., при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена – 115.54лв., без ДДС /определена по т.54 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  здравни услуги /стоматологичен кабинет/;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 700.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 1                             въздържали се – 8

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема. Необходимо е мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците.

            Георгиева – Предлагам да прегласуваме.

Подлагам на прегласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 4                             въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3468/11.10.2016г. с ЕТ „Мария Демирева”, ЕИК 128504415, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. ”Златен рог” № 13, вх. В, ап.47, представляван от Мария Демирева, за предоставен под наем Обект № 4 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки,  с площ 64.40 кв.м., представляващ помещение част от недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.550.10.32 по КК на град Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев“, гр. Ямбол, с 3 (три) години, считано от 11.10.2019г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно създаване на временна комисия „Екология“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на управлението на битовите отпадъци и водоснабдителната мрежа на територията на общината.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Т. Петкова – Имам няколко въпроса към вносителя. Първият ми въпрос е защо се създава временна комисия с тези много общо отразени задачи, след като към ОбС има постоянна комисия, чието име е Териториално устройство, икономика, транспорт и екология. Означава ли това, че постоянната комисия не си върши работата и трябва да бъде създадена временна такава, за да се свърши работата на постоянната комисия? Второ, защо тази временна комисия ще се занимава с неща, за които има подробна информация в няколко държавни структури? И трето, как по точно ще стане този задълбочен анализ в различни точки на качество на питейна вода на територията на общините? Кой ще го извършва този анализ, на кого ще се плаща, как ще се плаща, кои ще бъдат експертите, коя ще бъде лабораторията при положение, че РЗИ всеки месец извършва такива проби на всички питейни източници и всички резултати се внасят в областна администрация?

Шиков – Първия въпрос е защо ВК, а не ПК да върши тези дейности. ПК е с доста по-широк спектър на дейност и моето мнение и както сме коментирали с колеги е, че една по-тясно специализирана комисия, която да бъде съсредоточена само върху няколко задачи би сработила по-добре. ПК донякъде работи реактивно, изчаква предложения, анализира, прави проучвания, дава становища. Идеята на ВК е да бъде активната страна, теоретично е така, а на практика, като че ли не се получава. Би могло да се направи постоянна, но не смятам, че има нужда. Идеята на тази ВК е да канализира малко енергията на общинските съветници. Това е на въпроса защо ВК. Съгласен съм, че за много от повдигнатите въпроси ако всеки индивидуално се разрови и мине по учрежденията, може да събере информацията. Идеята е комисията да свърши тази работа вместо отделния общински съветник и да предостави обобщена и добре структурирана информация на вниманието на ОбС. Това е защо при положение, че информацията е достъпна и защо трябва комисията да се занимава със събирането и обработката. Как ще стане анализа? Последния въпрос. Това смятам, че ще е първата работа на ВК, да предложи алтернативно място за извършване на паралелен анализ, зная, че се прави анализ от РЗИ, но желанието и на гражданите, които са писали по тези въпроси, не е моя инициатива. Комисията, тя е като отговор на разни питания в изминалите два, три месеца и предложения. ВК да направи малко паралелни анализи с тези на РЗИ. Това са отговорите на въпросите, кой ще ги направи ще предложи ВК. Надявам се да съм успял да отговоря.

Христов – За да избегна въпроси относно точката следващата, която е ВК за транспорт, която пак се припокрива с функциите на нашата комисия твърде много букви са, така че преценихме. (Брънков – от място – Това не е сериозно)… Не е сериозно?... (Брънков – от място – Твърде много букви са.)… Да, да твърде много букви са… (Някой от място - Твърде много институции…)…Това е, което исках да кажа, за да избегна после допълнително питане за другата ВК.

Брънков – Във връзка с предложението за тази точка, идеята на ВК не е ли да решават конкретен въпрос, който е възникнал, за да може ОбС да излезе с някакво становище и решение към администрацията и ако ще е тази ВК по-продължителна, то да направим промяна в правилника и да направим една ПК и да отделим комисиите, за да може да си работи постоянно?

Шиков - Според мен, задачите които са възложени, макар и относително дългосрочни, не са за една седмица или за две седмици, те са такива, които после, след като бъде изготвен доклад или анализ, те ще изчезнат като задачи, не виждам смисъл да има отделна ПК. Говорим за анализ, не става дума никъде за контрол. Има да се направи паралелен анализ на питейната вода, за състоянието на нещата в момента. ОбС не е държавна институция, той е орган на местното самоуправление и желанието е ОбС да бъде малко по-информиран за състоянието на нещата. 

Тюфекчиева – Ако идеята е тези комисии да накарат администрацията общинска, държавна да работи по-добре аз ще гласувам „за“. Иначе оставам с усещането, както спомена и г-жа Петкова, че в ПК, в които се дублират тези точки колегите не си вършат работата.

Сивкова – Искам да припомня, че от групата на БСП в целия предишен мандат ние изисквахме да се създаде ВК по конкретен проблем свързан с регионалното депо, замърсявания на подпочвените води и това категорично от мнозинството в тогавашния ОбС не бе разрешено. Разчитаме на това, че в този ОбС има едно голямо многообразие и аз специално подкрепям предложението на г-н Шиков, което беше и предложение на НПО, които се срещнаха с нас и ние ги слушахме на ПК ТУИТЕ и тази ВК има не някакви статистически задължения, а да мобилизира потенциала на ОбС, за да се отговори на няколко важни въпроса. Единия въпрос е какво правим с Регионално депо Ямбол, след като цялото депо е с капацитет 336 хил. т., клетка 1 е с 227 хил. т. и заради неизпълнени предписания на Басейнова дирекция Пловдив от 2018 г. не се разрешава капацитета да се увеличи. Значи има проблем с регионалното депо. На следващо място какво е вашето мнение да се създава ли, да направим ли ние, общинска сепарираща инсталация или не, кое е по-изгодно, защото в индивидуални коментари и срещи се говори за това нещо. ПК си има конкретни задължения и си ги изчетете в Правилника. Тук става въпрос, че едни хора ще отделят от време допълнително, за да сведат до ОбС под формата на доклад реалното състояние, защото дали е изгодно да имаме общинско предприятие, това за което ние от БСП настояваме и чувам много други гласове има или не. Това са задачите на тази ВК. Излязох да кажа защо подкрепям това предложение и считам, че трябва да има такава ВК, макар че тя ще коства време, аз изразих мнение и в комисията, в която участвам ПК ТУИТЕ за различните проблеми, но в края на краищата решението ни е общо.

Брънков – репл. -  Г-жо Сивкова, аз във Вашето изказване прихванах две неща, това е Ваше предложение едното и другото Вие по някакъв индиректен начин казахте, че ПК не работи и по никакъв начин не може да ги събере председателя на комисията, за да си свършват работата, която им е вменена като такава.

Шиков - Това е безпочвено г-н Брънков, извинявайте.

Сивкова – дупл. -  Аз напълно разбирам г-н Брънков, че Вие не искате да се прави никаква ревизия, на това което се случва досега и разбираемо е да говорите по този начин, но просто си го кажете. Тук става въпрос за едно чисто, експертно, реално състояние и предоставяне на информация, която досега е крита от управляващите и с цел прозрачност публичност и изнасяне на фактическите данни, защото всичко от тук нататък е свързано с пари и с разходи. Това трябва да се изясни, предложението не е мое, казах Ви, че в предишен мандат и Вие много добре знаете сме предлагали ВК, тя никога не е била приемана, точно по същите причини, по които и Вие сега опонирате. Не съм казвала, че ПК ТУИТЕ не работи, напротив събираме се по предложения за събиране на срещи с неправителствени организации и реално работим, но аз апелирам прочетете си правилника, за да няма недоразумения, ако трябва и три пъти, по-бавно и някои неща ще ги обясняваме, няма проблеми.

Шиков -  Въпросът е следния, всеки общински съветник може сам да се хване и да свърши тази дейност описана в точката. По закон имат право пред институции, пред всичко да изисква, има право да изнесе информацията. Давайки на група съветници тази задача смятам, че резултата ще бъде по-легитимен пред гражданите, освен това по-пълен. ПК, доколкото в моя скромен опит забелязвам, няма време и възможност да се захване и да задълбае в тези проблеми. Точно затова и три месеца е срока. След като съм председател реших, че това е удачен начин ОбС да свърши малко повече работа.

Миланов -  Аз съм много разколебан, дойдох тук с явното решение да гласувам „против“ тази и следващата точка за комисията по екология, и за комисията по транспорт, защото според мен има смесване между изпълнителната и законодателната власт, която сме ние. Първо има нарушение на чл.20 от нашия правилник, в който пишем кога се създават ВК и ако беше само проблема депо щях да гласувам определено „за“, защото той е един проблем, който трябва да се седне да се види или със становище, или с предложение. Трето, правен анализ на собствеността на всички В и К съоръжения в община Ямбол. Е, повярвайте ми ще гласувам, аз съм разколебан как да гласувам „за“ или „против“, но искам да видя как тези хора, които са написани в курсив, в черно, ще свършат тази деликатна част -  правен анализ на собствеността или „Проучване на състоянието на водопречиствателни и водоснабдителни съоръжения … Да закрием В и К, те явно нищо не правят. Да закрием спортната дирекция, ако има такава, горе екологията и те нищо не правят. Оставете нашата комисия, горе в администрацията би трябвало да има хора, които знаят правния анализ на собствеността на всички В и К в Ямбол, ако те 0първа ще възстановяваме, мале, но съм разколебан да гласувам „за“ или „против“ и ще се колебая до последно. Може би ще гласувам „за“ само, за да видя горките общински съветници, които са написани в курсив как ще се мъчат.

Шиков -  Г-н Миланов, аз зная, че тази информация правен анализ, състояние има по институциите, зная че горе отдела я има, зная че във В и К като се отиде може да се извади тази информация, желая тази комисия да я събере на едно място и да я представи пред ОбС. Не че ще открият топлата вода, просто ще съберат информацията от местата, където я има няма да заместят В и К.

Йорданов – Предлагам прекратяване на дебатите.

Шиков – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 6

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 21                         против – 1                             въздържали се – 9

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.7.1, т.1. от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им общинската администрация на община Ямбол създава временна комисия „Екология“ към ОбС – Ямбол в състав: Антонио Динев – председател, членове – Александър Стойков, Мариета Сивкова, Славка Балчева-Георгиева, Петър Личев.

Възлага на комисията да извърши следните дейности:

-          Извършване на анализ на състоянието на текущата клетка към депо за битови отпадъци и определяне на необходимост и срок за изграждане на нова клетка;

-          Изготвяне на рамков план за въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци и сепариране на събраните отпадъци, с цел -минимизиране на депозираните количества на депо;

-          Предложение за оптимизиране на управлението на строителни отпадъци – начини на използване и съхранение;

-          Финансов и функционален анализ на потенциално Общинско предприятие за сметоизвозване;

-          Извършване на задълбочен анализ в различни точки на качество на питейната вода на територията на общината;

-          Правен анализ на собствеността на всички ВиК съоръжения в Община Ямбол;

-          Проучване на състоянието на водопречиствателни и водоснабдителни съоръжения, които не са влезли в употреба, но имат потенциал.

 Задължава временната комисия в тримесечен срок от приемане на решението да представи доклади и анализи по описаните точки.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно създаване на временна комисия „Транспорт“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на градския транспорт, таксиметровите услуги и организацията на трафика на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Тюфекчиева - Казах, че останах с убеждение, че не си вършите работата в ПК, не съм казала, че не си я вършите, защото аз нямам преки наблюдения. По отношение на ВК, считам че наистина това може да се върши и от ПК.

Брънков -  Аз от място при предното ви докладване споменах във връзка с тази точка, Вие казахте, че прекалено много буквички има и аз Ви казах, че това не е сериозно, което го казвате, за да правите някаква ВК. Във връзка с участието ми в другите комисии смятам, че си вършим перфектно работата, така че това нямаше нищо общо.

Тодоров – Смятам, че създаването на ВК винаги е добре дошло, дори смятам, че хората, които ще участват там ще бъдат там много по-натоварени, не виждам къде е проблема за нас да получим повече смляна информация всички. Защо е тази драма за създаване на тези ВК не мога да разбера. Подкрепям създаването на ВК за каквито и да е въпроси, защото това е само в полза на нас и на обществото.

Шиков - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                         против – няма                       въздържали се – 7

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.7.1, т.1. от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им общинската администрация на община Ямбол създава временна комисия „Транспорт“ към ОбС – Ямбол в състав: Иван Тахчиев – председател, Кръстьо Петров, Георги Георгиев, Калоян Калиманов, Анатоли Станилов.

Възлага на комисията да извърши следните дейности:

-          Подпомагане на Общинска администрация при извършване на анализ и изготвяне на нова схема на градски транспорт, включително методите на осъществяване на контрол;

-          Анализ на съществуващите светофарни уредби и тяхната целесъобразност и предложение за цялостен алгоритъм за работа на светофарите на територията на град Ямбол;

-          Анализ на проблемните точки в трафика на територията на град Ямбол и предложения за тяхното решаване;

-          Взаимодействие с таксиметровите превозвачи и постигане на решение, удовлетворяващо гражданите на общината и лицата, предоставящи услугата.

 Задължава временната комисия в тримесечен срок от приемане на решението да представи доклади и анализи по описаните точки.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно приемане на решение за промяна на границите на зоните за местоположение на територията на Община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. – Гледайте новото предложение от днес. (приложен протокол)

Сивкова – Съществената разлика, между това предложение, което беше официално раздадено към материалите и това, което сега се предлага е съвсем накрая. Разликата е в това, че територия на селищно образование „Кринчовица“ е отбелязано в досегашния материал като част от Зона 4, 5 участък, т.е. дадено е , че е в строителните на граници, както и в мотивационната част е описано, вижте мотивите преди решението, а в сегашното решение се дава като територия,