Първа сесия
проведена на 10.10.2003г.

ДНЕВЕН РЕД

1.Полагане на клетва от общинските съветници на основание чл.32 ал.1 от ЗМСМА. Полагане на клетва от кмета на община Ямбол съгласно чл.38, ал.4 от ЗМСМА.
2.Избор на Председател на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
3.Избор на представител на ОбС в Областния съвет за регионално развитие /ОСРР/ - осн.чл.9, ал.2 от ЗРР.
4.Разни.

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Полагане на клетва от общинските съветници на основание чл.32 ал.1 от ЗМСМА. Полагане на клетва от кмета на Община Ямбол на основание чл.38 ал.4 от ЗМСМА.

На основание чл.32 ал.1 от ЗМСМА положиха клетва общинсксите съветници:

1.Александър Костов Братанов
2.Ангел Сашев Мирилиев
3.Антоанета Славчева Антонова- Маринова
4.Атанас Колев Боев
5.Атанас Пеев Карамарков
6.Венелин Иванов Стоянов
7.Виолета Йорданова Маринова
8.Гено Николов Стайков
9.Георги Атанасов Георгиев
10.Георги Морфакиев Георгиев
11.Георги Петров Тагарев
12.Георги Станчев Желев
13.Гочо Петков Димов
14.Динко Георгиев Георгиев
15.Дончо Бинев Тенев
16.Елена Стоянова Георгиева
17.Емил Александров Карлов
18.Емил Господинов Милков
19.Живко Митков Желев
20.Иван Стефанов Стефанов
21.Илко Георгиев Славейков
22.Йордан Милков Милков
23.Каньо Николов Канев
24.Мариан Тодоров Ингилиев
25.Мария Илиева Чорбаджийска
26.Милена Димитрова Саллакова-Кръстева
27.Митко Филипов Филипов
28.Николай Димитров Пенев
29.Николина Жекова Хаджигеоргиева
30.Орхан Алиев Юсеинов
31.Пенка Дженкова Манева-Андонова
32.Румен Данчев Банков
33.Станчо Вълев Димитров
34.Таня Иванова Петрова-Пеева
35.Христо Иванов Попов
36.Христо Стоянов Христов
37.Юсеин Ахмедов Хасанов

На основание чл.38 ал.4 от ЗМСМА положи клетва и кмета на Община Ямбол г-н Кирил Христов Тодоров.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Избор на Председател на Общински съвет на основание чл.21 ал.1 т.3 от ЗМСМА във зръзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА.

Общински съвет РЕШИ:Избира за председател на Общински съвет Ямбол г-н Живко Митков Желев.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Избор на представител на ОбС в Областния съвет за регионално развитие /ОСРР/ - осн.чл.9, ал.2 от ЗРР.

Общински съвет РЕШИ: Отлага гласуването за представител на Общински съвет Ямбол в Областния съвет за регионално развитие /ОСРР/ за следващата сесия.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Разни.

1.Избор на временна комисия по изработване проект на правилник за работа на Общинския съвет.

Общински съвет РЕШИ: Избира временна комисия за изработване проект на правилник за работа на Общински съвет Ямбол в състав:
Христо Христов
Йордан Милков
Таня Пеева
Христо Попов
Гочо Димов
Мария Чорбаджийска
Румен Банков
Комисията да подготви проекта за правилник на ОбС в срок от 10 календарни дни, считано от 11.11.2003г.

2.Предложение относно такса смет за 2004 година.

Общински съвет РЕШИ:Задължава кмета на община Ямбол да внесе предложение за размера на такса смет за 2004 година в срок до 20 ноември 2003г.