ПРОТОКОЛ № І

 

 

            Днес, 12.11.2019г., съгласно заповед № РД-01-00137 от 08.11.2019г. на Областния управител г-н Димитър Иванов и на основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА от 13.30 часа в заседателна зала 107 на Община Ямбол се свиква първото заседание на Общински съвет на Община Ямбол за мандат 2019 – 2023г.

            На заседанието присъстват г-н Д. Иванов – областен управител на област с административен център град Ямбол, председателя на ОИК при община Ямбол г-жа Екатерина Янева, г-н Валентин Ревански – новоизбрания кмет на община Ямбол, гости на заседанието и членовете на новоизбрания Общински съвет:

           

1.      Александър Стойчев Стойков

2.      Антон Русков Шиков

3.      Антонио Дианов Динев

4.      Атанас Илчев Илчев

5.      Валентин Йорданов Вълчев

6.      адв. Георги Николаев Георгиев

7.      Георги Николаев Георгиев

8.      Димитър Руменов Рунков

9.      Кръстьо Панайотов Петров

10.  Еленка Христова Кънева

11.  Емилия Христова Кремъкова

12.  Енчо Ангелов Керязов

13.  Ефтим Божидаров Важаров

14.  Ивайло Веселинов Христов

15.  Ивайло Енчев Симеонов

16.  Иван Димчев Тахчиев

17.  Иван Стоев Чолаков

18.  Калоян Марев Калиманов

19.  Капка Георгиева Йоргова

20.  Катя Атанасова Георгиева

21.  Красимир Йорданов Йорданов

22.  Любомир Михайлов Керемедчиев

23.  Мариета Стефанова Сивкова

24.  Мария Петрова Тюфекчиева

25.  Марко Господинов Бумбаров

26.  Михаил Василев Керемидчиев

27.  Недялка Стоянова Петкова

28.  Петър Стефанов Личев

29.  Райно Георгиев Георгиев

30.  Румен Данчев Банков

31.  Русин Димитров Ребров

32.  Станислав Димитров Говедаров

33.  Стойко Петров Стойков

34.  Татяна Петкова Петкова

35.  Тодор Иванов Тодоров

36.  Явор Златков Брънков

37.  Ясен Атанасов Киров

 

 

Д. Иванов поздрави присъстващите - Добър ден, уважаеми дами и господа. Във връзка с произведения избор за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства със заповед на Областен управител РД-010137 и на основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА е насрочено първо заседание на ОбС – Ямбол. В началото председателя на ОИК г-жа Екатерина Янева ще връчи удостоверенията на избраните кмет на община и общински съветници.

 

Екатерина Янева, председател на ОИК - Добър ден и от мен. Първо искам да кажа две думи на всички вас. Много ми е приятно от името на цялата общинска избирателна комисия да поздравя всеки един от вас с това, че е спечелил доверието на гражданите на община Ямбол и се надявам в мандата, който ще ви се предостави вие да го оправдаете. Пожелавам на всеки един от вас да е много здрав, много търпелив, толерантен и съответно да оправдае доверието на гражданите на община Ямбол. Сега ми позволете да започнем раздаването на удостоверенията и да започнем първо с избрания за кмет на община Ямбол Валентин Ревански.

 

Връчи удостоверенията на кмета и общинските съветници. Още веднъж пожела на всички да са здрави и попътен вятър, за да работят за доброто на Ямбол.

 

            Д. Иванов - Благодаря на г-жа Янева, благодаря на цялата общинска избирателна комисия, затова, че си свършиха професионално и отговорно работата през изминалата кампания и дните преди провеждането на самите избори за кмет и общински съветници. Пожелавам и на вас да бъдете здрави, все така отговорни и професионалисти във вашата работа.

Прикани всички присъстващи да станат на крака за полагане на клетвата по чл.32, ал.1 на осн. чл.38, ал.4 от ЗМСМА.

 

Чете текста на клетвата и всички общински съветници и кмета се заклеха.

           

            След полагане на клетвата кмета и общинските съветници положиха подписа си под клетвения лист.

 

Г-жа Ил. Бицова предаде кметския знак на г-н Валентин Ревански.

 

Д. Иванов - Уважаеми г-н Ревански, кмет на община Ямбол, уважаеми общински съветници, граждани, позволете ми на първо място да поздравя новоизбрания кмет на община Ямбол г-н Ревански, да му пожелая попътен вятър, да работи в интерес на гражданите, на гостите на община Ямбол, да работи законосъобразно с ОбС, защото това е един важен орган в местното самоуправление и местната администрация. Пожелавам на всички новоизбрани общински съветници, работете разумно, работете с отговорност към гражданите на Ямбол, спазвайте поетите ангажименти в изминалата кампания, защото Ямбол има нужда, Ямбол има необходимост да продължи да се развива и видимите резултати да бъдат на лице. Като областен управител имате моята подкрепа, но когато работите законосъобразно, когато решенията на ОбС са законосъобразни, защото вие ще имате много работа не само по време на заседанията на ОбС, ще имате много работа и по време на комисиите, които са към ОбС, работете с чувство на отговорност, помагайте и на работата на администрацията на кмета и на неговия екип. На всички вас пожелавам попътен вятър. Пожелавам ви попътен вятър на вас и на вашите семейства, дръжте се политически отговорни, защото политиките, които се изпълняват в администрацията, политиките, които се изпълняват в ОбС са важни за гражданите и за развитието на нашата община. Още веднъж честито на новия кмет г-н Ревански, честито на всички вас общински съветници! На добър час и със здраве за вас и вашите семейства. Благодаря още веднъж, благодаря на г-жа Бицова, давам думата на г-н Ревански за встъпително слово пред гражданите и пред ОбС.

 

                В. Ревански - Уважаеми съграждани, уважаеми господин областен управител, уважаеми общински съветници, уважаеми представители на медиите,

Позволете ми най-напред от сърце да благодаря на всички ямболлии, за това, че се довериха на нас, хората които се намираме в тази зала, заедно да работим за един по-различен и развит Ямбол. За едно по-успешно бъдеще на нас и на децата ни! Заставам пред вас и осъзнавам отговорността,  която поемам към всички граждани. Не крия моето притеснение и това е нормално, защото се обръщам към хората, които са ни гласували доверие. Още в началото на кампанията казах, че аз и моят екип сме хора на действията, а не на говоренето. Именно по този начин ще продължим да работим, защото ямболлии го очакват от нас. В този общинския съвет има много нови лица, но и много хора, които дълги години са били част от него. Познаваме се и знаете, че винаги съм бил човек който обединява, а не разделя. Това трябва да е и нашата основна цел - да забравим партийните си

пристрастия и емоции и да работим в името на хората в Ямбол. Нашият роден град няма време за губене, затова ще разчитам на всички. Ще разчитам на съседните общини да работим заедно по съвместни проекти в интерес на жителите на област Ямбол, на всеки един от гражданите - да участва в предстоящите инициативи на Община Ямбол, на местния бизнес - да помага и подкрепя начинания в полза на града и неговите жители, както и местният бизнес ще може да разчита на общината. Трябва да докажем, че гражданите и фирмите с възможности милеят за родния град и за хората, които живеят в него.

Ще създадем дарителски фонд и всеки който желае може да направи дарение - целево или само да дари за благоустрояването на града. Всичко това ще бъде публично и ще се вижда за какво е изхарчен всеки дарен лев. Редно е тези, които го инициират да дадат личен пример, затова първата сума в този фонд ще бъде внесена от мен и екипа ми. Ще работя и ще търся диалог с правителството, с държавни институции и министерства, за да защитя интереса на ямболлии,  за да се изпълнят знакови проекти за града и региона.

Символите, които получих означават много. В тях е обединено доверието на хората, надеждата за по-добро бъдеще, отговорността за решенията, очакваните и постигнати резултати. Те трябва да бъдат заслужени, затова следващия път когато отново ги сложа ще бъде единствено в този момент, в който гражданите потвърдят, че сме си свършили работата, били сме полезни и сме направили нещо значимо за жителите на Ямбол. Искам да знаете, че няма да правя никакви компромиси, ако някой от администрацията не работи в полза на хората или използва своето служебно положение, като това с пълна сила се отнася и до тези, които са от моя екип. А онези, които злоупотребяват, ще понесат своята отговорност. От всички нас зависи как ще живеят ямболлии. През изминалия месец, всички тук се срещнахме с много от нашите съграждани. И ще продължим да се срещаме. Благодаря им за отделеното време и дарения труд в нашите инициативи. Основните неща, които те поискаха от нас са повече сигурност, повече светлина, по-добра инфраструктура, справедливи данъци, повече работни места. Поискаха да останат, да живеят и да се развиват в родния си град. Поискаха отворена към гражданите Община и прозрачно местно управление. Днес, ние сме длъжни да започнем да изпълняваме това. Хубавите неща за нашия град, можем да постигнем със собствени сили и съвместна работа.

Призовавам ви, работете така, че да не се срамувате да погледнете нашите съграждани в очите! Както сега, така и след 4-ри години. Бъдете близо до тях и им помагайте. Бъдете ангажирани с проблемите на днешния и на утрешния ден. В действията, си се водете винаги от закона, морала,  човечността и екипната работа в името на всеки един от жителите на Ямбол. И не забравяйте, че по-силно и по-тежко от обществения съд няма.

Пожелавам успех на всички и нека заедно да застанем зад общата кауза - Ямбол!

Благодаря ви за вниманието!

 

Д. Иванов – Благодаря г-н Ревански, колеги, еуфорията отмина, напрежението от клетвата отмина, благодаря още веднъж за отговорното отношение през цялата кампания, толерантността, която имаше в цялата кампания. Дами и господа, останалите четири общини на територията на нашата област минаха през първите заседания на ОбС и по протокол най-възрастния член на ОбС винаги открива и води първото заседание на ОбС до избирането на председател. Съгласно чл.23, ал.3 от ЗМСМА г-н Румен Банков следва да открие и да ръководи първото заседание на ОбС – Ямбол.

 

Г-н Д. Иванов на основание чл. 23, ал.3 от ЗМСМА даде думата на най-възрастния общинския съветник г-н Румен Банков да води заседанието.

 

Р. Банков - На добър час на всички колеги. Уважаеми колеги, наистина така е казано и записано в закона - най-възрастния, по дух се нямам като най-възрастен, но по години, но мисля, че това също е нещо положително като опит, дано да си бъдем полезни през тези четири години. И преди всичко искам да ви поздравя вече, че сте си положили клетвата и мога да ви кажа, че действително вече нашата дейност ще бъде, както беше казано тук пред обществото, като едно огледало, ще се вглеждаме, вглеждайки се в обществото ще разбираме и какви са реакциите и за нашата дейност какво не е правено тук. Но днес, както беше обявено със заповед на областния управител е свикано първото заседание на ОбС за мандат 2019 – 2023 г., кворума го имаме, всички са по местата, нямаме начин да гласуваме с електронното гласуване, предполагам, че следващия път ще бъде и то готово. На заседанието присъстват г-н Иванов Областен управител и кмета на общината г-н Ревански.

 

Откривам І-вото заседание на Общински съвет Ямбол.

 

Дневният ред по заповедта на областния управител е следния:

            1. Избор на председател на Общинския съвет.

            2. Разни.

 

Не знам какво се има предвид под точка разни, но ние сме тези, които ще определим дневния ред, така че аз ви предлагам точката да бъде една единствена, както е по закон - избор на председател на ОбС. Моля за становища, мнения, предложения. Има ли други предложения?

 

Шиков – Предлагам да се включи точка избор на ВК за промяна и допълнение на Правилника за работа на ОбС като втора точка.

Банков – Мнения и становища има ли?

К. Георгиева – Искам да изразя обратно становище на колегата Шиков. В закона много ясно е казано, че днес се избира Председател на ОбС. Колеги, за тези от вас, които сте за първи път общински съветници вероятно е ясно, че предстои сформиране на групи съветници в ОбС - Ямбол и аз приветствам това предложение за промяна, но мисля, че може да го оставим за следващо заседание, след като в канцеларията на ОбС до Председателя на ОбС постъпят именно тези протоколи от групи съветници, защото в крайна сметка сформирането на комисиите тук и техните ръководства, все пак ще бъдат съобразени и с тези групи, които ще се сформират в ОбС – Ямбол, аз поне не съм разбрала до момента да има внесено такова предложение.

Банков – Колеги, и аз ще изразя едно становище, ще използвам случая като председателстващ. Това ние ще го направим, ние ще променим действащия към момента правилник и мога да ви кажа съгласно заключителните разпоредби на нашия правилник се казва, че правилника се изменя по предложение на председателя на ОбС или по искане на 1/5 от общинските съветници, т.е. вашето предложение в това 1/5 сега ние тук да вземем решение, че избираме една комисия, която какво ще направи, да измени правилника. Така, идеята е, че ние можем да го направим на следващото заседание, дори на първото следващо заседание с новия председател, може да го направим и по-късно, когато наистина всички се запознаят с настоящия правилник и видим какво ще променяме. Тогава можем да си формираме и хората, които ще участват, ние трябва да видим и комисиите, които ще формираме, които са залегнали в правилника, така че това е едно бъдещо действие, което не ни пречи нито сега, нито на следващо заседание. Не бива да избързваме, досега сме го правили, но мисля, че това е едно избързване, но така или иначе аз ще го подложа на гласуване. Но мисля, че това е едно избързване с една временна комисия, която да променя правилника. Дайте първо да се запознаем с него, да видим какво ще направим, ще се направят консултациите между групите с новия председател на ОбС и тогава той винаги има правото първи да го внесе или пък да си внесе директно предложение за една комисия, която да направи изменението.

Т. Петкова – Искам да Ви подкрепя напълно за всичко, което казахте и аз също съм на мнение, че трябва да отложим за втората сесия избора на тази комисия, защото, ако се направи сега веднага влизаме в разрез и в противоречие с Правилника, там ясно е казано кой може да предлага промяна в Правилника и как може да стане. Няма как на първото заседание да стане примерно от 5 общински съветника, защото ние все още не бяхме избрани.  

Бумбаров – Аз съм запознат също с правилника, но може би не беше разбран от останалите общински съветници, предложението не е за промяна на правилника, а за сформиране на ВК, предложение за комисия…

Банков - Която какво ще направи, за какво? Комисията за какво ще бъде, комисия с каква задача?

Бумбаров - Комисията ще бъде за промяна на правилника, а не за конкретни промени, които да се  гласуват. Това беше идеята.

Банков – По първа точка няма промени, получи се нова точка, а именно избор на ВК за изменение и допълнение на правилника за работа на ОбС. Подлагам на гласуване предложението в дневния ред да се включи като втора точка избор на ВК за изменение и допълнение на правилника за работа на ОбС.

Гласували      за – 13                        против – 18                           въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване дневния ред от една точка.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1. Избор на председател на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА Избор на председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

___________________________________________________________________________________

 

Банков – Уважаеми общински съветници, ще си позволя преди да започнат обсъжданията да ви запозная с няколко текста от ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на ОбС, които имат отношение при избора за председател за ОбС. В ЗМСМА, аз вече цитирах, в чл.24 казва - ОбС избира от своя състав председател на ОбС. Изборът се провежда с тайно гласуване, за избран се смята кандидата, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Правилника за организацията и дейността на ОбС, там нещата са малко по-развити - чл.11.1. На първото заседание Общински съвет избира председател. Избирането се извършва с тайно гласуване. За произвеждане на тайното гласуване се избира комисия, чл.11.2. Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на Общински съвет. Броят на кандидатурите е неограничен, чл.11.3. Изборът се произвежда от комисия чрез бюлетини, съдържащи имената на всички кандидати, като гласуването се осъществява по списък от всички присъстващи на заседанието съветници, чл.11.4. Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, в която са изписани имената на кандидатите. Всеки съветник поставя в плик бюлетина с незачертано името на предпочитания от него кандидат и зачертани другите имена на кандидати и пуска плика в изборната урна, след което се подписва саморъчно, чл.11.5. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове от общия брой на съветниците, т.е. поне 19. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този кандидат, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало след 30 минутна почивка. За недействителни бюлетини се считат разкъсаните, скъсаните, такива, в които са зачертани всички имена или всички имена са оставени незачертани. Празните пликове, както и бюлетина без плик, се смятат за недействителни бюлетини.

 И сега моля, колегите общински съветници да направят предложение за председател на ОбС.

М. Тюфекчиева – От името на избраните общински съветници от ПП Пряка демокрация имам честта да предоставя кандидатурата за избор на председател на ОбС на една личност и човек, а именно Антон Шиков.

М. Сивкова – Уважаеми г-н Банков, уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н Ревански, уважаеми колеги общински съветници, от името на общинските съветници от коалиция БСП за България предлагам кандидатурата за председател на ОбС на Катя Георгиева. Мотивите за нашето предложение са: Катя Георгиева е известна сред нашата общественост и гражданите на Ямбол, тя е трети мандат общински съветник, ръководител на група общински съветници от БСП е била досега в общински съвет Ямбол, била е член активен на комисията по общинска собственост, запозната е с нормативната уредба и може да бъде един справедлив, и разумен, пръв сред равни председател на ОбС – Ямбол.

Ал. Стойков – Уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н Ревански, кмет на община Ямбол, уважаеми г-н Банков, уважаеми колеги, от името на група общински съветници от ПП ГЕРБ правя предложение за председател на ОбС д-р Татяна Петкова. Д-р Петкова е два мандата общински съветник от ПП ГЕРБ и в първия мандат 2011 – 2015 г. беше председател на ОбС, всички сме свидетели, че тя се справи прекрасно тогава със своята длъжност, така че по-подготвен кандидат от нашата група мисля, че няма. Благодаря.

 

Банков – Няма други предложения и ще обобщя предложенията, които бяха направени за г-н Антон Шиков, г-жа Катя Георгиева и г-жа Татяна Петкова. В такъв случай моля, да прекратим предложенията за издигане на кандидатура за председател на ОбС. Моля, съгласните да гласуват.

Гласували      за – 37             против – няма                       въздържали се - няма

Приема се.

 

Банков - Както ви прочетох в правилника трябва да изберем комисия за тайния избор и преминаваме към обсъждането на броя на членовете и самия състав на комисията. Аз ви предлагам комисията да бъде от пет члена и веднага се мотивирам, от всяка група Пряка демокрация, Коалиция БСП за България, ПП Българска нова демокрация, ПП ГЕРБ да има по един човек и един да бъде излъчен от трите единички така да се каже СДС, БЗНС и ПП АТАКА и да станат пет човека комисията. Имате ли други предложения относно числения състав на комисията.

адв. Георги Георгиев – Аз предлагам комисията да се състои от трима членове от трите политически сили от които излизат тримата кандидата за председател на ОбС по един човек, смятам че тук са честни и отговорни хора и никой не би нарушил правилата, които са били избрани за избор на председател, пет души комисия е много голяма за 37 човека и заради това трима души, смятам че са напълно достатъчни.

Банков – Благодаря г-н Георгиев, така формулирано, аз си оттеглям моето предложение, тъй като реално едната група отказа и мисля, че наистина може да се обединим да бъде от трима души комисията. Моля, да гласуваме комисията да бъде от трима членове.

Гласували      за – 37             против – няма                       въздържали се - няма

Приема се.

 

Банков – Относно състава на комисията, моля от тези три групи да предоставят по един човек, като предлагам председателя на комисията да бъде от най-голямата група.

Шиков – От нашата група предложението е за г-н Марко Бумбаров.

Банков - За председател и за член на комисията го предлагате.

Шиков – Да.

Капка Йоргова – От нашата група предлагаме г-н Калоян Калиманов.

Александър Стойков – От групата на ПП ГЕРБ предлагаме г-жа Емилия Кремъкова.

Банков - Гласуваме състава на комисията за избор на председател на ОбС, председател г-н Марко Бумбаров и членове г-н Калоян Калиманов и г-жа Емилия Кремъкова. Моля, гласувайте така направеното предложение.

Гласували      за – 37             против – няма                       въздържали се - няма

Приема се.

 

Банков – Моля, председателя на комисията да обяви начина на гласуване.

Бумбаров – Колеги, съгласно Правилника за организация и дейността на ОбС, както и ЗМСМА вече беше гласувано, че комисията ще бъде от трима члена. Г-н Банков, зачете по какъв ред става гласуването. В момента трябва да се изготвят бюлетини, в които да бъдат вписани имената на тримата кандидати. Гласуването става по обратния ред, както е при изборите за общински съветници и да не вземем да зачеркваме нашите фаворити. Зачеркват се тези лица, които не желаем да бъдат избрани, този който е предпочитан остава не зачеркнат. Предлагам комисията да се оттеглим.

адв. Георги Георгиев - Аз имам  процедурно предложение - в бюлетината трябва да се отдели - за никого не гласувам.

Банков - Няма го по правилник. Като не искате за никого, зачерквате тримата и бюлетината става невалидна.

Бумбаров - Колеги, в правилника ясно е записано какво съдържа бюлетината. Бюлетината съдържа имената на излъчените кандидати за председател на ОбС.

 

Банков - Колеги, давам 20 мин. почивка, за да се подготви комисията. 15:10 ч.

След почивката кворум 34 съветника в 15.30 ч.

 

Бумбаров - Колеги, съвсем кратко доуточняване за реда, по който ще стане гласуването. По азбучен  ред ще бъдат зачетени имената и всеки един вас минава покрай комисията, колегата подава бюлетина, подписва се всеки един от вас, че е получил бюлетина, влизате в тъмната стаичка, гласувате, след което се пуска в урната плика и се подписвате отново, ако бюлетината не е в плика се счита за недействителна.

Комисията по избора започна процедурата по избор на председател на ОбС.

Беше произведено тайно поименно гласуване.

 

Бъмбаров - Предлагам 20 мин почивка за обработване на гласовете.

Банков – Обявявам 20 мин. почивка.

След почивката кворум 36 съветника. 

 

Банков - Давам думата на комисията да обяви резултата

Бумбаров - Уважаеми колеги, общ брой гласували 37 общински съветника. За Антон Шиков – 14, за Катя Георгиева – 9, за Татяна Петкова – 9, брой недействителни бюлетини – 5. Съгласно правилника нямаме избран председател на общинския съвет. Изпадаме в малко необичайна ситуация, съгласно правилника първите двама събрали най-много гласове участват във втори избор, който се провежда днес. В случая имаме двама с равни гласове, при тази ситуация комисията счита, че участват в балотажа тримата кандидати. Колеги, искам да припомня на общинските съветници, че гласуването става със зачеркване на имената на кандидата, който не е вашия избор.

Банков – Колеги, ние сме в балотаж, макар пак да са трима кандидатите. Искам да обясня, тъй като аз ви прочетох в правилника как е, ако на балотажа също не можем да изберем след 30 мин започваме цикъла отново с нови предложения. Затова ви го обяснявам, малко неестествено балотаж с трима, но така се получава, така че 20 мин, за да се подготвят новите бюлетини, за да можем всичките след това тук да гласуваме.

След почивката кворум в залата 36 общински съветника.

Банков – Давам думата на комисията още веднъж ще ви помоля да обясните точно за гласуването.

Бумбаров – Както и г-н Банков ви зачете от правилника, ако и на този вот не бъде избран председател на ОбС съответно стартира нова процедура. Подчертавам още веднъж гласуването става като вашият избран кандидат за председател на ОбС, неговото име не се зачерква в бюлетината с черта. Процедурата продължава по същия ред. Моля, нека преминем към гласуване.

Беше произведено тайно поименно гласуване.

 

Бумбаров - Гласуването приключи, предлагам 10 мин. почивка, за да може комисията да си свърши работата.

Банков - След почивката кворум в залата 37 общински съветника.

Бумбаров – Резултата от балотажа е следния - от 37 общински съветника са гласували 37, за Антон Русков Шиков – 15, за Катя Атанасова Георгива – 10, за Татяна Петкова Петкова – 8, недействителни бюлетини – 4, което означава, че нямаме избран председател на ОбС.

 

Банков - Колеги, в този случай влизаме в хипотезата на чл.11, ал.5 от правилника, където е отбелязано, че ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран процедурата по избора започва отначало след 30 мин. почивка. Ще ви обясня с какво продължаваме след това, продължаваме с предложения за кандидати за председател на ОбС. Хубаво е през това време да си направите някакви консултации групите и след 30 мин. по моя часовник 16:20 ч. заповядайте в залата.

Банков – След почивката в 16:20 ч. кворум в залата 37 общински съветника. В хипотеза сме на това , че при първия избор, който направихме с избор и балотаж не се получи избор на председател на ОбС. Съгласно записаната процедура започваме отначало нова процедура с предложения и комисия. Така че, имате думата за предложения за кандидати за председател на ОбС – Ямбол.

Сивкова – От името на общинските съветници от Коалиция БСП за България правя предложение за г-жа Катя Георгиева за председател на ОбС – Ямбол. Мотивите ги чухте в предишното мое изказване. Благодаря за вниманието!

Стойков – От името на групата общински съветници от ПП ГЕРБ предложението ни е отново за д-р Татяна Петкова.

Тюфекчиева – Този път няма да бъда кратка, както колегите. От името на ПП Пряка демокрация ще издигна отново кандидатурата на г-н Антон Шиков и този път ще се аргументирам защо. Един наистина успял човек в истинския смисъл на думата, който е допринесъл много за развитието на образованието в града ни, който е допринесъл за развитието на образованието извън България, два пъти е награждаван от президента на Република България. Моля, посочете друг такъв човек в залата, освен това човек, който прославя името на България извън пределите й Знаете всички за отличията, които носят медалистите по информатика от световни първенства. Освен това си позволявам да спомена, че Антон Шиков е изключително организиран, много мотивиран и много дисциплиниран човек. В крайна сметка тук всички влязохме с обещанията да работим в името на града. Аз вярвам, че той ще намери консенсус с всеки един от вас и вярвам, че наистина ще постигаме много в полза на града. Благодаря!

Банков – Има ли други предложения? Няма, предлагам да преминем към гласуване, който е „за“ да вдигнат ръка.

Гласували      за – 35                         против – 2                             въздържали се - няма

Приема се.

 

Банков - Предлагам комисията да бъде от трима души и състава да бъде отново същия Марко Бумбаров, Калоян Калиманов и Емилия Кремъкова. Първо, за състава на комисията има ли други предложения, ако няма моля, който е съгласен комисията да бъде от трима души да гласува.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се - няма

Приема се.

 

Състава на комисията предлагам да бъде същия Марко Бумбаров, Калоян Калиманов и Емилия Кремъкова. Има ли други предложения? Няма. Моля, съгласните с този състав на комисията да гласуват.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се - няма

Приема се.

 

Банков – Давам думата на председателя на комисията.

Бумбаров – Колеги, аз също ще бъда кратък, процедурата се повтаря, няма да се спирам на реда, по който се гласува, ще бъдат изписани трите кандидата, само уточнявам, че с черта се зачерква кандидата, който не е вашия фаворит, не е вашия избраник и трябва да остане само един. Предлагам 10 мин. почивка за подготовка на бюлетините.

 

Банков – След почивката кворум в залата 35 общински съветника. Само искам да помоля медиите, тъй като знаете правилника на ОбС малко друго беше, ние не сме взимали някакво друго решение, но и аз не съм  поставял въпроса, ще ви помоля само да не бъдете край комисията, иначе нямам никакви претенции. Давам думата на председателя на комисията.

Бумбаров - Уважаеми колеги, повтаряме процедурата отново по азбучен ред, член на комисията ще ви вика един по един, получавате бюлетина, подпис, отивате в стаичката, гласувате в плик, пускате в урната, пак се подписвате и приключваме. Заповядайте.

Беше произведено тайно поименно гласуване.

 

Банков – Колеги, обявявам 10 мин почивка, за може комисията да си свърши работата.

Банков - След почивката кворум в залата 37 общински съветници в 17.10 ч.. Давам думата на председателя на комисията.

Бумбаров - Уважаеми колеги, резултатите са следните - от 37 общински съветника са гласували 37, за Антон Русков Шиков – 14, за Катя Атанасова Георгива – 10, за Татяна Петкова Петкова – 12, недействителни бюлетини – 1, което означава, че нямаме избран председател на ОбС. Предстои да направим нов избор с първите двама с най-много гласове Антон Русков Шиков и Татяна Петкова Петкова.

 

Банков – Обявявам 15 мин. почивка за подготовка на бюлетините.

Банков - След почивката кворум в залата 37 общински съветника. Давам думата на председателя на комисията да обясни начина на гласуване на балотажа.

Бумбаров – Колеги, пристъпваме към балотаж с двамата кандидати Татяна Петкова и Антон Шиков, ще има само две имена изписани в бюлетината и отново обръщам внимание на зачертаването на името, което не е вашия кандидат по списък, по азбучен ред.

Беше произведено тайно поименно гласуване.

 

Банков - Колеги, обявявам 10 мин почивка, за може комисията да си свърши работата.

Банков - След почивката кворум в залата 37 общински съветника. Давам думата на председателя.

Бумбаров – Уважаеми колеги, след гласуването на балотажа на втори тур за председател на ОбС има гласували 37 общински съветника като за Татяна Петкова – 11, невалидни – 4 и за Антон Шиков – 22.

Комисията определя за избран за председател на Общински съвет Ямбол Антон Шиков.

 

Банков – Колеги, съгласно решението на комисията от проведения избор имаме избран председател на ОбС – Ямбол и аз обявявам решението по т.1 от дневния ред, а именно ОбС – Ямбол реши: Избира за председател на ОбС – Ямбол Антон Русков Шиков. Да му е честито! Благодаря на всички за съвместната работа и давам думата на председателя. Успех!

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

Избира за председател на Общински съвет Ямбол Антон Шиков.

 

 

 

Шиков – На мен се пада задачата да закрия тази първа и емоционална сесия. Уважаеми г-н Ревански, уважаеми колеги общински съветници и уважаеми гости, благодаря ви първо за доверието, за мен ще бъде изключителна отговорност, но и голяма чест да изпълнявам ролята на председател на този пъстър ОбС. Искам предварително да се извиня, вероятно ще има грешки на растежа, докато навляза в релси, обещавам да го направя възможно най-бързо. Държа да отбележа също, че при така гласуваните четири пъти г-жа Петкова и г-жа Георгиева с тези гласове, които бяха е съвсем логично да заемат зам. – председателските места, това ще бъде предложено още на следващата сесия. По време на предизборната кампания се интересувах от посланията на всички участващи в изборите, направи ми впечатление, че почти всички адресират гражданите на Ямбол с идентични послания. Задавам си въпроса, след като в предизборните си послания бяхме толкова близки като послания, макар и конкуренти, какво би ни попречило в ОбС също да си вършим работата заедно, без да се делим на групи, без да се противопоставяме чисто реваншистки и да работим заедно за гражданите на Ямбол. Искам да ви пожелая през мандата най-вече здраве, успешен мандат и всеки ден да работим така сякаш изборите са идната неделя. Благодаря ви и на добър час! Закривам първото заседание на ОбС – Ямбол.

 

 

 

 

           

Шиков - Поради изчерпване на дневния закривам първото заседание на Общински съвет Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председателстващ заседанието на ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                     Р. Банков

Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                             Антон Шиков

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                             Ан. Господинова