РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 1 - 2 ДЕКЕМВРИ  2005г.

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1. Предложение относно предоставяне на общинска концесия за предоставяне на особено право на ползване върху спортен комплекс „Георги Дражев”.     

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      2. Предложение относно отмяна решение на ОбС – Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

      3. Предложение относно актуализация на бюджета и извънбюджетните сметки за 2005г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3.1.Предложение относно корекции по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити във функция Образование.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

      4. Предложение относно списък на обекти от общинската пътна мрежа за финансиране с целеви средства през 2006г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      5. Предложение относно продажба на  100% от капитала на търговско дружество „Полисстрой” ЕООД – гр. Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ТУООС

  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

      6. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Иван Димитров Ишкетиев.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      7. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Христо и Жени Христови.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      8. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ „Фючър – Снежана Пенева Карчева.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      9. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с  Коста Благоев Киров и Петър Стойчев Георгиев.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров                   10. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот със Сийка Георгиева Ъкова.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с „Домостроене” АД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Емил Цветанов Ревански.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            13. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Пейчо Георгиев Димитров.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      14. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот със Станка Пенчева Димитрова.            

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      15. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ „Драмос 1992 – Даниела Кирова.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      16. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Даниела Стефанова Будинова.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      17. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ „Каприз – Кис -  Сийка Петрова”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      18. Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Румен Димитров Рунков.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

ЗАМЕНИ

      19. Предложение относно замяна на собствено право на строеж с право на строеж върху общински имот по молба от „Ивеа Фулда” ООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ

      20. Предложение относно разпореждане чрез замяна на общински жилищен имот за жилище – частна собственост по молба от Валентина Кичукова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

      21. Предложение относно отдаване под наем на помещения – части от недвижими имоти – публична общинска собственост в общинските учебни помещения.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      22. Предложение относно продължаване ползването на част от общинска сграда на ул. „Българка” № 20 от РЦЗ.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

23. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект част от недвижим имот – публична общинска собственост, ул.”Раковски” № 1, Сдружение „Федерация за приятелство с Русия и народите от ОНД”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

   24. Предложение относно продължаване срока на ползване на общински недвижими имот на ул.”Ал. Стамболийски” № 29.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            25. Предложение за отдаване под наем на общински недвижим имот на ул. „Серес” № 15,  Сдружение „Мото клуб Ездачите”.                                                                                                                                                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26. Предложение относно продължаване срока на ползване на общински недвижими имот на ул. „Браила” № 2  Сдружение „Българо-френска асоциация „Вилжуиф”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

/ПОДАДЕНА МОЛБА В СРОК/

27. Предложение относно продължаване срока на ползване на общински недвижими имот на ул. „Търговска” 57, ет.3 ЕТ „Елвис-57” – Иван Иванов.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

/ПОДАДЕНА МОЛБА В СРОК С ИЗТЕКЪЛ ДОГОВОР/

      28. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект № 3 на Цветен пазар, Мила Тодорова Колева.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

29. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект № 6 на Цветен пазар, Ваня Маринова Колева.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      30. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект № 4 на Цветен пазар, Дора Недялкова  Колева.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      31. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект № 5 на Цветен пазар, Донка Стефанова Наумова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      32. Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на обекти – земеделски земи по молби от ЗК „Нова идея”, ЗК „Каргон – 92” и „КОС – Ямбол” ЕООД.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

33. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект - щанд № 10, Хали Стара автогара, ЕТ „Петя Желева”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      34. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  щандове № 19 и № 20, Хали Стара автогара, ЕТ „Петя Желева”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

35. Предложения относно продължаване срока на действие на договори за наем на обект – помещение на ул. „Търговска” № 57, ет.4 и обект на ул. „Търговска” № 57, ет.3, ЕТ „Театрална къща Пух – Златка Бързакова”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

36. Предложения относно продължаване срока на действие на договори за наем на обект – помещение - мазе на ул. „Търговска” № 57 ЕТ „Театрална къща Пух – Златка Бързакова”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

37. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  щандове № № 14,11,12 и 13, Хали Стара автогара, ЕТ „Дженко Джеджев”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            38. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  щанд № 15, Хали Стара автогара, ЕТ „Мартинели – 77 – Георги Мартинов”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

39. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект   № 16 А, магазин за плодове и зеленчуци, Централен общински пазар, ЕТ „Антонин 51 – Антоний Хлебаров”.                                                                                                                                                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

40. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект   № 3, Покрит пазар, Хали Стара автогара, ЕТ „Мария Михайлова”.                                                                                                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

41. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  помещение за производствена дейност, ул. ”Серес” 15 А, ЕТ „Дефанс – Тинка Банкова”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

42. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  магазин за промишлени и хранителни стоки, пл. „Страшимир Кринчев”, ЕТ „Славяна – Стоян Стоянов”.                                                                                                                                                                                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

43. Предложение относно продължаване срока на ползване на общински недвижими имот в „Хали – Стара автогара”, щанд № 9 СД „Илия и Мима Трингови и Сие”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

/ПОДАДЕНА МОЛБА  СЛЕД  ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА  ДОГОВОРА/

      44. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект на ул.”Ат. Кратунов” между № 84 и № 86, ЕТ „Дъга – 97 – Костадин Станчев”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

45. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  помещение за плетачни изделия, ул.”Срем” бл.3, СД „Вили – 70 – Петкови и сие”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

46. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  щанд № 5, Хали Стара автогара, ЕТ „Емили Комерс – Емилия Георгиева”.             

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            47. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект № 4 -  магазин за промишлени стоки, Стара автогара, ЕТ „Андрей Йорданов – Ела”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

48. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект намиращ се на ул. „Цар Иван Александър” №6А – Индустриална стопанска асоциация.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

      49. Предложение относно учредяване право на пристрояване върху общински имот – частна общинска собственост на Георги Динев Дичев.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      50. Предложение относно учредяване право на строеж за надстрояване на Александър Альошев Иванов.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

51. Предложение относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на Бахтияр Надъров Инджов.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

       52. Предложение относно учредяване право на строеж за надстрояване на ЕТ „Атанас и Румяна - Атанас Желязков.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      53. Предложение относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на Илия Костов, Карамфилка Костова и Иванка Ганушева.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

54. Предложение относно учредяване право на строеж за надстрояване на Дихранухи Нигохос Панайотова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

       55. Предложение относно учредяване право на строеж на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост на Ангел Тонев Митев.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

ПУП – ПР

56. Предложение относно даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащ ПУП – ПР на УПИ І, кв.152 по плана на гр. Ямбол – „Аврен”, ж.к. „Граф Игнатиев” № 256.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

57. Предложение относно даване съгласие за промяна на ПУП -  ПРЗ на имотите по улица „6-ти септември” попадащи в УПИ І и УПИ ІІ – За озеленяване, кв. 26 по плана на град Ямбол, кв. „Каргон”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

58. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащ ПУП – ПРЗ на УПИ ІІІ в кв.94 по плана на град Ямбол – ЦГЧ.     

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

59. Предложение относно даване съгласие за допускане изработване на проект за изменение на ПУП -  ПР на УПИ І отреден за КОО и жилищно строителство в кв.152, ж.к. „Граф Игнатиев” № 248.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

60. Предложение относно даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащ ПУП – ПР на УПИ І, кв.10 по плана на гр. Ямбол – „Златен рог”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

61. Предложение относно даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащ ПУП – ПР на УПИ І, кв.20 по плана на гр. Ямбол – „Аврен”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно предоставяне на общинска концесия за предоставяне на особено право на ползване върху спортен комплекс „Георги Дражев”.        

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно отмяна решение на ОбС – Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            Отменя Решение по подточка 3 – „променя чл.34 в следния вид: ...”, по т.7 на ХХІІІ сесия на ОбС – Ямбол.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно актуализация на бюджета и извънбюджетните сметки за 2005г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Завишава сборния бюджет на Община Ямбол в частта за делегираните от държавата дейности, както следва :

ПО ПРИХОДА         145 574 лева

в т.ч. §§ 31-19 Държавен трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ – 145 574 лева

ПО РАЗХОДА          145 574 лева

в т.ч. резерв за държавни дейности – 145 574 лева

            Упълномощава Кмета на Общината при доказана необходимост, с цел недопускане на просрочени задължения в делегираните от държавата дейности, да ползва средства от резерва.

 

         2. Завишава сборния бюджет на Община Ямбол в частта за местните приходи и разходи със сумата 145 000 лева, както следва:

 

ПО ПРИХОДА          145 000 лв.

в това число:

§§ 13-00 – Имуществени данъци с 160 000 лв. в т.ч.:

§§ 13-01 –Данък върху недвижимите имоти с 30 000 лв.

§§ 13-04 – Данък при придобиване на имущество по дарение

 и възмезден начин с 65 000 лв.

§§ 20-00 – Други данъци с 65 000 лв.

§§ 72-00 - Предоставена временна финансова помощ с -15 000 лв.

 

ПО РАЗХОДА          145 000 лв.

в това число:

 

            Дейност 122 - Общинска администрация с 95 000 лв.

            Дейност 123 - Общински съвет с 20 000 лв.

            Дейност 629 - Опазване на околната среда с 1 000 лева.

            Дейност 745 - Обредни домове и зали с 5 000 лева.

            Дейност 759 - Други дейности по културата с 10 000 лв.

            Дейност 910 -  Разходи за лихви с  445 лева

            Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи със задача – закупуване на 7 броя климатици за сградата на Тубдиспансера – 5 500 лева в §§ 52-00

            Резерв за местни дейности – 8 055 лева

 

            Упълномощава Кмета на Община Ямбол да разпредели средствата по параграфи и подпараграфи.

           

            3. Завишава плана на разходите на извънбюджетната сметка за покриване на разходите по приватизация и следприватизационен контрол с 10 000 лева за сметка на първоначално планирания остатък.

 

            4. В § 52-00 – придобиване на ДМА, във функция ІV – Почивно дело, култура, религиозни дейности” – обект № 5 от поименния списък „Газификация на градски стадион” да стане „Отоплителна инсталация на градски стадион” в същата функция като се запази източника на финансиране.       

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно актуализация на бюджета и извънбюджетните сметки за 2005г.

3.1.Предложение относно корекции по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити във функция Образование.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1.Упълномощава кмета на общината със своя заповед да извърши корекции по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити във функция „Образование”, произтичащи от промяна в натурални и стойностни показатели за учебната 2005/2006 година, считано от 01.10.2005г.

            2. Задължава кмета на общината да внесе информация в постоянните комисии относно извършените корекции по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити във функция „Образование”.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно списък на обекти от общинската пътна мрежа за финансиране с целеви средства през 2006г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Приема списък – предложение на обекти от Общинската пътна мрежа за финансиране с целеви средства през 2006г., съгласно Закона за държавния бюджет на Република България.

ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно продажба на  100% от капитала на търговско дружество „Полисстрой” ЕООД – гр. Ямбол.

 

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ТУООС

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 2, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр.28 от 19.03.2002 г.), чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл.6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 8-6 от 25 юни – 2 юли 2004 г. на Общински съвет Ямбол:

1. Да се извърши продажба на 500 дяла, представляващи 100% от капитала на “Полисстрой” ЕООД, гр. Ямбол (наричано по-нататък “обекта” ) , чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена 317 800 лева. Цената се оферира в левове и се закупува съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. Стъпка на наддаване 3 500 лева;

2.3. Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване в размер на 10 % от началната  цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при “Общинска банка” АД клон гр. Ямбол, като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 20.01.2006 г., при повторен търг до 16.30 часа на 30.01.2006 г. В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.

2.4. Тръжната документация и информационния меморандум се закупуват  срещу такса на стойност от 300,00 лева до 16.00 часа, на гише № 6 в Центъра за административни услуги на Община Ямбол, и получават в стая 402 на общината, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол,  в срок от 16.01.2006 г. до 18.01.2006 г. включително, при повторен търг до 16.00 часа на 26.01.2006 г.

2.5. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се приемат в стая 402, на ІV етаж на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол, до 17.00 часа на 23.01.2006 г. За повторния търг до 17.00 часа на 31.01.2006 г.

2.6. Времето за оглед на обекта е всеки работен ден  до 20.01.2006 г. включително от 10.00 до 12.00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка и представяне на квитанция за закупена тръжна документация в стая 402 на Община Ямбол. За повторен търг от 10.00 до 12.00 часа на 30.01.2006 г.

2.7. Провеждането на публичния търг с явно наддаване се извършва в  Община  Ямбол, ул.”Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол,  зала 440, етаж ІV, от 09.00 часа на 24.01.2006 г. Повторен търг  ще се проведе на  01.02.2006 г. от 09.00 часа в зала 440, етаж ІV на Община Ямбол.

            3. Утвърждава  меморандума, тръжната документация и проекта на договор за приватизационна продажба на  500 дяла, представляващи 100% от капитала на “Полисстрой” ЕООД, гр. Ямбол,

            4. Утвърждава тръжна комисия в състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Тепсизов – зам. Кмет на Община Ямбол

           СЕКРЕТАР : инж. Митко Краев – директор на дирекция „ОСИД”

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Мария Грънчарова – юрист и общински съветник

                                2. Гено Стайков – общински съветник

                                3. Гочо Димов – юрист и общински съветник

                                4. Николина Хаджигеоргиева – общински съветник

                                5. Атанас Карамарков – общински съветник                                                          

            резервни члеНове:

                                 1. Мариан Ингилиев – общински съветник                                  

                                 2. Румен Банков – общински съветник

                                 3. Митко Филипов – общински съветник              

            5. Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.

6. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи договора за приватизация.

                                  

Приложение: 1. Тръжна документация и проект на договор;

                        2. Информационен меморандум.

 

                           

 

 

   ПО ТОЧКА ШЕСТАПредложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Иван Димитров Ишкетиев.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1.Да   се   прекрати    съсобственост    между   Община   Ямбол, МАРИЙКА ИВАНОВА ИШКЕТИЕВА, МАРИЯ ИВАНОВА ИШКЕТИЕВА и ЕЛЕНА ИВАНОВА КИРИЧЕВА, в  урегулиран поземлен  имот УПИ  ІХ 4730, като на МАРИЙКА ИВАНОВА ИШКЕТИЕВА, МАРИЯ ИВАНОВА ИШКЕТИЕВА и ЕЛЕНА ИВАНОВА КИРИЧЕВА се извърши продажба на правото на собственост върху 40/480 идеални части от УПИ  ІХ ,  кв. 36  по плана на  гр. Ямбол, кв. „Каргон”, целият с площ от 480 кв. м., при граници на УПИ: ул. „Козлодуй”, ул. „Русе”, УПИ VІІІ 7976, УПИ VІІ общ., за сумата 748,00 /седемстотин четиридесет и осем/ лева. 

2.Договор за продажба да се сключи от кмета на община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Христо и Жени Христови .

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

             Да   се   прекрати    съсобственост    между   Община   Ямбол, ХРИСТО НЕНОВ ХРИСТОВ и ЖЕНИ ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА, в урегулиран поземлен  имот УПИ  ІІ 4975, като на ХРИСТО НЕНОВ ХРИСТОВ и ЖЕНИ ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА се извърши продажба на правото на собственост върху 13/220 идеални части от УПИ  ІІ ,  кв. 63 А  по плана на  гр. Ямбол, кв. „Каргон”, целият с площ от 220 кв. м., при граници на УПИ: ул. „Скопие”, УПИ VІІІ 4979, 4982, УПИ VІ 4975, УПИ ІV 4976, УПИ ІІІ 4977, 4978, 6797, за сумата 256,00 /двеста петдесет и шест/ лева. 

    

 

ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ „Фючър – Снежана Пенева Карчева.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

                   1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез делба между Община Ямбол и ЕТ„ФЮЧЪР - Снежана Пенева Карчева”, на  урегулиран  поземлен  имот УПИ ІІІ, като в дял на ЕТ„ФЮЧЪР - Снежана Пенева Карчева”  се отрежда УПИ  ІІІ,  кв.163  по плана на  гр. Ямбол, целия с площ от 3945 кв. м., при граници на УПИ: ул. “Ямболен”, УПИ ІІ 6833, улица, УПИ ХІІІ 8060, тупична улица.

                  2. За  уравняване  на  дяловете  ЕТ„ФЮЧЪР - Снежана Пенева Карчева” да заплати сумата  14 120 /четиринадесет хиляди  сто и двадесет / лева.

    

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТАПредложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с  Коста Благоев Киров и Петър Стойчев Георгиев.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да се прекрати съсобственост между Община Ямбол, Коста Благоев Киров и  Петър Стойчев Георгиев  чрез продажба на частта на общината  в недвижим имот - магазин, съставляваща 1/3 идеална част от магазин, целия с площ от 48 кв. м, ведно с 1/3 идеална част от прилежащото мазе, застроени в северозападната част на ПИ 7548, в УПИ ХІІІ-2213, 2225, 7548, кв. 104 по плана на гр. Ямбол, на ул. „Черно море” № 20 А, при граници на имота: ул. „Черно море”, УПИ ХІV - 2224, жилищна сграда в ПИ 7548, ПИ 2225 на съсобствениците, за сумата 1 867,00 /хиляда осемстотин шестдесет и седем/ лева.

                      

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот със Сийка Георгиева Ъкова.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

       Да   се   прекрати    съсобственост    между   Община   Ямбол   и СИЙКА ГЕОРГИЕВА ЪКОВА, в  урегулиран  поземлен  имот УПИ  VІІІ 8062, като на СИЙКА ГЕОРГИЕВА ЪКОВА, се извърши продажба на правото на собственост върху 61/1498 идеални части от УПИ  VІІІ ,  кв. 119  по плана на  гр. Ямбол, кв. „Каргон”, целия с площ от 1498 кв. м., при граници на УПИ: ул. „Будак Стоян войвода”, УПИ ІХобщ., УПИ ХVІІІобщ., УПИ ХХ-8062 , УПИ VІІ-5452, за сумата 732,00 /седем хиляди тридесет и два/ лева. 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТАПредложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с „Домостроене” АД.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Да   се   прекрати    съсобственост    между   Община   Ямбол   и “Домостроене” АД, в  урегулиран  поземлен  имот УПИ  ХVІ, като на “ДОМОСТРОЕНЕ” АД, се извърши продажба на правото на собственост върху 115/1115 идеални части от УПИ  ХVІ ,  кв. 159  по плана на  гр. Ямбол, Промишлена зона, целия с площ от 1115 кв. м., при граници на УПИ: УПИ ІІІ, обслужваща улица, УПИ ХХІІ , УПИ ІV, за сумата 2300 /две хиляди и триста/ лева. 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Емил Цветанов Ревански.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот  между Община Ямбол, Емил Цветанов Ревански и Ренета Тодорова Реванска, в  урегулиран  поземлен  имот УПИ VІІІ 1503, 1504,1505, като на Емил Цветанов Ревански и Ренета Тодорова Реванска се извърши продажба на правото на собственост върху 226/720 идеални части от дворно място, съставляващо ПИ 1503, участващ в УПИ VІІІ 1503, 1504, 1505, кв. 27 по плана на гр. Ямбол,  целият с площ от 720 кв. м.,  при граници на ПИ:  ул. „Мраморно море”, УПИ ІХ 1502, ПИ 1505, ПИ 1504, и граници на  УПИ:  ул. „Мраморно море”, УПИ ІХ 1502, УПИ ХХІІІ 1508, УПИ ХХІV 1509, 1511, УПИ 1513,1514, за сумата 4 750 /четири хиляди седемстотин и петдесет/ лева. 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Пейчо Георгиев Димитров.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот  между Община Ямбол и ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ,  в  урегулиран  поземлен  имот УПИ  V, в кв. 13, по плана на гр. Ямбол, ж. к. “Хале”, като на ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ се извърши продажба на правото на собственост върху 422/482 идеални части от УПИ V,  кв. 13  по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ: ул. “Граф Игнатиев”, УПИ VІ,  междублоково пространство, УПИ ІV, подход, за сумата 12 600  /дванадесет хиляди шестстотин и шестдесет лв. / лева.                  

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот със Станка Пенчева Димитрова.    

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот  между Община Ямбол и СТАНКА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА,  в  урегулиран  поземлен  имот УПИ  ХХІ, в кв. 23, по плана на гр. Ямбол, ж. к. “Хале”, като на СТАНКА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА се извърши продажба на правото на собственост върху 97/168 идеални части от УПИХХІ,  кв. 23  по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ: ул. “Милин камък”, УПИ ХХ, ТИХ, УПИ ХХІІ, за сумата  2 444, 40 /две  хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и  четиридесет ст./.                  

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ „Драмос 1992 – Даниела Кирова.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот  между Община Ямбол и ЕТ “ ДРАМОС 1992-Даниела Кирова”,  в  урегулиран  поземлен  имот УПИ  ХХ, в кв. 23, по плана на гр. Ямбол, ж. к “Хале”, като на ЕТ “ ДРАМОС 1992-Даниела Кирова” се извърши продажба на правото на собственост върху 214/275 идеални части от УПИ ХХ,  кв. 23  по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ: ул. “Милин камък”, УПИ ХХІ, ТИХ, застроително петно № 19, за сумата  5 392,80 /пет хиляди триста  деветдесет и два лева и осемдесет ст./.         

   

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Даниела Стефанова Будинова.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1 .Да   се   прекрати   съсобственост   върху   недвижим   имот,   чрез доброволна делба между Община Ямбол и ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА БУДИНОВА  в  урегулиран  поземлен  имот УПИ  ІІІ, като на ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА БУДИНОВА  се извърши продажба на правото на съсобственост върху 258/330 идеални части от УПИ  ІІІ 2580,  кв. 15  по плана на  гр. Ямбол, ул. “Ст. Караджа” №77, при граници на УПИ: ул. „Стефан Караджа”, УПИ ІІ 2579, УПИ  І , УПИ ІV 2581. 

            2. За  уравняване  на  дяловете ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА БУДИНОВА да заплати сумата от 9 000 /девет хиляди/ лева.

 

         

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с ЕТ „Каприз – Кис -  Сийка Петрова”.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот  между Община Ямбол и ЕТ “КАПРИЗ – КИС - Сийка Петрова”, в  урегулирани  поземлени  имоти УПИ ХХІІІ 6841 и УПИ ХХІV 6841, като на ЕТ “КАПРИЗ – КИС - Сийка Петрова”  се извърши продажба на правото на собственост върху 787/5375 идеални части от УПИ ХХІІІ 6841 и УПИ ХХІV 6841,  кв. 146 А  по плана на промишлена зона  гр. Ямбол, при граници на УПИ ХХІІІ:  улица, УПИ ХХІ 6841, обслужваща улица, УПИ ХХІV 6841, и на УПИ ХХІV: улица, УПИ ХХІІІ 6841, обслужващи улици,  за сумата 9235,00 /девет хиляди двеста тридесет и пет/ лева. 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Румен Димитров Рунков.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот  между Община Ямбол и  РУМЕН ДИМИТРОВ РУНКОВ в  урегулиран  поземлен  имот УПИ ХVІ, като на  РУМЕН ДИМИТРОВ РУНКОВ се извърши продажба на правото на собственост върху 352/467 идеални части от УПИ ХVІ,  кв. 13  по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ:  ул. „Гр. Игнатиев”, УПИ ХV, междублоково пространство, УПИ ХVІІ, за сумата 10 000/десет хиляди/ лева.

 

2.Задължава кмета до 31. 01.2006г. да внесе в ОбС – Ямбол предложение за прекратяване на собствеността на общината с физически и юридически лица породена от урегулирани общи УПИ-та в ж.к. „Диана”, ж.к. „Златен рог”, ж.к. „Хале”, ж.к. „Мраморно море”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно замяна на собствено право на строеж с право на строеж върху общински имот по молба от „Ивеа Фулда” ООД.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Да се извърши замяна на право на строеж върху общинска земя, съставляваща застроителни петна: К-1, К-2, К-3 в УПИ-І, кв. 1 по плана на гр. Ямбол  - ж.к. „Зорница” с обща застроена площ 211 кв.м. с право на строеж, собственост на „ИВЕА ФУЛДА” ООД- правоприемник на ЕТ „Иван Добрев” върху застроителни петна № 2, № 3, № 4, 0 5, № 6 и № 7 в УПИ -  ІІ, КВ. 76 Б по плана на гр. Ямбол с обща застроена площ – 480 кв. м., като при разлика в пазарните цени, суми за уравнения доплаща „ИВЕА ФУЛДА” ООД.

            2. Замяната да се извърши по пазарни цени.

            3. Упълномощава кмета на община Ямбол на осн. Чл. 40, ал. 3 ЗОС; чл. 33, ал. 3 и чл. 41а, ал. 3 НРПУРОИ.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Предложение относно разпореждане чрез замяна на общински жилищен имот за жилище – частна собственост по молба от Валентина Кичукова.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Да се извърши замяна  между Община Ямбол и  Валентина Станкова Кичукова, като Община Ямбол се задължава да прехвърли на Валентина Станкова Кичукова, жилище – апартамент № 4, на ІІ етаж, в блок № 14, на ул. „Руен” с площ от 61,20 кв. м., с принадлежащо мазе, с площ от 12,58 кв. м. и съответните идеални части от общите части и правото на строеж. Пазарната оценка на жилището – апартамент е 24 140 лв.

            2. В замяна на описаното по – горе, Валентина Станкова Кичукова се задължава да прехвърли на Община Ямбол жилище – апартамент № 71, на ІV етаж, вход „Д”, в блок № 19, ж. к. „Райна Княгиня” с площ от 73,97 кв. м., с принадлежащо мазе с площ от 12,18 кв. м. и съответните идеални части от общите части и правото на строеж. Пазарната оценка на жилището – апартамент е 23 070 лв.

            3. Разликата в пазарните цени на имотите, за сумата 1070 лв., да се   заплати  от Валентина Станкова Кичукова на Община Ямбол.

             4. Договор   за  замяна   да   се   сключи от   кмета на   Община   Ямбол, на  основание чл. 40, ал. 3 от ЗОС.                  

        

           

 

     ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Предложение относно отдаване под наем на помещения – части от недвижими имоти – публична общинска собственост в общинските учебни помещения.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 и ал.2  от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол отдава под наем чрез провеждане на търг с тайно наддаване помещения,  части от недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

            1. Помещение,  находящо се в приземния етаж в сградата на ОУ “Св. Климент Охридски”, ул. „Ст. Караджа” № 72, гр. Ямбол, кв. 101,  парцел І по плана на гр. Ямбол, с обща площ 72.00 кв.м. и помещение, находящо се в приземния етаж в сградата на ОУ “Св. Климент Охридски”, ул. „Ст. Караджа” № 72, кв. 101, парцел І по плана на гр. Ямбол , кв. 105, парцел І, по плана на гр. Ямбол, с обща площ 40 кв.м,  или общо 112 кв.м. площ в това число за производство на закуски, приготвяне на обяди и столово хранене на учениците, при следните условия:

1.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 174.50  лв., без ДДС.

1.2. Предмет на дейност – производство на закуски, приготвяне на обяди и столово хранене.

1.3. Срок на отдаване –  до 30.06.2008 г. .

1.4. Депозит – 524.00 лева.

1.5. Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

1.6. Осигуряване закуски и обяд на социално-слабите ученици.

1.7. Поемане ангажимента за оборудване на кухнята с фризер, бойлер, тестомесачка и ел. Скара.

            2. Помещение, находящо се на първия етаж в сградата на ОУЛюбен Каравелов”, ж.к. „Диана”,  гр. Ямбол, кв.23, парцел V  по плана на гр. Ямбол, с обща площ 5.70 кв.м., при следните условия:

                        2.1 Начална тръжна месечна наемна цена  - 10.00 лв., без ДДС.

                        2.2 Предмет на дейност – продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

2.3  Срок на отдаване – до 30.06.2008 г.

2.4  Депозит – 60.00 лева.

2.5  Възстановяване, поддържане и опазване на  прилежащата към обекта инфраструктура.

3.                 Помещение, находящо се в приземния етаж в сградата на ОУ „Любен Каравелов”, ж.к. „Диана”, кв.23, парцел V  по плана на гр. Ямбол, с площ 81.00  кв.м., при следните условия:

3.1  Начална тръжна месечна наемна цена – 140.00 лв.,  без ДДС.

3.2  Предмет на дейност  - продажба на закуски, безалкохолни напитки.

3.3  Срок на отдаване – до 30.06.2008 г.

3.4  Депозит – 420.00 лева.

3.5             Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата инфраструктура към обекта.

4. Помещение, находящо се в приземния етаж в сградата на ОУ „Христо Смирненски”, ул. „Търговска” № 79, гр. Ямбол, кв.86, парцел ІІ по плана на гр. Ямбол, с  обща площ 362.68 кв.м., в т.ч. за производствена дейност – 107.82 кв.м., за складово помещение – 219.55 кв.м. и  сервизни помещения – 35.31 кв.м., при следните условия:

4.1.Начална тръжна месечна наемна цена -  185.50  лв., без ДДС.

4.2.Предмет на дейност – производство на   закуски и хранителни стоки.

4.3.Срок на отдаване –  до 30.06.2008 г.

4.4.Депозит – 557.00 лева.

4.5.Възстановяване, поддържане и опазване на прилещата  инфраструктура  към обекта.

4.6.Осигуряване на учебни пособия, книги за училищната библиотека и извършване на  текущ ремонт.

5. Помещение, находящо се в двора на ОУ “Димчо Дебелянов”, ул. Хан Тервел” № 2, гр. Ямбол, кв.109.00, парцел І по плана на гр. Ямбол, с площ 60 кв.м., при следните условия:

                        5.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 68.50  лв., без ДДС.

                        5.2. Предмет на дейност – производствена.

                        5.3. Срок на отдаване – до 30.06.2008 г..

            5.4. Депозит – 206.00 лева.

                        5.5. Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

 

ІІ. На основание чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол упълномощава кмета на Община Ямбол да открие процедурата по провеждането на търговете за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост и организира провеждането им, съгласно приетите решения по т. 18 „б” на деветата сесия на общинския съвет – Ямбол, проведена на 30 юли, 3 септември, 10 септември 2004 г.          

 

 

 

 

 

 

  ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Предложение относно продължаване ползването на част от общинска сграда на ул. „Българка” № 20 от РЦЗ.

 

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл. 13, ал.4 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол предоставя безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – публична общинска собственост на Регионален център по здравеопазване, гр. Ямбол, находяща се на първи и втория етаж (лява част) на ул. „Българка” № 20, гр. Ямбол за срок от 3 (три)  години, считано от 01.12.2005 г.

 

2.           Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Договор с Регионалния център по здравеопазване, за безвъзмездно право на ползване на част от общински недвижим имот на ул. „Българка” №20, гр. Ямбол 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА –  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект част от недвижим имот – публична общинска собственост, ул.”Раковски” № 1, Сдружение „Федерация за приятелство с Русия и народите от ОНД”.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.13, ал.7 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол отдава под наем  на Сдружение с нестопанска цел с наименование  „ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД”, гр. София представлявано от  председателя на УС - проф. Захари Михайлов Захариев, помещение, находящо се  на партерен етаж в  нежилищен имот – публична общинска собственост  на ул. „Г.С. Раковски” № 1, гр. Ямбол, с площ 16.00 кв.м. за срок от 3 (три) години, считано от 01.12.2005 г.

                    Месечната наемна цена се определя съгласно т. 56 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС – Ямбол

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да  сключи  договор за наем със Сдружение с нестопанска цел „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД”, гр. София, представлявано от проф. Захари Захариев за помещението на партерния етаж  на ул. „Г.С. Раковски” № 1, гр. Ямбол.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Предложение относно продължаване срока на ползване на общински недвижими имот на ул.”Ал. Стамболийски” № 29.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 39, ал.4 от ЗОС отдава безвъзмездно за съвместно ползване общински недвижим имот, находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” №29, гр. Ямбол с площ 93 кв.м. на Сдружение с нестопанска цел „Общинска организация на инвалидите – Ямбол” и Спортен клуб на инвалидите „СКИ – Ямбол – 99”, гр. Ямбол, за срок от 3 /три/ години, считано от 01.12.2005г.,

 

2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за наем със Сдружение с нестопанска цел „Общинска организация на инвалидите, гр. Ямбол, представлявано от председателя на УС – Иринка Георгиева Божкова и Спортен клуб на инвалида „СКИ – Ямбол – 99”, представляван от председателя на СК - Надка Димитрова Александрова, за недвижимия имот на ул. „Ал. Стамболийски” №29, гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА Предложение за отдаване под наем на общински недвижим имот на ул. „Серес” № 15,  Сдружение „Мото клуб Ездачите”.                

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл. 18, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол отдава под наем на Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза Мотоклуб „ЕЗДАЧИТЕ”, гр. Ямбол помещение – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Серес” № 15, гр. Ямбол,  с площ 153.00 кв.м., за срок от 3 години.

Месечната наемна цена се определя съгласно т. 56 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС – Ямбол (0.92 лв./ кв.м. х 153.00 кв.м. = 140.76 лв., без ДДС).

 

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем с председателя на УС на Сдружение „Мотоклуб „ЕЗДАЧИТЕ”, гр. Ямбол за помещението на ул. „Серес” № 15, гр. Ямбол.

 

 

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложение относно продължаване срока на ползване на общински недвижими имот на ул. „Браила” № 2  Сдружение „Българо-френска асоциация „Вилжуиф”.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с още 3 години срока на действие на цитирания договор със Сдружение с нестопанска цел „Българо-френска асоциация Ямбол – Вилжуиф”, за отдаденото под наем помещение /павилионен тип/ - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Браила” №2, гр. Ямбол, считано от 01.10.2005г.

 

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем с председателя на Сдружение с нестопанска цел „Българо-френска асоциация Ямбол – Вилжуиф”, гр. Ямбол, за отдаденото под наем помещение на ул. „Браила” №2, гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА – Предложение относно продължаване срока на ползване на общински недвижими имот на ул. „Търговска” 57, ет.3 ЕТ „Елвис-57” – Иван Иванов.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с още 1 година срокът на Договор № 162/ 15.01.2001 г. с ЕТ „ЕЛВИС-Иван Иванов”, гр. Ямбол, за отдадени под наем помещения,  находящи се в общински недвижим имот на ул. „Търговска” № 57, етаж ІІІ, гр. Ямбол, с обща площ 222

кв.м., в т.ч.  за производствена  дейност – 155 кв.м и за складово помещение – 67 кв.м., считано от 01.01.2006 г.

 

Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към Договор № 1628/ 15.01.2001 г. с управителя на  ЕТ „ЕЛВИС-Иван Иванов” – Иван Величков Иванов за отдадени помещения под наем на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект № 3 на Цветен пазар, Мила Тодорова Колева.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на  Договор № 2260/ 15.08.2002 г. с ЕТ „Христина – Мила Колева”, гр. Ямбол, представляван от Мила Тодорова Колева за отдаден под наем Обект № 3 на недвижим имот „Цветен пазар”, находящ се на източната страна на пл. „Освобождение” № 1, гр. Ямбол, с площ 8.00 кв.м.

            2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем с ЕТ „Христина – Мила Колева”, гр. Ямбол, представляван от Мила Тодорова Колева за отдаден под наем Обект № 3 на недвижим имот „Цветен пазар”, пл. „Освобождение” №1, гр. Ямбол.

 

 

           

ПО ТОЧКА 29 Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект № 6 на Цветен пазар, Ваня Маринова Колева.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на  Договор № 2263/ 15.08.2002 г. с ЕТ „Магдалена – Ваня Колева”, гр. Ямбол, представляван от Ваня Маринова Колева за отдаден под наем Обект № 6 на недвижим имот „Цветен пазар”, находящ се на източната страна на пл. „Освобождение” №1, гр. Ямбол, с площ 8.00 кв.м.

                         

 

 

 

ПО ТОЧКА 30 Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект № 4 на Цветен пазар, Дора Недялкова  Колева.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на  Договор № 2261/ 15.08.2002 г. с ЕТ „АНД – Дора Колева”, гр. Ямбол, представляван от Дора Недялкова Колева за отдаден под наем Обект № 4 на недвижим имот „Цветен пазар”, находящ се на източната страна на пл. „Освобождение” №1, гр. Ямбол, с площ 8.00 кв.м.

       

 

 

 

ПО ТОЧКА 31 Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект № 5 на Цветен пазар, Донка Стефанова Наумова.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на  Договор № 2262/ 15.08.2002 г. с ЕТ „Стрелиция – Донка Николова”, гр. Ямбол, представляван от Донка Стефанова Наумова за отдаден под наем Обект № 5 на недвижим имот „Цветен пазар”, находящ се на източната страна на пл. „Освобождение” №1, гр. Ямбол, с площ 8.00 кв.м.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 32 – Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на обекти – земеделски земи по молби от ЗК „Нова идея”, ЗК „Каргон – 92” и „КОС – Ямбол” ЕООД.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      1.На основание чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол удължава срока на договора за наем на:

      а).ЗК „Нова идея” гр. Ямбол за имот № 040039 в местност „Хановска кория” с площ 13,270 дка. и за имот № 041031 в местност „Данкини агъли” с площ 13.600 дка. до 30.09.2006г.

      б).ЗК „Каргон-92” гр. Ямбол за имат № 025230 в местност „Чаргански път” с площ 27,800 дка. до 30.09.2006г.

      в).”Комплексна опитна станция - Ямбол” ЕООД за имат № 055095 в местност „Подстанция” с площ 24,600 дка. до 30.09.2006г.

     

 

 

 

ПО ТОЧКА 33 Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект - щанд № 10, Хали Стара автогара, ЕТ „Петя Желева”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      1.На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г.срока на действие на Договора от 27.12.2001 г. с ЕТ “Петя Желева”,  гр. Бургас,  представляван от Петя Иванова Желева,  за отдаден под наем  обект – Щанд № 10 за продажба на хранителни стоки,  находящ се в общински недвижим имот – Покрит пазар  “Хали – Стара автогара”,  ул. “Търговска” № 55, гр. Ямбол, с обща площ  7.77 кв. м.

 

 

 

ПО ТОЧКА 34 Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  щандове № 19 и № 20, Хали Стара автогара, ЕТ „Петя Желева”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1.На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договора от 15.03.2002 г. с ЕТ “Петя Желева”,  гр. Бургас,  представляван от Петя Иванова Желева,  за отдаден под наем  обект – Щанд № 19 и № 20 за продажба на бели меса,  находящ се в общински недвижим имот – Покрит пазар  “Хали – Стара автогара”,  ул. “Търговска” № 55, гр. Ямбол, с обща площ  12.48 кв. м.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 35 Предложения относно продължаване срока на действие на договори за наем на обект – помещение на ул. „Търговска” № 57, ет.4 и обект на ул. „Търговска” № 57, ет.3, ЕТ „Театрална къща Пух – Златка Бързакова”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1.На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договор № 1916/21.11.2001 г.  с ЕТ „Театрална къща „ПУХ- Златка Бързакова” за отдадено под наем помещение на ІV-я етаж в общински недвижим имот на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол, с обща площ 35.00  кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА 36 – Предложения относно продължаване срока на действие на договори за наем на обект – помещение - мазе на ул. „Търговска” № 57 ЕТ „Театрална къща Пух – Златка Бързакова”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

 

 

      РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договор № 2582/11.12.2002 г.  с ЕТ „Театрална къща „ПУХ- Златка Бързакова” за отдадено под наем помещение – покрит склад (мазе на сградата), находящо се в приземния етаж в общински недвижим имот на ул. „Търговска” № 57, гр. Ямбол, с обща площ 136.00  кв. м.

 

 

 

ПО ТОЧКА 37 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  щандове № № 14,11,12 и 13, Хали Стара автогара, ЕТ „Дженко Джеджев”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      1.На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  до 30.06.2006г. срока на действие на Договор от 27.09.2001г. и Договорите от 17.10.2001г.  с ЕТ “ДИАНА М – Дженко Джеджев”, гр. Ямбол, представляван от Дженко Петров Джеджев за отдадени под наем обекти – Щанд № 14, Щанд № 11, Щанд № 12 и Щанд № 13, находящи се в общински недвижим имот “Хали – Стара автогара” в Покрит пазар, в района на Стара автогара, гр. Ямбол, с обща площ съответно 7.00 кв. м., 9.73 кв. м., 7.01 кв. м. и 8.01 кв. м.

 

 

 

ПО ТОЧКА 38 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  щанд № 15, Хали Стара автогара, ЕТ „Мартинели – 77 – Георги Мартинов”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1.На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договор от 27.12.2001 г. с ЕТ „Мартинели – 77- Георги Мартинов” за отдаден под наем Щанд № 15 в общински недвижим имот „Хали-Стара автогара”, находящ се на ул. „Търговска” № 55, гр. Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 39 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект   № 16 А, магазин за плодове и зеленчуци, Централен общински пазар, ЕТ „Антонин 51 – Антоний Хлебаров”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      1.На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  ОбС – Ямбол, продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договор от   17.10.2001г.  с ЕТ „Антонин 51 - Антоний Хлебаров”, гр. Ямбол, представляван от Антоний Христов Хлебаров за отдаден под наем Обект № 16 А, находящ се  на Централен общински пазар, гр. Ямбол, с обща площ 68.40 кв. м.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 40 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект   № 3, Покрит пазар, Хали Стара автогара, ЕТ „Мария Михайлова”.                                                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1.На основание чл.14, ал.3 от  Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на договора от 27.12.2001 г. с ЕТ „Мария Михайлова”, гр. Ямбол, представляван от Мария Пейчева Михайлова, за отдаден под наем Обект № 3 – Магазин за промишлени стоки в общински недвижим имот – Покрит пазар „Хали-Стара автогара”, ул. „Търговска” № 55, гр. Ямбол, с обща площ 6.92 кв.м.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 41 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  помещение за производствена дейност, ул. ”Серес” 15 А, ЕТ „Дефанс – Тинка Банкова”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1.На основание чл.14, ал.3 от  Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договор № 1903/09.11.2001 г. с ЕТ „Дефанс – Тинка Банкова”, гр. Ямбол, представляван от Тинка Сотирова Банкова, за отдаден под наем обект – помещение за производствена дейност, находящ се ул. „Серес” № 15 А, гр. Ямбол, с обща площ 97.50 кв.м.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 42 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  магазин за промишлени и хранителни стоки, пл. „Страшимир Кринчев”, ЕТ „Славяна – Стоян Стоянов”.                                                                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1.На основание чл.14, ал.3 от закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава до 30.06.2006г.срока на действие на Договор № 1870/ 15.08.2001 г. с ЕТ “СЛАВЯНА – СТОЯН СТОЯНОВ”, гр. Ямбол, представляван от Стоян Славов Стоянов за отдадения под наем обект – Магазин за търговска дейност с промишлени и хранителни стоки, находящ се на пл. “Стр. Кринчев”, с обща площ 103.00 кв.м.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 43 – Предложение относно продължаване срока на ползване на общински недвижими имот в „Хали – Стара автогара”, щанд № 9 СД „Илия и Мима Трингови и Сие”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договор  от  27.12.2001 г.  със СД „Илия и Мима Трингови и Сие”, гр. Ямбол, за отдаден под наем Обект № 9 за продажба на хранителни стоки (месо и месни продукти), находящ се в общински недвижим имот – Покрит пазар „Хали-Стара автогара”, гр. Ямбол, ул. „Търговска”  № 55, с обща площ 7.70 кв.м.

 

            2.Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи анекси към договорите за наем от т.28 до т.43 вкл. по дневния ред на ХХІV сесия на ОбС Ямбол.      

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 44 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект на ул.”Ат. Кратунов” между № 84 и № 86, ЕТ „Дъга – 97 – Костадин Станчев”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      1.На основание чл.14, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договор  № 1817/ 17.07.2001 г. с ЕТ “ДЪГА-97-Костадин Станчев”, представляван от Джена Костадинова Стоянова, за отдадено под наем помещение - частна общинска собственост, находящо се на ул. “Атанас Кратунов”, между  № 84 и № 86, с обща площ 23.00 кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА 45 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  помещение за плетачни изделия, ул.”Срем” бл.3, СД „Вили – 70 – Петкови и сие”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1.На основание чл.14, ал.3 от  Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на Договор  № 1814/ 30.05.2001 г.  със СД “Вили – 70 – Петкови и сие”, представлявано от Лиляна Борисова Петкова, за отдадено под наем помещение – частна общинска собственост, находящо се на ул. “Срем” № 3, гр. Ямбол, с обща площ 70.00 кв.м.

 

 

ПО ТОЧКА 46 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект -  щанд № 5, Хали Стара автогара, ЕТ „Емили Комерс – Емилия Георгиева”.   

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      1.На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договор от 17.10.2001г.  за отдаден под наем Щанд № 5  в общински имот „Хали-Стара автогара”, находящ се на ул. „Търговска” № 55, гр. Ямбол, с обща площ 6.72 кв.м.

 

 

ПО ТОЧКА 47 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект № 4 -  магазин за промишлени стоки, Стара автогара, ЕТ „Андрей Йорданов – Ела”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      1.На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол продължава до 30.06.2006г. срока на действие на Договор № 17/І-А-31.05.2001г. с ЕТ „Андрей Йорданов – Ела”, представляван от Андрей Йорданов Боев  за отдаден под наем Обект  № 4 – магазин за промишлени стоки  в общински имот „Хали-Стара автогара”, находящ се на ул. „Търговска” № 55, гр. Ямбол, с обща площ 18.53 кв.м.

 

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи анекси към договорите за наем от т.44 до т.47 вкл. по дневния ред на ХХІV сесия на ОбС Ямбол.      

 

           

 

 

ПО ТОЧКА 48 – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на обект намиращ се на ул. „Цар Иван Александър” №6А – Индустриална стопанска асоциация.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      1.На основание чл.21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с още  3 години  срока на действие на Договор № 1373/ 09.12.1998 г. за отдадени под наем помещения, находящи се на третия етаж на ул. „Цар Иван Александър” № 6А, гр. Ямбол, считано от 01.06.2005 г.

      2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора с председателя на Сдружение с нестопанска  цел „Индустриална Стопанска Асоциация”, гр. Ямбол.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 49 – Предложение относно учредяване право на пристрояване върху общински имот – частна общинска собственост на Георги Динев Дичев.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      І.Да се учреди възмездно право на пристрояване на Георги Динев Дичев върху 39 кв. м., за пристрояване на кафе – аперитив към обект „Фурна с магазин”, в застроително петно № 17, УПИ І общ., кв. 19 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Диана”,  при граници на застроителното петно: улица, тревна площ, междублоково пространство, улица, за сумата 715,26 /седемстотин и петнадесет лева двадесет и шест ст./

 

      ІІ.Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на пристрояване на Георги Динев Дичев.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 50 – Предложение относно учредяване право на строеж за надстрояване на Александър Альошев Иванов.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      І.Да се учреди възмездно  право на строеж на Александър Альошев Иванов върху 68 кв. м. разгъната застроена площ, за  надстрояване на обект „Снек - бар и офис” в застроително петно № 6 А, ж. к. „Диана”, за което е отреден урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ: ул. „Гр. Игнатиев”, подход, междублоково пространство, УПИ ХІV, за сумата 938,40 /деветстотин тридесет и осем лева и четиридесет ст./

 

      ІІ.Упълномощава  Кмета на Община Ямбол да  издаде заповед и сключи  договор за учредяване  право на строеж  на Александър Альошев Иванов.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 51 – Предложение относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на Бахтияр Надъров Инджов.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      І. Да се учреди възмездно  право на строеж на Бахтияр Надъров Инджов върху 150,11 кв. м. разгъната и застроена площ, за пристрояване и надстрояване на обект „Магазин за хранителни и промишлени стоки и офиси”, в застроително петно № 1, ж.к. „Диана”, за което е отреден урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ: ул. „Гр. Игнатиев”, общински терен, УПИ VІІ, УПИ ІХ, за сумата 1501,00 /хиляда петстотин и един/ лева.

 

      ІІ.Упълномощава  Кмета на Община Ямбол, да  издаде заповед и сключи  договор за учредяване  право на строеж  на  Бахтияр Надъров Инджов.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 52 – Предложение относно учредяване право на строеж за надстрояване на ЕТ „Атанас и Румяна - Атанас Желязков.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 53 – Предложение относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на Илия Костов, Карамфилка Костова и Иванка Ганушева.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      І. Да се учреди възмездно  право на строеж на Илия Николов Костов, Карамфилка Вълчева Костова и Иванка Николова Ганушева върху 288 кв. м. разгъната и застроена площ, за пристрояване и надстрояване на обект „Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки”, в  урегулиран поземлен имот ХVІІ 900, кв. 55 по плана на гр. Ямбол, при граници на УПИ: ул. „Мальовица”, УПИ ХVІІІ 899, 903, ул. „Родопи” УПИ ХVІ 901, 902, за сумата 1644,00 /хиляда шестстотин четиридесет и четири/ лева.

 

      ІІ.Упълномощава  Кмета на Община Ямбол, да  издаде заповед и сключи  договор за учредяване  право на строеж  на Илия Николов Костов, Карамфилка Вълчева Костова и Иванка Николова Ганушева.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА 54 – Предложение относно учредяване право на строеж за надстрояване на Дихранухи Нигохос Панайотова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

Отхвърля предложението.

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА 55 – Предложение относно учредяване право на строеж на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост на Ангел Тонев Митев.       

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      І. Да се учреди възмездно  право на строеж на АНГЕЛ ТОНЕВ МИТЕВ за 152 кв. м., за обект „Едноетажна постройка”, в застроително петно в  кв. 74 Е по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Г. Бенковски”, при граници на застроителното петно: улица, секция на бл. № 15, междублоково пространство, застроителното петно, за сумата 2 460 /две хиляди четиристотин и шестдесет/ лева.

 

      ІІ.Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж с Ангел Тонев Митев.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА 56 – Предложение относно даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащ ПУП – ПР на УПИ І, кв.152 по плана на гр. Ямбол – „Аврен”, ж.к. „Граф Игнатиев” № 256.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      На основание чл.15, ал.3 и ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.6 и чл.110, ал.4 от ЗУТ изразява съгласие за допускане изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ І, отреден за КОО и жилищно строителство в кв.152, ж.к. „Граф Игнатиев” 256, състоящ се в отреждане на самостоятелен УПИ за въведената в експлоатация сграда – петно 1-8, съгласно приложената скица – проект.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА 57 – Предложение относно даване съгласие за промяна на ПУП -  ПРЗ на имотите по улица „6-ти септември” попадащи в УПИ І и УПИ ІІ – За озеленяване, кв. 26 по плана на град Ямбол, кв. „Каргон”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

Отлага за следващо заседание.

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА 58 – Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащ ПУП – ПРЗ на УПИ ІІІ в кв.94 по плана на град Ямбол – ЦГЧ.        

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА 59 – Предложение относно даване съгласие за допускане изработване на проект за изменение на ПУП -  ПР на УПИ І отреден за КОО и жилищно строителство в кв.152, ж.к. „Граф Игнатиев” № 248.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

Не приема предложението.

           

 

           

            ПО ТОЧКА 60 – Предложение относно даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащ ПУП – ПР на УПИ І, кв.10 по плана на гр. Ямбол – „Златен рог”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА 61 – Предложение относно даване на съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащ ПУП – ПР на УПИ І, кв.20 по плана на гр. Ямбол – „Аврен”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

Не приема предложението.