РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 5 ЮЛИ 2021г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в решение XXIII-28/22.04.2021г. – предоставен имот ОС на ФК Арена.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

      Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно поправка на явна фактическа грешка в решение XXIII-28/22.04.2021г. - предоставен имот ОС на ФК Арена.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

 

Общински съвет приема поправка на явна фактическа грешка в Решение № XXIII-28/22.04.2021 г., относно предоставяне база – общинска собственост на футболен клуб „Арена“ гр. Ямбол като се заличи ПИ с идентификатор № 87374.533.15. и се впише ПИ с идентификатор № 87374.533.14.