ПРОТОКОЛ № І

 

 

            Днес, 09.11.2023г., съгласно заповед № РД-01-00131 от 02.11.2023г. на Областния управител г-жа Биляна Кавалджиева и на основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА от 10:00 часа в заседателна зала 107 на Община Ямбол се свика първото заседание на Общински съвет на Община Ямбол за мандат 2023 – 202.

            На заседанието присъстват областния управител на област с административен център град Ямбол г-жа Биляна Кавалджиева, председателя на ОИК при община Ямбол г-жа Ани Канева, г-н Валентин Ревански – новоизбрания кмет на община Ямбол, гости на заседанието и членовете на новоизбрания Общински съвет:

 

1. Александър Стойчев Стойков                                       

2. Анатоли Станилов Атанасов                                        

3. Антон Русков Шиков                                                     

4. Атанас Илчев Илчев                                                       

5. Валентин Йорданов Вълчев                                          

6. Георги Иванов Славов                                                   

7. Георги Николаев Георгиев                                            

8. Георги Петров Стефанов                                    

9. Георги Стоянов Дичев                                                   

10. Господин Георгиев Белчев      

11. Димитър Борисов Богословов

12. Димитър Иванов Димитров

13. Димитър Петров Горнаков

14. Димитър Стефков Ставрев

15. Дориан Димитров Цонев

16. Евгени Господинов Господинов

17. Евгени Иванов Иванов

18. Емилия Димова Димова

19. Ивайло Веселинов Христов

20. Ивайло Енчев Симеонов

21. Иван Димитров Арнаудов

22. Иван Драгоев Драгоев

23. Капка Георгиева Йоргова

24. Любомир Михайлов Керемедчиев     

25. Мария Великова Илиева

26. Мария Илиева Славова

27. Мария Петрова Тюфекчиева

28. Мирослав Георгиев Козарев

29. Недялка Стоянова Петкова

30. Панайот Богданов Будинов

31. Райно Георгиев Георгиев

32. Славка Димитрова Балчева      

33. Станислав Димитров Говедаров

34. Стилиян Георгиев Илиев

35. Стоян Дженков Славов

36. Стоян Йорданов Стоянов

37. Тодор Иванов Тодоров

 

 

Кавалджиева – Откривам първото заседание на ОбС – Ямбол, което днес ще се проведе на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и издадената в тази връзка моя заповед от 02.11.2023 г. В първата тържествена част на днешното заседание, г-жа Ани Канева председател на ОИК – Ямбол ще връчи удостоверенията на  избраните кандидати, които след това ще положат своята клетва. 

Давам думата на председателя на ОИК за връчване удостоверенията на избраните кмет на община и общински съветници.

 

Канева – От мое име и от името на цялата ОИК искам да поздравя всички избрани и да ви пожелая успешен мандат.

 

Г-жа Ани Канева връчи удостоверенията на кмета и общинските съветници.

 

            Областният управител прикани всички присъстващи да станат на крака за полагане на клетвата по чл.32, ал.1 на осн. чл.38, ал.4 от ЗМСМА.

 

Чете текста на клетвата и всички общински съветници и кмета се заклеха.

           

            След полагане на клетвата кмета и общинските съветници положиха подписа си под клетвения лист.

 

Г-н В. Александров предаде кметския знак на г-н Валентин Ревански.

 

Областният управител даде думата на г-н Ревански за встъпително слово пред гражданите и пред ОбС.

 

В. Ревански – Уважаеми дами и господа, както и преди четири години казах, символът, който ми беше връчен днес – кметската огърлица, трябва да бъде заслужен от този, който я носи. Смятам, че имаме още много работа за вършене и за довършване. Надявам се, един ден наистина да го заслужа. На първо място искам да изкажа нашата искрена благодарност към всички наши съграждани, да благодарим на всички наши съграждани, които гласуваха и които решиха по какъв път да продължи Ямбол да се развива и затова, че получихме тяхното доверие. Именно тяхното доверие беше нашата най-голяма победа, затова искрено им благодарим. Благодарим им и за това, че през последните четири години ни подкрепяха във всяка една инициатива. Искаме да изкажем нашите благодарности и към местния бизнес, който също ни подкрепяше за развитието и за облагородяването на нашия роден град, за да го направим по-хубав за нас и за нашите деца. Следващите четири години няма да бъдат лесни, тъй като кризите, през които преминахме заедно и инфлацията, която върви, оказаха своето отражение върху всичко, което се прави. Но смятаме, че отново с общи усилия ще успеем да преодолеем тези трудности и  да се справим с всяко едно предизвикателство. Показахме на цяла България, че това, което се случи през изминалите четири години в Ямбол не е случайност. Всичко постигнато до този момент е благодарение на изключително много труд, на общи усилия на цялото ямболско общество, на много желание и доверие, което отново трябва да бъде оправдано. Успяхме да докажем, че можем да работим с едно постоянство и както обещавахме през изминалите четири години, в Ямбол няма да се спира да се работи. И през тези четири години кметът на Ямбол ще продължи да дарява своята заплата. За каузи, свързани с облагородяването на града, дарения ще правят и група общински съветници. А ако някой от някое държавно ведомство или от държавата се опита да наложи нещо на Ямбол, за което смятаме, че нашите съграждани не са съгласни, ще организираме референдум. Както през изминалия мандат, по важни въпроси за Ямбол, ще продължим да се допитваме до жителите на Ямбол. Уважаеми общински съветници, искрено се надявам, че всеки един от вас е избран безкористно от нашите съграждани и ще продължи безкористно да дава реални решения и предложения за решаване на техните проблеми. Искрено се надявам, че всеки един от вас ще защитава единствено интересите на Ямбол и че ще имаме нормален и конструктивен диалог. Още веднъж искаме да благодарим  за повторното доверие на нашите съграждани и искрено се надяваме поне донякъде да оправдаем техните очаквания.

 

Кавалджиева - По протокол най-възрастния член на ОбС винаги открива и води първото заседание на ОбС до избирането на председател. Съгласно чл.23, ал.3 от ЗМСМА г-н Георги Стефанов следва да открие и да ръководи първото заседание на ОбС – Ямбол.

На основание чл. 23, ал.3 от ЗМСМА давам думата на най-възрастния общинския съветник г-н Георги Стефанов да води заседанието.

 

Георги Стефанов Уважаеми г-н Кмет, уважаема г-жо Областен управител, уважаема г-жо Председател на ОИК, уважаеми общински съветници, уважаеми приятели, бих желал да започна с едно много кратко слово. Първо, да ви кажа, че тези избори са поредните в историята на гр. Ямбол и такива ще продължи да има и в бъдеще. Разбира се, по време на тази кампания и малко преди нея имаше доста напрежение, премина се през различни послания, някои обвинения, не рядко имаше обиди, удари под кръста, но въпреки всичко това и въпреки някои идеологически сблъсъци и противоборства и т.н. на 30.10.2023 г. ние отново се събухме живи и здрави, надявам се, изборите бяха зад гърба ни, всичко това беше останало в миналото. Ние сме тук сега, както са били доста хора преди нас, както след четири години най-вероятно част от вас отново ще бъдат тук, но ще има и съвсем нови и различни хора. И всичко това, което се променя ден след ден, година след година и от всеки избор до всеки избор,  аз бих нарекъл това като част от една диалектика, в която се състои  нашия живот. Затова ми се иска, така както и аз съм бил млад и сега съм на години, които толкова необичайно се стовариха на главата ми и толкова неочаквано, та чак да откривам и тържествена общинска сесия. Бих желал да ви кажа, че има един философ, който е оставил доста умни неща от V, VI век преди Христа, става въпрос за Хераклит основателя на диалектиката: „Всичко тече, всичко се променя. Всичко не е постоянно, единствено постоянна е промяната“. Затова бих желал да ви кажа, че ние сме временно тук на тази земя и тук в тази зала, и за времето, което ни е отредено от ямболските граждани, нека да бъдем много полезни за нашите граждани, нека да оправдаем девиза на гр. Ямбол „Ида от древността и отивам в бъдещето“. Да работим в консенсус, да бъдем толерантни един към друг  и да дадем всичко от себе си за добруването на нашия народ.

Дневният ред по заповедта на областния управител е следния:

            1. Избор на председател на Общинския съвет.

            2. Разни.

            Има ли други предложения? Има ли предложения за разглеждане в частта „Разни“? Няма предложения по проекта за дневен ред. Подлагам на гласуване дневния ред от една точка.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.      Избор на председател на Общинския съвет.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА Избор на председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

__________________________________________________________________________________

 

Стефанов – Уважаеми общински съветници, моля за вашите предложения за председател на ОбС.

Илчев – Моето предложение за председател на ОбС няма да изненада никой. Предлагам един човек, който е огромен професионалист, вече е изпълнявал  тази функция, безупречен морален компас, този човек е Антон Шиков.

Стефанов - Няма други предложения. Преминаваме към избор на комисия за провеждане на тайното гласуване за избор на председател. Предлагам да се състои от 7 члена – 2 от ПД, по един от БСП и ГЕРБ, по един от ПП и БЯ, и един от Възраждане и Възход.

Христов – Предлагам пет членен състав, Атанас Илчев за председател на комисията.

Илчев – Предлагам да влязат в състава М. Славова, Капка Йоргова, Панайот Будинов и Димитър Ставрев. Мисля, че първо трябваше да  гласуваме всички членове, които трябваше да бъдат в комисията. Така че, предлагам сега, ако има членове, които ще се включат от различните партии, да кажат кой иска да се включи. Предлагам от ПП ГЕРБ да се включи г-жа Мария Славова, от БСП „За България“ г-жа Капка Йоргова, от Пряка Демокрация г-н Димитър Ставрев, Пряка Демокрация г-н Атанас Илчев, от ПП ДБ г-н Панайот Будинов.

Стефанов - Няма други предложения. Аз оттеглям моето, подкрепям новото. Подлагам на гласуване предложението за петчленна комисия с предложения състав.

Гласували      за – 33             против – няма                       въздържали се - 2

Приема се.

Гласуваме предложението за председателя на комисията г-н Атанас Илчев.

Гласували      за – 32             против – няма                       въздържали се - 4

Приема се.

 

Колеги, давам 15 мин. почивка, за да се подготви комисията.

След почивката кворум 37 съветника.

 

Г-н Илчев запозна съветниците с реда за провеждане на тайното гласуване за избор на председател на ОбС по Правилника за работа на съвета.

 

Комисията по избора започна процедурата по избор на председател на ОбС.

Беше произведено тайно поименно гласуване.

 

Стефанов – Обявявам 15 мин почивка за обработване на гласовете. 11.15 часа.

След почивката кворум 37 съветника в 11.30 часа. 

 

Стефанов – Давам думата на комисията да обяви резултата

Илчев - Уважаеми колеги, общ брой гласували 36 общински съветника. За Антон Шиков – 32 брой недействителни бюлетини  4.

 

Комисията определя за избран за председател на Общински съвет Ямбол Антон Шиков.

 

Стефанов - Съгласно решението на комисията от проведения избор имаме избран председател на ОбС – Ямбол и аз обявявам решението по т.1 от дневния ред, а именно ОбС – Ямбол реши: Избира за председател на ОбС – Ямбол Антон Русков Шиков.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

Избира за председател на Общински съвет Ямбол Антон Русков Шиков.

 

Стефанов - Да му е честито! Благодаря на всички за съвместната работа и давам думата на председателя. Успех!

 

Шиков – Преди четири години застанах тук в края на първата сесия. Има две възможности, или съм си свършил работата както трябва за тези четири години, или пък сме намерили кой да върши тази работа и да тогава - защо да се мъчим да търсим някой друг. Надявам се това, което ви е подтикнало да ме подкрепите, да е първият довод. Благодаря, първо на моите колеги от групата за номинацията и благодаря за всички 12 гласа над 20-те. Имам някои коментари към работата на комисията, че ми отнеха правото на глас, дори не ми дадоха възможност да се въздържа, даже не ме повикаха, но няма да претендирам за касиране на избора. Присъединявам се към благодарностите, които изказа г-н Ревански за доверието на гражданите, което ни беше гласувано. Това е една оценка за изминалите четири години, за която съм благодарен. Вашето доверие днес е също оценка за тези четири години. От тук нататък предстои по-трудното, и за мен като председател, и за цялата група, да направим следващите четири години още по-добри от това, което беше постигнато, което съм сигурен, че няма да е лесно. Колкото до работата на ОбС, мисля че той беше за пример изминалите четири години, и се надявам, и ще се старая, и работя за това, той да бъде и в следващите четири години за пример в цялата страна. От моя страна и надявам се от страна на цялата наша група винаги ще има протегната ръка към всички общински съветници и искам ние да работим като ОбС, а не като отделни партийни групи. Това което предстои е да сформираме постоянни комисии. Следващото заседание на ОбС  е планирано за 23.11.2023 г., през това време ще започнем разговори относно уточняване на съставите на постоянните комисии. Да си пожелаем най-вече да сме здрави, да си говорим, защото е много важно в човешките отношения да има диалог. И всички решения, които взимаме, да не са продиктувани от корист или от това да правим на пук на нещо или някого, а да са продиктувани от това гр. Ямбол да върви напред и гражданите му да са щастливи и доволни.

 

Следващото заседание на ОбС, на което вече ще работим по същество ще е на 23 ноември 2023г. Закривам първото заседание на ОбС – Ямбол.

 

           

Шиков - Поради изчерпване на дневния закривам първото заседание на Общински съвет Ямбол.

 

 

 

                        Председателстващ заседанието на ОбС - Ямбол:

 

 

 

                                               Г. Стефанов

 

 

 

Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               Антон Шиков

 

 

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

 

                                                                                                             Ан. Господинова