РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 19 ЯНУАРИ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение относно инфраструктурен микропроект ”Преустройство на общинска сграда на ул. „Васил Карагьозов” № 2, гр. Ямбол за извършване на комплекс от социални услуги от дирекция „Бюро по труда”- гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно инфраструктурен микропроект ”Преустройство на общинска сграда на ул. „Васил Карагьозов” № 2, гр. Ямбол за извършване на комплекс от социални услуги от дирекция „Бюро по труда”- гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие за съфинансиране на проект „Преустройство на общинска сграда на ул. „Васил Карагьозов" № 2 гр. Ямбол, представляващо 20% от общата му стойност, в размер на 72 000 лева.