РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 17 МАЙ 2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение от кмета на общината относно предстояща актуализация на Национална здравна карта и определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно предстояща актуализация на Национална здравна карта и определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Определя д-р Валентин Вълчев за представител на Община Ямбол, който да участва в състава на Областна комисия за изработване на здравна карта на област Ямбол.

Извлечение от Решението на Общински съвет - Ямбол да се изпрати в Министерство на здравеопазването.