Общинска администрация Ямбол Република България

1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозв


Е-УСЛУГА

Полезни връзки


Банери ➲