Общинска администрация Ямбол Република България

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот


Е-УСЛУГА

Полезни връзки


Банери ➲