Общинска администрация Ямбол Република България

Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилна


Е-УСЛУГА

Полезни връзки


Банери ➲