Общинска администрация Ямбол Република България

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването


Е-УСЛУГА

Полезни връзки


Банери ➲