Общинска администрация Ямбол Република България

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока


Е-УСЛУГА

Полезни връзки


Банери ➲