Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи


Е-УСЛУГА

Полезни връзки


Банери ➲