Общинска администрация Ямбол Република България

357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател


Е-УСЛУГА

Полезни връзки


Банери ➲