Общинска администрация Ямбол Република България

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти


Е-УСЛУГА

Правно основание: чл.14 от ЗМДТ

Необходими документи:

  1. Документ за придобиване /нотариален акт/
  2. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП

Полезни връзки


Банери ➲