Общинска администрация Ямбол Република България

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона


Е-УСЛУГА

Правно основание: ЗМДТ, чл.29, ал.1, т.16 от НОАМТЦУ по чл.9 от ЗМДТ

Необходими документи:

  1. Документ за самоличност
  2. Копие от талона на превозното средство
  3. Копие от договора за покупко-продажба на превозното средство
  4. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП

Полезни връзки


Банери ➲