Общинска администрация Ямбол Република България

9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж


Е-УСЛУГА

Правно основание: чл.14 ал.2 от ЗМДТ

Необходими документи:

  1. Документ за самоличност
  2. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
  3. Документ за собственост
  4. Документ за завършване на сградата в груб строеж

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦАО
Приема: инспектор по приходи МП

Полезни връзки


Банери ➲