Общинска администрация Ямбол Република България

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение


Е-УСЛУГА

Правно основание: чл.27 от ЗМДТ

Необходими документи:

  1. Документ за самоличност
  2. Данъчна декларация по по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦАО
Приема: инспектор по приходи МП

Полезни връзки


Банери ➲