Общинска администрация Ямбол Република България

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества


Е-УСЛУГА

Правно основание: чл.49, ал.3 от ЗМДТ

Необходими документи:

  1. Документ за самоличност
  2. Договор за получено дарение
  3. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП

Полезни връзки


Банери ➲