Общинска администрация Ямбол Република България

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване


Е-УСЛУГА

Правно основание: НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП

Полезни връзки


Банери ➲