Общинска администрация Ямбол Република България

9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ


Е-УСЛУГА

Необходими документи:

  1. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
  2. Документ за самоличност
  3. Първичен документ за внесената сума

Срок на изпълнение: 30 дни

Полезни връзки


Банери ➲